Czy w 2024 r. trzeba składać zerowy PIT? Nie, ale przepisy tego nie zabraniają. Na dodatek to może być korzystne

Czy w 2024 r. trzeba składać zerowy PIT? Nie, ale przepisy tego nie zabraniają. Na dodatek to może być korzystne.

Czy w 2024 r. trzeba składać zerowy PIT? Zerowy PIT – kiedy wysłać deklarację z zerowym przychodem? Art. 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czy w 2024 roku warto składać zerowy PIT?

Każdy, kto uzyskał w 2023 roku opodatkowany przychód, musi złożyć rozliczenie PIT w 2024 roku. Mimo to istnieje grupa podatników, którzy nie są zobowiązani do składania zeznania podatkowego. Co ciekawe, w niektórych sytuacjach złożenie tzw. ‘zerowego’ PIT może być korzystne.

Grupy zwolnione z obowiązku składania PIT

W Polsce podatnicy, czyli osoby fizyczne i prawne, są zobowiązane do rozliczania swoich dochodów zgodnie z przepisami podatkowymi. Jednak nie wszyscy podatnicy są zobowiązani do składania rocznych deklaracji podatkowych. Istnieją pewne sytuacje, w których podatnicy są zwolnieni z tego obowiązku. Nie wszyscy podatnicy muszą dokonywać rocznego rozliczenia. Przepisy zwalniają z tego obowiązku osoby, które uzyskały jedynie przychody zwolnione od podatku. Przykładem mogą być młode osoby, które skorzystały z tzw. ulgi dla młodych. Obecnie funkcjonuje ulga na start (lub ulga dla młodych), która zwalnia młode osoby (do 26. roku życia) z obowiązku płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych (pod pewnymi warunkami).

Osoby, które uzyskują przychody, ale są zwolnione od podatku dzięki różnym ulgom, zwolnieniom, czy też niskim dochodom, mogą być zwolnione z obowiązku składania rocznych deklaracji podatkowych. W takich przypadkach podatnikowi nie trzeba składać rocznej deklaracji podatkowej, jeżeli nie ma innych źródeł dochodu, które nie korzystają z tego rodzaju zwolnienia.

Warto jednak zaznaczyć, że sytuacje podatkowe mogą się zmieniać, a zasady zwolnienia z obowiązku składania deklaracji mogą być uzależnione od aktualnych przepisów podatkowych. Zawsze zaleca się sprawdzanie aktualnych przepisów podatkowych lub konsultowanie się z doradcą podatkowym w celu uzyskania dokładnych informacji i zaktualizowanych porad w związku z własną sytuacją podatkową.

Ulga dla młodych i inne zwolnienia

  • Osoby korzystające z ulgi dla młodych nie muszą się rozliczać, o ile ich przychód nie przekroczył 85 528 zł w roku podatkowym.
  • Zwolnienia podatkowe dotyczą również innych sytuacji, jak np. odszkodowania czy zasiłki.

Rozliczenie świadczeń z ZUS i KRUS

Emeryci i renciści czerpiący świadczenia z ZUS lub KRUS zazwyczaj nie muszą składać PIT, o ile nie osiągają innych opodatkowanych przychodów. Podstawą do zwolnienia z obowiązku składania PIT dla emerytów i rencistów jest fakt, że ich emerytury i renty są opodatkowane na zasadach ryczałtu. Oznacza to, że zanim świadczenie trafi do emeryta lub rencisty, już wcześniej były od niego odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne, a także dokonywane były odliczenia na cele podatkowe. W praktyce oznacza to, że dochody w postaci emerytur i rent są już opodatkowane w trakcie procesu wypłaty tych świadczeń, co zwalnia emerytów i rencistów z konieczności samodzielnego rozliczania się z tytułu tych dochodów w ramach rocznej deklaracji podatkowej.

Jednak, jeśli emeryt lub rencista osiąga dodatkowe opodatkowane dochody, na przykład z pracy na umowę o pracę, prowadzenia działalności gospodarczej czy z innych źródeł, to wówczas może być konieczne złożenie rocznej deklaracji podatkowej, aby rozliczyć te dodatkowe przychody.

Zalety złożenia "zerowego" PIT

Mimo braku obowiązku, złożenie deklaracji zerowej może być korzystne, na przykład przy ubieganiu się o świadczenia socjalne, czy po to, aby uniknąć wezwania do wyjaśnień przez Urząd Skarbowy. Złożenie deklaracji ‘zerowej’ PIT, czyli deklaracji podatkowej, w której podatnik informuje, że nie osiągnął żadnych dochodów podlegających opodatkowaniu, może mieć kilka korzyści, nawet jeśli formalnie nie ma obowiązku tego czynić.

Złożenie PIT Zero zalety:

  • Ułatwienia w ubieganiu się o świadczenia socjalne: Niektóre formy pomocy społecznej czy świadczeń socjalnych mogą być przyznawane na podstawie deklaracji podatkowej. Nawet jeśli nie osiągnąłeś dochodów podlegających opodatkowaniu, złożenie deklaracji ‘zerowej’ może być wymagane lub zalecane w celu potwierdzenia swojej sytuacji finansowej przy ubieganiu się o różnego rodzaju świadczenia socjalne czy ulgi.
  • Uniknięcie wezwania do wyjaśnień przez Urząd Skarbowy: Składając deklarację ‘zerową’, można uniknąć potencjalnych wezwań do wyjaśnień ze strony urzędu skarbowego. Choć brak obowiązku składania deklaracji w sytuacji, gdy nie osiągnięto dochodów podlegających opodatkowaniu, to jednak złożenie ‘zerowej’ deklaracji może być prewencyjnym krokiem, który przeciwdziała ewentualnym nieporozumieniom lub problemom w przyszłości.

Podstawa prawna

Złożenie zerowego PIT jest zgodne z art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.).

Liczba wyświetleń: 261Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS