Kolejowe przewozy towarowe w Polsce spadły o 6,8% r/r do 231,7 mln ton w 2023

Opublikowano:
Ostatnia aktualizacja:

Kolejowe przewozy towarowe w Polsce spadły o 6,8% r/r do 231,7 mln ton w 2023

Kolejowe przewozy towarowe w Polsce spadły o 6,8% r/r do 231,7 mln ton w 2023. Z czego wynikają spadki? Analiza wyników przez Prezesa UTK

Spadek Przewozów Towarowych Koleją w Polsce w 2023 Roku

Najnowsze dane Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) rzucają światło na wyraźny spadek w zakresie kolejowych przewozów towarowych w Polsce. Według raportu, w 2023 roku ogólna ilość przewiezionych towarów na torach wyniosła 231,7 milionów ton, co stanowi istotne obniżenie o 6,8% w porównaniu do wyników z roku poprzedniego.

Niewątpliwie, takie drastyczne zmniejszenie ilości przewożonych towarów może rodzić szereg pytań i zaniepokojenia dotyczące zdrowia sektora kolejowego oraz ogólnej kondycji gospodarki. Spadek przewozów towarowych może być bezpośrednio związany z ogólną sytuacją gospodarczą kraju. W okresach osłabienia gospodarki przedsiębiorstwa mogą ograniczać produkcję, co prowadzi do mniejszej ilości towarów do przewiezienia. Wspólna praca między sektorem prywatnym a publicznym, a także ewentualne inwestycje w infrastrukturę i modernizacja systemu transportowego, mogą przyczynić się do odwrócenia tego trendu spadkowego i przywrócenia kolejnemu przewozowi towarowemu roli strategicznej w polskim systemie transportu.

Analiza Wyników Przez Prezesa UTK

Prezes UTK, Ignacy Góra, podkreślił, że słabsze wyniki w sektorze towarowym są konsekwencją komplikacji wynikających z sytuacji na Ukrainie. Dywersyfikacja działalności i struktur dostaw okazała się kluczowa dla przewoźników dążących do utrzymania konkurencyjności w tych trudnych czasach.

Porównanie z Poprzednimi Latami

Trudno nie zauważyć, iż rynek kolejowych przewozów towarowych w Polsce wciąż odczuwa wpływ sytuacji globalnej i regionalnej. Wojna w Ukrainie oraz wzrost cen energii wywarły presję na przedsiębiorstwa kolejowe, które zmagały się z tymi problemami zarówno w 2022 jak i 2023 roku. W konsekwencji działania wojenne odbiły się również na liczbie przewoźników, których udział w rynku przekroczył 0,5% – wzrosła ona z 27 w 2022 roku do 30 w 2023 roku.

  • PKP Cargo, największy przewoźnik, zanotował spadek przewiezionych towarów z 88,4 mln ton w 2022 do 72,6 mln ton w 2023 roku.
  • DB Cargo Polska również odnotowała spadek z 39,6 mln ton w 2022 roku do 34,7 mln ton towarów w 2023 roku.
  • Z kolei Lotos Kolej, dzięki fuzji z Orlen Koltrans, zwiększył przewozy do prawie 16 mln ton w porównaniu do 13 mln ton rok wcześniej.

Praca Przewozowa i Eksploatacyjna Pociągów Towarowych

Warto również zwrócić uwagę na pracę przewozową, która odnotowała mniejszy spadek niż masa przewiezionych towarów. Przez ostatni rok wyniosła ona 61,6 mld tonokilometrów, co okazało się wynikiem o 1,4% niższym w porównaniu do roku poprzedniego. Mimo to była to druga najwyższa wartość w ciągu ostatniej dekady. Natomiast praca eksploatacyjna pociągów towarowych spadła o 3,1%, a średnia odległość przewozu jednej tony wzrosła do 266 km, co jest najwyższym wynikiem w ostatnich dziesięciu latach.

Zmieniające się warunki rynkowe i geoekonomiczne wymagają, aby przewoźnicy towarowi poszukiwali nowych strategii dostosowania się i przetrwania. Obserwując tendencje na rynku przewozów kolejowych, eksperci wskazują na potencjał dla przewoźników gotowych do adaptacji i wdrażania nowych rozwiązań w celu zmniejszenia wpływu negatywnych czynników zewnętrznych. Przemysł kolejowy staje przed wyzwaniami, ale jednocześnie ma możliwości do wykorzystania klastra nowych szans, które mogą pojawić się w nadchodzących latach.

Liczba wyświetleń: 166Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS