Już od kwietnia: likwidacja prac domowych w szkołach. MEN szykuje rozporządzenie

Już od kwietnia: likwidacja prac domowych w szkołach. MEN szykuje rozporządzenie

Likwidacja prac domowych w szkołach już od kwietnia! MEN szykuje rozporządzenie. Czy nauczyciele popierają tę decyzję? Brak prac domowych w klasach 1-3 oraz ograniczenia ich w klasach 4-8 budzi kontrowersje.

Likwidacja prac domowych w szkole – co warto wiedzieć?

Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) ogłasza wprowadzenie istotnych zmian w polityce oświatowej, które znacząco wpłyną na organizację zajęć szkolnych. Planowane modyfikacje, mające wejść w życie od kwietnia, obejmują znaczące ograniczenie roli prac domowych w szkołach podstawowych na podstawie nowego rozporządzenia. Nowe przepisy zakładają rewizję podejścia do praktykowania prac domowych, zwracając szczególną uwagę na umiarkowanie w ich przydzielaniu. W praktyce oznacza to, że uczniowie szkół podstawowych będą obarczeni mniejszą ilością zadań do wykonania w domu, a zadania te będą bardziej skoncentrowane na umiejętnościach praktycznych oraz samodzielności, promując jednocześnie bardziej efektywne nauczanie w klasach.

Celem Ministerstwa Edukacji Narodowej jest stworzenie bardziej zrównoważonego i skoncentrowanego na jakości systemu edukacyjnego. Prace domowe, choć nadal będą istotnym elementem procesu nauczania, nie będą już tak intensywnie obciążać uczniów, co ma sprzyjać lepszemu zrozumieniu materiału i rozwijaniu umiejętności poprzez bardziej zróżnicowane metody nauczania stosowane w szkołach podstawowych. Nowe rozporządzenie kładzie nacisk na jakość zadań domowych, dbając jednocześnie o równowagę między pracą szkolną a czasem wolnym uczniów.

Zmiany w Pracach Domowych według MEN

Premier Donald Tusk oraz minister Barbara Nowacka ogłosili, że od przyszłego miesiąca uczniowie klas 1-3 zostaną całkowicie zwolnieni z obowiązku wykonywania prac domowych. Dla uczniów klas 4-8 prace domowe zostaną wprowadzone jako dobrowolna aktywność i nie będą podlegać ocenianiu. Zmiany te mają również perspektywę wprowadzenia w szkołach średnich w przyszłości.

  • Klasa 1-3: Brak prac domowych.
  • Klasa 4-8: Prace domowe dla chętnych, bez oceniania.

Minister Nowacka zaznacza, że rozporządzenie dotyczące prac domowych jest już przygotowane i wejdzie w życie w kwietniu, poczynając od szkół podstawowych.

Opinie Nauczycieli na Temat Nowych Przepisów

Opinie nauczycieli na temat planowanych zmian są podzielone. Niektórzy z nich uważają likwidację prac domowych za krok w dobrą stronę, inni zaś uznają, że na takie decyzje jest jeszcze za wcześnie. Wiele osób ze środowiska oświatowego wskazuje również na potrzebę konsultacji tych zmian przed ich wprowadzeniem.

Minister Nowacka podkreśliła także, że program nauczania zostanie skrócony o 20%, co da nauczycielom więcej czasu na pracę z uczniami w klasie. Oczekuje się, że ograniczenie programu nauczania zacznie obowiązywać 1 września 2024 r.

Zmniejszenie Podstawy Programowej o 20 Procent

Minister edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała zmniejszenie podstawy programowej o 20%, co ma na celu zwiększenie jakości czasu spędzonego na nauczaniu w szkole. Ta zmiana jest planowana na wejście w życie 1 września 2024 roku.

Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji, wspiera inicjatywę ograniczenia prac domowych oraz zapowiada dalsze prace nad odchudzeniem programu nauczania.

Podwyżki dla nauczycieli i kompleksowe zmiany w oświacie

Decyzje o likwidacji prac domowych to nie jedyna dobra wiadomość dla nauczycieli. Nowacka poruszyła również kwestię podwyżek dla nauczycieli, określając je jako pierwszy krok po latach niedoceniania pracy pedagogicznej. Więcej informacji na temat kompleksowych zmian w oświacie i kiedy nauczyciele mogą spodziewać się wzrostu wynagrodzeń, będzie można poznać w najbliższym czasie.

Liczba wyświetleń: 236Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS