Jakie wynagrodzenie za nadgodziny? Kodeks pracy określa ich limit

Jakie wynagrodzenie za nadgodziny? Kodeks pracy określa ich limit

Zastawanie na nadgodzinach w pracy staje się coraz popularniejsze. Praca po godzinach zdaje się być atrakcyjna finansowo, jednak jakie tak naprawdę należy się za nią wynagrodzenie?

Wynagrodzenie za nadgodziny: czego można się spodziewać?

Zostawanie w pracy po godzinach to zjawisko, które wielu z nas zna z własnego doświadczenia. Nadgodziny mogą być postrzegane jako okazja do zarobku dodatkowych środków, ale warto wiedzieć, jakie prawo do wynagrodzenia przysługuje pracownikowi za pracę w takim czasie. Jakie wynagrodzenie za nadgodziny przysługuje pracownikowi? Limit nadgodzin oraz sytuacje, kiedy nadgodziny są niemożliwe.

Jakie przepisy regulują wynagrodzenie za pracę po godzinach?

Przed przejściem do kwestii wynagrodzeń, ważne jest, aby zrozumienie co dokładnie zakłada pojęcie nadgodzin. Zgodnie z art. 151 Kodeksu Pracy nadgodziny to praca wykonywana ponad normy czasu pracy określone w systemie i rozkładzie pracy obowiązującym danego pracownika. Konieczność pracy w godzinach nadliczbowych pojawia się w przypadku szczególnych potrzeb pracodawcy lub też w sytuacjach wymagających natychmiastowego działania, np. akcje ratownicze.

Wysokość wynagrodzenia za Nadgodziny:

 • Podstawowe wynagrodzenie plus dodatek w wysokości 100% za pracę:
  • w nocy
  • w niedzielę lub święto niebędące dniem pracy pracownika
  • w dniu wolnym udzielonym za pracę w niedzielę lub święto
 • Podstawowe wynagrodzenie plus dodatek w wysokości 50% za pracę w każdym innym przypadku.

Pracodawca ma także możliwość udzielenia czasu wolnego zamiast wynagrodzenia finansowego. Czas wolny nadany z inicjatywy pracodawcy musi być o połowę dłuższy niż liczba przepracowanych nadgodzin, a przy inicjatywie pracownika – równy.

Limit nadgodzin do wykorzystania

Zgodnie z art. 151. § 3 Kodeksu pracy ustawiono, że liczba godzin nadliczbowych wynikających ze szczególnych potrzeb pracodawcy nie może przekroczyć 150 godzin w ciągu roku kalendarzowego. Istnieje możliwość uzgodnienia innego limitu w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy.

Kto nie może wykonywać nadgodzin?

Istnieją grupy pracowników, dla których ustawodawca wprowadził szczególną ochronę przed nadgodzinami:

 • Kobiety w ciąży
 • Pracownicy młodociani
 • Pracownicy niepełnosprawni, chyba że istnieje zgoda lekarza badającego profilaktycznie

Prawo do odmowy pracy w nadgodzinach

Niektórzy pracownicy, na przykład ci opiekujący się małym dzieckiem lub zatrudnieni na stanowiskach związanych z przekroczeniem dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych, muszą wyrazić zgodę na pracę w godzinach nadliczbowych. W przeciwnym razie mają prawo do odmowy.

Liczba wyświetleń: 93Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS