KE proponuje przedłużenie bezcłowego importu z Ukrainy

Opublikowano:
Ostatnia aktualizacja:

KE proponuje przedłużenie bezcłowego importu z Ukrainy

Komisja Europejska proponuje przedłużenie bezcłowego importu z Ukrainy. KE stawia warunki dotyczące wzrostu importu niektórych produktów rolnych z Ukrainy do UE.

Bezcłowy import z Ukrainy – propozycja Komisji Europejskiej

W środę 31 stycznia 2024 Komisja Europejska ogłosiła plan przedłużenia okresu bezcłowego importu produktów rolnych z Ukrainy. Ta propozycja ma na celu udzielenie dodatkowego wsparcia dla Ukrainy, która nadal boryka się z trudnościami związanymi z konfliktem zbrojnym i innymi wyzwaniami gospodarczymi. Liberalizacja przepisów eksportowych miałaby zostać przedłużona o kolejne 12 miesięcy, mając zacząć obowiązywać od czerwca 2024 roku.

Decyzja ta jest częścią szerszego podejścia Unii Europejskiej do wspierania Ukrainy i umacniania jej gospodarki. Bezcelowy import produktów rolnych ma na celu ułatwienie handlu między Unią Europejską a Ukrainą, co przyczynia się do wzmacniania relacji handlowych między stronami. Dodatkowo taka inicjatywa może pomóc w złagodzeniu negatywnych skutków ekonomicznych, które wynikają z trwającego konfliktu. Przedłużenie okresu bezcłowego importu stanowi wyraz solidarności Unii Europejskiej wobec Ukrainy oraz dążenie do wspierania procesów odbudowy i rozwoju kraju. Jest to również sygnał polityczny, potwierdzający zaangażowanie Unii Europejskiej w utrzymanie stabilności i pokoju w regionie. Ostateczna decyzja w tej sprawie będzie wymagała aprobaty państw członkowskich Unii Europejskiej.

Warunki bezcłowego importu towarów z Ukrainy

Propozycja Komisji Europejskiej, mająca na celu przedłużenie bezcłowego importu produktów rolnych z Ukrainy, obejmuje również istotne elementy związane z wprowadzeniem mechanizmów ochronnych. Te mechanizmy mają chronić europejskie rynki przed ewentualnymi zakłóceniami, zwłaszcza w kontekście dynamicznych zmian na światowych rynkach i nieprzewidywalnych sytuacji gospodarczych. W praktyce, mechanizmy ochronne stanowiłyby narzędzia, które umożliwiłyby Unii Europejskiej reagowanie na nagłe zmiany w handlu rolnym, takie jak gwałtowne wzrosty ilości importowanych produktów z Ukrainy, które mogłyby zakłócić równowagę na europejskich rynkach. Ich wprowadzenie jest elementem elastycznej polityki handlowej, mającej zarówno wspierać partnerów handlowych, jak Ukraina, jak i jednocześnie zabezpieczać interesy europejskich producentów.

Dodatkowo Komisja Europejska postuluje ustanowienie limitów dla niektórych wrażliwych produktów, takich jak drób, jaja i cukier. Wprowadzenie tych limitów ma na celu kontrolowanie ilości importowanych produktów, zwłaszcza tych, które mogą mieć istotny wpływ na krajowych producentów. To podejście ma zapewnić równowagę między otwartością na handel międzynarodowy a ochroną europejskich sektorów rolniczych przed nadmierną konkurencją. Cała propozycja Komisji Europejskiej jest ukierunkowana na zrównoważony rozwój handlu rolnego między Unią Europejską a Ukrainą, uwzględniając jednocześnie potrzebę zabezpieczenia europejskich rynków przed ewentualnymi negatywnymi skutkami intensyfikacji importu. Ostateczne zatwierdzenie tych zmian będzie wymagało uzgodnień i akceptacji państw członkowskich Unii Europejskiej.

Reakcje na propozycję Komisji Europejskiej

Propozycja Komisji spotkała się z reakcją przewodniczącej Komisji, Ursuli von der Leyen, która podkreśliła znaczenie wsparcia dla unijnych rolników, zapewniających dostarczanie wysokiej jakości żywności na stoły Europejczyków. Wsparcie to realizowane jest poprzez Wspólną Politykę Rolną (WPR), będącą kluczowym elementem polityki rolniczej UE.

Były premier Polski, Mateusz Morawiecki, wypowiedział się również na temat propozycji, akcentując znaczenie wsparcia Ukrainy przy jednoczesnym zachowaniu integralności WPR.

Wzmocniony mechanizm ochronny

  • KE proponuje "wzmocniony mechanizm ochronny", który pozwoli na szybkie działania zaradcze w przypadku zakłóceń na rynkach europejskich.
  • Dla produktów takich jak drób, jaja i cukier, przewidziany jest "hamulec bezpieczeństwa" stabilizujący poziom importu.
  • W przypadku przekroczenia określonej wielkości importu możliwe jest wprowadzenie ceł, które uregulują poziom importu.

Zawieszenie Ceł na Mołdawski Import

Komisja Europejska przedstawiła propozycję przedłużenia zawieszenia wszystkich ceł na import z Mołdawii, kontynuując ten stan zawieszenia, który obowiązuje od lipca 2022 roku. Ta inicjatywa dotyczy eksportu siedmiu konkretnych produktów rolnych, które wcześniej podlegały kontyngentom taryfowym. Zawieszenie ceł ma na celu umożliwienie swobodniejszego handlu między Unią Europejską a Mołdawią, będąc jednocześnie środkiem wspierającym rozwój gospodarczy tego kraju. Propozycja przedłużenia tego stanu wynika prawdopodobnie z pozytywnych doświadczeń z poprzednich okresów, gdzie taka polityka handlowa przyczyniła się do zacieśnienia relacji handlowych i współpracy między stronami.

Zwłaszcza że dotyczy to siedmiu konkretnych produktów rolnych, które wcześniej były objęte kontyngentami taryfowymi, można oczekiwać, że przedłużenie zawieszenia ceł ma bezpośredni wpływ na sektor rolny Mołdawii, umożliwiając eksporterom z tego kraju łatwiejszy dostęp do europejskiego rynku. Jednocześnie, dla Unii Europejskiej jest to także krok w kierunku zacieśnienia współpracy handlowej z partnerem ze Wschodu. Ostateczna decyzja w sprawie przedłużenia zawieszenia ceł będzie wymagała akceptacji państw członkowskich Unii Europejskiej, jednakże taka inicjatywa może być postrzegana jako kolejny krok w kierunku umacniania stosunków handlowych i politycznych między Unią Europejską a Mołdawią.

Proces Decyzyjny i Wsparcie dla Rolników

Wniosek Komisji dotyczący przedłużenia zawieszenia ceł na import z Mołdawii został przekazany do państw członkowskich w celu podjęcia decyzji poprzez głosowanie. Po ewentualnej akceptacji przez państwa członkowskie, propozycja ta zostanie następnie rozpatrzona zarówno przez Parlament Europejski, jak i Radę Unii Europejskiej, co stanowi istotny etap procesu decyzyjnego w ramach unijnych procedur. Warto zwrócić uwagę, że rolnicy korzystający obecnie ze wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) zobowiązani są do przestrzegania zasad proekologicznych i klimatycznych. Propozycja Komisji Europejskiej zakłada roczne odstępstwo od tych zasad, co umożliwi rolnikom korzystanie ze środków ochrony roślin także na gruntach ugorowanych.

To odstępstwo od zasad proekologicznych i klimatycznych może być istotne dla rolników, szczególnie jeśli chodzi o możliwość skorzystania z pewnych środków ochrony roślin na gruntach ugorowanych. Ugorowanie gruntów jest praktyką rolniczą, która może przyczynić się do regeneracji gleby, jednak równocześnie może generować pewne wyzwania związane z zarządzaniem szkodnikami czy chorobami roślin. Dlatego też, wprowadzenie takiego odstępstwa może być postrzegane jako elastyczne podejście, które ma na celu dostosowanie przepisów do konkretnych potrzeb rolniczych.

Ostateczna decyzja w tej sprawie będzie zależała od wyników głosowania państw członkowskich oraz rozpatrzenia wniosku przez instytucje unijne, co obejmuje Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej.

Komisja Europejska podkreśla, że w obliczu trudności, szukane są wspólne rozwiązania, które wspierać będą zarówno unijnych rolników, jak i ekonomie partnerskie takie jak Ukraina i Mołdawia.

Liczba wyświetleń: 151Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS