Rząd przeznaczy 1,5 mld złotych na pomoc dla rolników. Komisja Europejska zdecydowała

Opublikowano:

1,5 mld złotych na pomoc dla rolników

1,5 mld zł na wsparcie rolników w kontekście wojny Rosji z Ukrainą. Komisja Europejska zatwierdziła w poniedziałek polski program pomocy publicznej dla rolników.

Komisja Europejska zatwierdziła pomoc dla polskich rolników

Decyzja o zatwierdzeniu programu w ramach tymczasowych ram przejściowych i kryzysowych dotyczących pomocy państwa została podjęta przez Komisję Europejską dnia 9 marca 2023 r. Komisja stwierdziła, że:

Program jest konieczny, odpowiedni i proporcjonalny w celu przeciwdziałania poważnym zakłóceniom w gospodarce danego państwa członkowskiego.

Oferowane wsparcie dla producentów rolnych obejmuje pomoc w pokryciu odsetek związanych z pożyczkami. Innymi słowy, program ten ma na celu zapewnienie niezbędnej pomocy finansowej w trudnym okresie dla gospodarki danego państwa członkowskiego.

Dopłaty do oprocentowania pożyczek zgoda KE

Mimo że pomoc kredytowa ma ograniczoną skuteczność w obliczu katastrofalnego stanu gospodarki Polski, nadal jest lepsza niż brak wsparcia. Oczywiście rozwiązanie to nie jest idealne, jednak jest ono chwilowo ulżyć w obecnych trudnych czasach. Nadzieja pokładana jest w efektach polityki importowej dotyczącą ukraińskich produktów rolnych.

Przyjęcie takiej strategii pozwoli uniknąć zakłóceń na europejskim i krajowym rynku, co z kolei zminimalizuje potrzeby w zakresie udzielania dopłat. Koncentrując się na imporcie z Ukrainy, będzie można skorzystać z konkurencyjnych cen i wysokiej jakości produktów rolnych, które mogą zaspokoić potrzeby wewnętrzne i zapewnić stabilność na rynkach europejskich.

1,5 mld złotych wsparcia dla rolników

aksymalna suma wsparcia, jaką może otrzymać pojedynczy beneficjent, nie może przewyższać 250 tysięcy euro, a samo wsparcie musi zostać przyznane przed końcem bieżącego roku. Program ten został zaaprobowany jako część tymczasowych ram przejściowych i kryzysowych dotyczących pomocy państwa, które zostały przyjęte przez Komisję dnia 9 marca 2023 roku. Według stanowiska Komisji Europejskiej, ten program jest niezbędny, adekwatny i proporcjonalny, aby skonfrontować poważne zakłócenia w gospodarce danego państwa członkowskiego.

 

 

 

 

 

Liczba wyświetleń: 390Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS