Ulga IP Box i B+R – korzystny wyrok NSA dla podatników

Opublikowano:
Ostatnia aktualizacja:

Ulga IP Box i B+R – korzystny wyrok NSA dla podatników

Ważny wyrok NSA potwierdza, że organy podatkowe nie mają racji w odmawianiu podatnikowi prawa do preferencji B+R w odniesieniu do tych samych kosztów, gdy korzysta z ulgi IP Box. Skorzystanie z obu ulg naraz pozwala na duże odliczenia. Oszczędności wynikające z wyroku NSA mogą być znaczne, co stanowi dobrą wiadomość dla przedsiębiorców.

Ulga IP Box i B+R - Korzystny wyrok NSA dla podatników

W orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego padł przełomowy wyrok dotyczący możliwości skorzystania przez podatników z dwóch ulg podatkowych jednocześnie. Według NSA, ulga IP Box i preferencje B+R mogą być stosowane równocześnie w odniesieniu do tych samych kosztów, co jest sprzeczne z wcześniejszymi interpretacjami organów podatkowych.

Wyrok NSA oznacza, że przedsiębiorcy mogą dokonywać znacznie większych odliczeń od podatku, redukując swoje zobowiązania wobec fiskusa. Ta korzystna interpretacja daje podatnikom nowe możliwości optymalizacji podatkowej oraz potencjalnie znaczące oszczędności.

  • Sąd stwierdził, że skorzystanie z obu ulg naraz jest dozwolone.
  • Podwójne odliczenie nie ma miejsca, gdyż preferencje dotyczą innych dochodów.
  • Przedsiębiorcy mogli korzystać z obu ulg również w latach przed 2022.
  • Możliwe jest skorygowanie zeznań za poprzednie lata i zażądanie zwrotu nadpłaconego podatku.

Konsekwencje dla podatników

Według dostępnych danych, wielu podatników może teraz skorzystać z korzyści wynikających z nowych opcji odliczeń podatkowych. W roku 2022 ulga związana z działalnością badawczo-rozwojową (B+R) została wykorzystana przez imponującą liczbę 2413 podatników opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). To z kolei przekłada się na ogólną kwotę odliczenia, która wynosi niemal imponujące 6,9 miliarda złotych. Nowe możliwości odliczeń podatkowych, zwłaszcza w obszarze inwestycji w badania i rozwój, zdają się cieszyć dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców i firm. Ulga B+R, udostępniona w roku 2022, stanowi skuteczny bodziec dla przedsiębiorstw do zainwestowania w innowacje i rozwijanie nowatorskich rozwiązań.

Ogromna suma 6,9 miliarda złotych, jaką podatnicy CIT skorzystali dzięki odliczeniom B+R, jest dowodem na to, że polski sektor przedsiębiorstw zdaje się aktywnie angażować w projekty badawcze i rozwijanie nowych technologii. Ostatecznie, korzyści podatkowe stwarzają motywację dla firm do prowadzenia działań badawczo-rozwojowych, co z kolei może przyczynić się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności na rynku.

Różnice między ulgami

Ulga IP Box obejmuje dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, takich jak patenty czy prawa do programu komputerowego, natomiast ulga badawczo-rozwojowa (B+R) ma zastosowanie do dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych. Dzięki różnicom w konstrukcji obu preferencji, możliwe jest ich jednoczesne zastosowanie bez naruszenia przepisów o podwójnym odliczeniu.

Terminy dla podatników

Warto pamiętać o terminach rozliczeniowych, które w tym roku wynoszą 2 kwietnia dla CIT i 30 kwietnia dla PIT. W związku z nowymi interpretacjami NSA, podatnicy powinni zwrócić uwagę na możliwość wykorzystania obu ulg przy obliczaniu zobowiązań podatkowych.

Liczba wyświetleń: 254Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS