Mój Prąd 4.0

Opublikowano:

Mój Prąd 4.0

Do kiedy wnioski Mój Prąd 4.0. Uzyskaj dofinansowanie z programu Mój Prąd 4.0. Zwiększone kwoty dofinansowania Mój Prąd 4.0 dla nowych i obecnych prosumentów.

Mój Prąd 4.0 jest kolejną edycją programu, którego celem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Dzięki temu udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w miksie energetycznym wzrośnie. Według szacunków specjalistów, w ubiegłym roku fotowoltaika stanowiła 1,5% polskiej produkcji energii elektrycznej.

Mój prąd 4.0 – kto może skorzystać?

Warto przypomnieć, że program Mój Prąd funkcjonuje już od 15 kwietnia 2022. Obecnie realizowana jest 4 edycja Mój Prąd. W czwartej edycji wnioski o dofinansowanie mogą składać również inwestorzy rozliczani w systemie net-billing. Oczywiście dofinansowanie z programu Mój Prąd 4.0, mogą uzyskać również właściciele domów posiadających instalację fotowoltaiczną lub planujący jej założenie.

Mój Prąd 4.0 kwoty dofinansowania

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – NFOŚiGW – ogłosił zmiany w programie Mój Prąd 4.0. Dotacje na inwestycje w fotowoltaikę zostaną zwiększone ze względu na obecną sytuację gospodarczą, w tym wysoką inflację i kryzys energetyczny w Europie. Dofinansowanie w ramach nowej edycji programu Mój Prąd 4.0 wyniesie:

  • do 6 000 zł – dopłata do mikroinstalacji PV (obecnie kwota dofinansowania wynosi do 4 000 zł)
  • do 7 000 zł – dopłata w przypadku instalacji fotowoltaiki z dodatkowymi urządzeniami (obecnie wynosi ona maksymalnie 5 000 zł)
  • do 16 000 zł – dopłata w przypadku fotowoltaiki z magazynem energii (aktualnie jest to 7 500 zł)

Co z prosumentami, którzy złożyli już wnioski w programie Mój Prąd 4.0?

Osoby, które złożyły wnioski o dofinansowanie w programie Mój Prąd 4.0 po 15 kwietnia 2022 roku, będą mogły skorzystać z nowych, zwiększonych dotacji. NFOŚiGW poinformował, że wnioskodawcy, którzy już otrzymali dofinansowanie w poprzedniej wysokości, nie będą musieli składać nowych wniosków. Dla już rozpatrzonych wniosków koszty kwalifikowane zostaną przeliczone na nowy poziom dofinansowania. Jeśli będzie to wiązało się z większym dofinansowaniem, wnioskodawca otrzyma dodatkową dotację w wysokości różnicy między dotacją otrzymaną wcześniej a dotacją po zmianie poziomu dofinansowania.

Mój Prąd 4.0 wniosek

Wnioski o dofinansowanie z programu Mój Prąd 4.0 są przyjmowane od 15 grudnia 2022. Czas na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Mój Prąd 4.0 został wydłużony. Początkowo dokumenty miały być przyjmowane do końca grudnia, jednak czas na przyjmowanie wniosków został przedłużony. Dokumenty można składać do 31.03.2023 roku.

Liczba wyświetleń: 1908Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS