Drugi Urząd Skarbowy Rzeszów

Drugi Urząd Skarbowy Rzeszów

Opublikowano:

Kategoria: Urząd Skarbowy

Województwo: podkarpackie

Drugi Urząd Skarbowy Rzeszów

Godziny otwarcia Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie. 2 Urząd Skarbowy Rzeszów kontakt, adres, zwrot podatku. Opłata za wydanie zaświadczenia.

Drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie

Instytucja, jaką jest Drugi Urząd Skarbowy Rzeszów, jest jednostką wchodzącą w skład Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Urząd Skarbowy II Rzeszów znajduje się na ul. Siemieńskiego 18 Rzeszowie. Ustala wysokość podatków, prowadząc jednocześnie ich pobór. Ewidencja i spis wszystkich podatników należy do jego obowiązków. Jednak w jego gestii należy nie tylko pobieranie opłat opodatkowanych i nieopodatkowanych, ale także kontrolowanie wszystkich kwestii skarbowych pod względem przestępstw i wykroczeń.

Drugi Urząd Skarbowy Rzeszów wykaz ulic udostępnił w formie listy na stronie internetowej urzędu. 

2 Urząd Skarbowy Rzeszów kontakt

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zachęca do korzystania ze wszystkich elektronicznych metod kontaktowania się z placówką. Dostępne są e-Deklaracje i e-PITy, które są internetową wersją dokumentów, które składa się w instytucji Urzędu Skarbowego w Rzeszowie. 2 Urząd Skarbowy Rzeszów kontakt udostępnia w formie telefonicznej. Każdy interesant niemający dostępu do internetu może zadzwonić pod podane poniżej numery telefonu. Każdy dział instytucji, jaką jest Urząd Skarbowy Rzeszów 2, posiada swoje własne stanowiska telefonicznej obsługi klienta. Każdorazowa wizyta w Urzędzie Skarbowym jest możliwa po wcześniejszym, telefoniczny zarejestrowaniu się i zarezerwowaniu wolnego terminu. 2 Urząd Skarbowy Rzeszów konto bankowe posiada do dyspozycji interesantów. Urząd Skarbowy nr 2 Rzeszów godziny otwarcia dopasował do potrzeb klientów.

 2 Urząd Skarbowy Rzeszów adres: ul. Siemieńskiego 18, 35-234 Rzeszów
II Urząd Skarbowy Rzeszów telefon:

 • Centrala: 17 87 51 400
 • Sekretariat Naczelnika: 17 875 14 35
 • PIT: 
  • 17 87 51 402
  • 17 87 51 462
 • VAT:
  • 17 87 51 463
  • 17 87 51 461 (deklaracje)
 • CIT: 17 87 51 536
 • Spadki i darowizny: 17 87 51 490
 • Rejestracja podatników: 17 87 51 468
 • Egzekucja administracyjna: 17 87 51 482
 • Rachunkowość podatkowa: 17 87 51 443
 • Komórka wierzycielska:  509 413 503
 • Kontrola podatkowa: 17 875 15 02
 • Kasy fiskalne: 17 87 51 466
 • Zaświadczenia: 

FAX: 17 864 23 75
E-mail: [email protected]

2 Urząd Skarbowy Rzeszów godziny otwarcia:

 • Poniedziałek: 08:00-18:00
 • Wtorek: 08:00-15:00
 • Środa: 08:00-15:00
 • Czwartek: 08:00-15:00
 • Piątek: 08:00-15:00
 • Sobota: Nieczynne
 • Niedziela: Nieczynne
   Godziny obsługi klienta są takie same jak godziny otwarcia urzędu.

Drugi Urząd Skarbowy Rzeszów zwrot podatku

Podatek jest przymusowym, pieniężnym, nieodpłatnym oraz bezzwrotnym świadczeniem wpłacanym do Urzędu Skarbowego. W Urząd Skarbowy 2 Rzeszów istnieją podatki takie jak np.:

 • podatek od środków transportowych
 • podatek od czynności cywilnoprawnych 
 • podatek od spadków i darowizn
 • podatek leśny i rolny
 • podatek tonażowy
 • podatek od produkcji okrętowej
 • itd.

Zwrot podatku uzyskuje się po wcześniejszym, prawidłowym rozliczeniu deklaracji PIT. W przypadku rozliczenia elektronicznego składania deklaracji PIT termin rozliczenia i uzyskania zwrotu podatku jest szybszy niż w przypadku rozliczenia papierowego. Każdy podatnik ma obowiązek złożenia deklaracji PIT w ściśle określonym przez urząd terminie. W przypadku przekroczenia tego okresu naliczane są dodatkowe opłaty.

Drugi Urząd Skarbowy Rzeszów opłata za wydanie zaświadczenia: takie zaświadczenie o niezaleganiu z podatkiem lub stwierdzające stan zaległości można uzyskać w Urzędzie Skarbowym w Rzeszowie po uiszczeniu opłaty skarbowej w wysokości 21 zł.

Liczba wyświetleń: 8004Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS