Proponowana minimalna emerytura w 2023 – waloryzacja emerytur

Opublikowano:

Minimalna emerytura w 2023

Zmiany rent i emerytur na rok 2023. Podwyżka emerytur od marca 2023. Jakie świadczenia podlegają waloryzacji? Podwyżka emerytur i rent 2023.

Podwyżka minimalnej emerytury na rok 2023

W 2022 roku minimalna emerytura wynosiła 1338,44 zł brutto. Na rok 2023 zaplanowano waloryzację kwoty świadczenia, minimalna emerytura 2023 ma być wyższa aż o 250 zł, czyli wysokość świadczenia emerytalnego będzie wtedy wynosić 1588,44 zł.

Wiadomo także, że w roku 2023 na emeryturę i rentę przeznaczone zostanie 41,8 mld zł. W poprzednim roku na poczet świadczeń emerytalno-rentowych przeznaczono 35 miliardów zł. Kwota ta zostanie sfinansowana z budżetu, a nie z działań poza budżetowych dokładnie tak jak w roku 2022. Dla osób, których świadczenia przekraczają 2900 zł będzie obowiązywała na zasadzie złotówki za złotówkę.

Waloryzacja emerytur 2023

Każdego roku emerytury i renty podlegają waloryzacji. Zwykle waloryzacja emerytur przeprowadzana jest ona 1 marca. Polega ona na przemnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych z poprzedniego roku kalendarzowego, zwiększony o co najmniej 20%.

Obecnie w 2022 roku kwota minimalnej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej wynosi 1338,44 zł brutto. W przypadku minimalnej emerytury dla osoby z tytułem częściowej niezdolności do pracy wynosi 1003,83 brutto. W roku 2023 kwota waloryzacji widocznie wzrośnie z powodu rosnącej inflacji która obecnie wynosi. Co oznacza, że waloryzacja emerytur 2023 od 1 marca wzrośnie o 13,8% lub 250 zł brutto. O zmianach dotyczących emerytury można się także dowiedzieć z tabeli zmian emerytury 2023 są w niej napisane wszystkie zmiany dotyczące waloryzacji rent i emerytur z poprzedniego roku na rok 2023.

Podwyżka emerytur w 2023 kogo obejmie?

Waloryzacja rent i emerytur 2023 będzie obejmowała:

  • renty socjalne,
  • świadczenia przedemerytalne,
  • zasiłki przedemerytalne,
  • dodatki i świadczenia pieniężne które są wypłacane wraz z emeryturą lub rentą,
  • okresowe emerytury kapitałowe,
  • emerytury pomostowe,
  • nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,
  • inne świadczenia pieniężne, wypłacane samoistnie.

Liczba wyświetleń: 947Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS