Odsetek pracujących uchodźców z Ukrainy wyniósł 62% w lipcu 2023 r. – podaje Narodowy Bank Polski (NBP)

Odsetek pracujących uchodźców z Ukrainy wyniósł 62% w lipcu 2023 r. – podaje Narodowy Bank Polski (NBP)

Odsetek pracujących uchodźców z Ukrainy wzrósł do 62% w lipcu 2023 roku, ale różnice w sytuacji na rynku pracy między mężczyznami a kobietami nadal są widoczne. Badanie NBP pokazuje, że mężczyźni częściej pracują na stałe, a kobiety częściej są bezrobotne. Ponadto, wynagrodzenia otrzymywane przez uchodźców nie odzwierciedlają ich formalnego wykształcenia zdobytego na Ukrainie, co świadczy o trudniejszej sytuacji ekonomicznej. Dodatkowo, część migrantów korzysta z polskich świadczeń socjalnych, takich jak program 500+.

Aktywność zawodowa uchodźców z Ukrainy w Polsce – Raport NBP

Uchodźcy z Ukrainy stanowią znaczącą grupę na polskim rynku pracy. Nowe dane zaprezentowane przez Narodowy Bank Polski ukazują obecną sytuację zawodową migrantów w Polsce.

Odsetek pracujących migrantów w lipcu 2023

Według raportu z lipca 2023 roku, odsetek pracujących uchodźców z Ukrainy wyniósł 62%, co wskazuje na nieznaczny spadek w porównaniu z listopadem 2022 roku, kiedy to odsetek ten wyniósł 65%.

Różnice między migrantami przedwojennymi a uchodźcami wojennymi

Z raportu wynika, że istnieje znacząca różnica między uchodźcami, którzy przybyli do Polski od 2022 roku, a osobami, które imigrowały wcześniej. Wśród migrantów przedwojennych 77% podejmuje pracę na stałe, podczas gdy wśród uchodźców wojennych odsetek ten wynosi tylko 36%.

Wynagrodzenia i świadczenia socjalne

  • Ok. 21% migrantów przedwojennych otrzymuje miesięczne wynagrodzenie netto do 3 000 zł.
  • Dla pracujących uchodźców ten odsetek jest ponad dwukrotnie wyższy i wynosi 48%.
  • Świadczenia socjalne, takie jak program 500+, stanowią uzupełnienie budżetów domowych dla 31% migrantów przedwojennych i 53% uchodźców.

Podział płciowy wśród pracujących

Mężczyźni z Ukrainy wykazują się wyższą aktywnością zawodową na polskim rynku pracy niż kobiety. Większy odsetek mężczyzn pracuje na stałe i rzadziej doświadcza bezrobocia.

Podsumowanie badania sytuacji migrantów z Ukrainy

Badanie ankietowe przeprowadzone na grupie 3658 migrantów dostarcza obrazu sytuacji życiowej i ekonomicznej uchodźców z Ukrainy w Polsce w 2023 roku. Uchodźcy pracujący w Polsce często wykonują prace proste nie wymagające specjalistycznych kwalifikacji, mimo wysokiego poziomu wykształcenia zdobytego na Ukrainie. Wynagrodzenia, które otrzymują, nie odzwierciedlają zwykle poziomu ich formalnego wykształcenia.

Znaczenie informacji dla rynku pracy

Takie dane są niezbędne do zrozumienia obecnych trendów oraz do planowania polityk społecznych i ekonomicznych, które mogą lepiej wspierać integrację uchodźców i ich udział w rynku pracy.

Liczba wyświetleń: 171Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS