Dofinansowanie do wynajmu domu lub mieszkania. Jak złożyć wniosek?

Opublikowano:
Ostatnia aktualizacja:

Dofinansowanie do wynajmu domu lub mieszkania. Jak złożyć wniosek?

Dofinansowanie do wynajmu domu lub mieszkania. Jak złożyć wniosek? W artykule przeczytasz o możliwości otrzymania dofinansowania do wynajmu domu lub mieszkania dla osób niepełnosprawnych. Dowiesz się, kto może skorzystać z dofinansowania, jak otrzymać pomoc, ile wynosi dofinansowanie i w jaki sposób przekazywane są środki. Sprawdź, jak złożyć wniosek oraz aktualne kwoty dofinansowania dla poszczególnych lokalizacji.

Dofinansowanie do wynajmu domu lub mieszkania dla niepełnosprawnych

Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności staną przed szansą uzyskania dofinansowania do wynajmu domu lub mieszkania. Jest to forma wsparcia mająca na celu ułatwienie rozpoczęcia samodzielnego życia w okresie poszukiwania pracy.

Kto może skorzystać z dofinansowania do wynajmu?

Dofinansowanie jest możliwe do otrzymania w ramach programu "Samodzielność-Aktywność-Mobilność Mieszkanie dla Absolwenta" i przeznaczone dla absolwentów różnych typów szkół, którzy zakończyli edukację w ciągu ostatnich 36 miesięcy oraz osób opuszczających rodzinny dom dziecka, rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą.

  • Osoba ubiegająca się musi posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz być absolwentem szkoły.
  • Wymagana jest pełna zdolność do czynności prawnych oraz oświadczenie o braku mieszkania w miejscu pracy.

W jaki sposób można otrzymać pomoc?

Aby ubiegać się o dofinansowanie, niezbędne jest złożenie wniosku przez System Obsługi Wsparcia (SOW). Jest to platforma internetowa lub aplikacja umożliwiająca składanie wniosków o różnego rodzaju wsparcie finansowe, edukacyjne lub inne formy pomocy oferowane przez instytucje publiczne lub organizacje pozarządowe. Wymagane jest również dołączenie skanów dokumentów potwierdzających status niepełnosprawności. Te dokumenty mogą obejmować zaświadczenia lekarskie, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane przez odpowiednie instytucje, a także inne dokumenty, które potwierdzają specyficzne potrzeby osoby z niepełnosprawnością.

Dodatkowo, często konieczne jest potwierdzenie statusu absolwenta szkoły. Może to oznaczać dostarczenie dyplomu ukończenia szkoły średniej lub innej odpowiedniej dokumentacji edukacyjnej, która świadczy o statusie absolwenta. Wszystkie te dokumenty są istotne dla oceny uprawnień do otrzymania dofinansowania do wynajmu lub wsparcia, ponieważ potwierdzają indywidualne okoliczności wnioskodawcy i mogą mieć wpływ na zakres i rodzaj udzielonej pomocy. Dlatego też ich dostarczenie jest niezbędne w procesie składania wniosku przez System Obsługi Wsparcia.

Ile wynosi dofinansowanie?

Szczegóły kwot dofinansowania zależą od lokalizacji oraz czy osoba niepełnosprawna porusza się na wózku. W pierwszym kwartale 2024 roku maksymalna miesięczna kwota dofinansowania we Wrocławiu wynosiła do 3297 zł dla osób na wózku. Jak przekazywane są środki? Dofinansowanie jest przekazywane bezpośrednio na konto beneficjenta, po zawarciu umowy o dofinansowanie z samorządem powiatowym i przedstawieniu odpowiednich dokumentów.

Charakter i czas trwania dofinansowania

Dofinansowanie ma charakter degresywny - zmniejsza się wraz z upływem czasu. Począwszy od 24 miesięcy, wypłaty stopniowo maleją od 100% kosztów najmu do 40% w okresie od 43 do 60 miesięcy.

Liczba wyświetleń: 436Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS