Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

Opublikowano:

Kategoria: Urząd Skarbowy

Województwo: mazowieckie

Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy zaświadczenie o niezaleganiu podatku. Numery kont bankowych, telefony, godziny otwarcia urzędu, adres siedziby.

Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy

Jednostka Krajowej Administracji Skarbowej, jaką jest Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, jest podzielony na wydziały i referaty, które mają przypisane określone zadania. Działy Czynności Sprawdzających zajmują się kontrolowaniem zwrotów podatków w zakresie PCC, VAT,  CIT. Dział Analiz i Planowania uzyskuje informacje, które mogą być przydatne do powstawania obowiązku podatkowego. Natomiast Dział Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej w II Mazowiecki Urząd Skarbowy prowadzi zadania obejmujące rejestrację wniosków, spółek itd. To są jedne z niewielu funkcji,  które pełni ten urząd. W celu uzyskania dokładniejszych informacji można skorzystać z Biuletynu Informacji Publicznej podanego do publicznego użytku.

Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy kontakt

W Warszawie Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy kontakt prowadzi przez udostępnione przez placówkę numery telefonów. Każdy dział i referat jednostki posiada swój własny numer telefonu. Wszystkie stanowiska są czynne w godzinach pracy urzędów, a wtedy w gestii pracowników 2 Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie jest udzielanie potrzebnych interesantom informacji. W placówce, jaka jest II Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie kontakt umożliwia również dzięki Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP. To jeden z najwygodniejszych dla petentów sposobów komunikowania się i załatwiania spraw w urzędzie. Ułatwia składanie wniosków i innych dokumentów w formie elektronicznej. Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie ul Stawki 2 jest adresem jego siedziby.

Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
NIP: 525-100-72-78
Fax: 22 860 71 05
E-mail: [email protected]

Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy telefony:

 • Dział Wsparcia:
  • Sekretariat Naczelnika: 22 860 71 17
 • Referat Wsparcia: 22 860 71 60
 • Pierwszy Dział Czynności Sprawdzających: 22 860 72 83
 • Drugi Dział Czynności Sprawdzających: 22  860 73 05
 • Trzeci Dział Czynności Sprawdzających: 22 860  71 47
 • Czwarty Dział Czynności Sprawdzających:  22 860 71 38
 • Piąty Dział Czynności Sprawdzających: 22 860 72 69
 • Szósty Dział Czynności Sprawdzających:  22 860 71 90
 • Dział Analiz i Planowania: 22 860 72 25
 • Referat Czynności Analitycznych w podatku Dochodowym od Osób Prawnych: 22 860 71 90
 • Referat Wymiany Informacji Międzynarodowej: 22 860 71 64
 • Pierwszy Dział Kontroli Podatkowej: 22 860 72 55
 • Drugi Dział Kontroli Podatkowej: 22 860 72 60
 • Trzeci Dział Kontroli Podatkowej: 22 860 72 56
 • Dział Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej: 22 860 71 56
 • Referat Spraw Karnych Skarbowych: 22 860 72 31
 • Pierwszy Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych: 22 860 71 88
 • Drugi Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych: 22 860 72 92
 • Dział Obsługi Bezpośredniej: 22 860 71 51
 • Referat Obsługi Bezpośredniej: 22 860 71 54
 • Dział Spraw Wierzycielskich: 22 860 71 24
 • Pierwszy Referat Rachunkowości: 22 860 71 40

II Mazowiecki Urząd Skarbowy godziny otwarcia:

Poniedziałek 08:00-18:00
Wtorek 08:00-15:00
Środa 08:00-15:00 
Czwartek 08:00-15:00 
Piątek  08:00-15:00
Sobota Zamknięte
Niedziela  Zamknięte

II Mazowiecki Urząd Skarbowy zaświadczenie o niezaleganiu

Zaświadczenie o niezaleganiu podatku dotyczy podatków dochodowych PIT, CIT, podatków od towarów i usług VAT i akcyzy. Takiego dokumentu często wymagają podczas np. uzyskiwania kredytu lub brania udziału w przetargach. II Mazowiecki Urząd Skarbowy zaświadczenie o niezaleganiu wydaje po wcześniejszym złożeniem wniosku o jego wydanie. We wniosku powinny być zawarte informacje dotyczące tego, jakie informacje II Mazowiecki Urząd Skarbowy ma potwierdzić. Za wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu podatku należy uiścić opłatę skarbową na: Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy numery kont bankowych. Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy zaświadczenie o niezaleganiu wydaje w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. 

Liczba wyświetleń: 1556Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS