Jak prosument powinien rozliczyć w VAT i CIT sprzedaż energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej

Opublikowano:
Ostatnia aktualizacja:

Jak prosument powinien rozliczyć w VAT i CIT sprzedaż energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej

Jak prosument powinien rozliczyć w VAT i CIT sprzedaż energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej. Dowiedz się, jak firma z instalacją fotowoltaiczną powinna rozliczyć kwotę depozytu prosumenckiego na gruncie VAT oraz CIT. Sprawdź, jakie przepisy i zasady dotyczą opodatkowania VAT i CIT w przypadku sprzedaży energii elektrycznej z farm fotowoltaicznych.

Rozliczanie sprzedaży energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej w VAT i CIT

Posiadacze instalacji fotowoltaicznych, zwani prosumentami, wytwarzający energię mogą stać się sprzedającymi, dokonując dostawy energii elektrycznej do sieci. Kluczową kwestią jest jednak, jak należy rozliczać te transakcje w podatkach takich jak VAT i CIT. Rozważmy przypadek spółki wykorzystującej w działalności instalację fotowoltaiczną i wytwarzającą w ten sposób nadwyżki energii.

Obowiązki prosumenta w zakresie VAT

W świetle obowiązujących przepisów opodatkowaniu VAT podlegają czynności takie jak odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług. Zgodnie z ustawą o VAT, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, a towary to między innymi wszelkie formy energii.

  • Odpłatność dostawy energii elektrycznej przez prosumenta wyznaczona jest przez ilość energii i rynkową cenę.
  • W przypadku prosumentów, stosuje się zasadę net-billingu, co upraszcza rozliczenia za nadwyżki energii.

Aby prawidłowo rozliczyć VAT, prosument musi również śledzić obieg dokumentów i fakturować dostawę energii, gdy ma miejsce jej wprowadzenie do sieci.

Jak prosument powinien rozliczyć CIT?

Pod względem podbudżetowego podatku CIT, spółka musi uwzględniać przychody z tytułu sprzedaży nadprodukcji energii. Procentowa wartość CIT zazwyczaj wynosi 19 proc. i obowiązuje każdego polskiego rezydenta podatkowego, w tym przypadku również prosumenta wykorzystującego mikroinstalacje OZE.

  • Prosument rozlicza VAT oraz zaliczki na CIT na zasadach ogólnych za okresy miesięczne.
  • Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej upoważnia do rozliczenia się zgodnie z zasadami net-billingu.
  • Rokiem podatkowym dla Spółki jest rok kalendarzowy.

Dokumentując sprzedaż energii dla celów CIT, należy więc pamiętać o bieżącym rozliczaniu i opłacaniu zaliczek podatkowych, a także o końcowym rozliczeniu rocznym.

Sprzedaż nadwyżek energii elektrycznej generowanej przez instalacje fotowoltaiczne może być korzystnym uzupełnieniem działalności, ale wymaga przestrzegania zasad podatkowych zarówno w kontekście VAT, jak i CIT. Prosument działający również jako przedsiębiorca musi pamiętać o odpowiednim zgłoszeniu instalacji, fakturowaniu dostaw energii i systematycznym rozliczaniu należności podatkowych.

Liczba wyświetleń: 425Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS