Rynek pracy podupada? Firmy mają problem ze znalezieniem pracowników

Opublikowano:
Ostatnia aktualizacja:

Rynek pracy podupada? Firmy mają problem ze znalezieniem pracowników

Rynek pracy podupada, a firmy mają problem ze znalezieniem pracowników o pożądanych kompetencjach. Największe trudności z rekrutacją kandydatów deklarują spółki z Polski wschodniej i południowej.

Rynek Pracy w Polsce: firmy walczą o pracowników

Rynek pracy nieustannie się zmienia, a poszukiwanie wykwalifikowanych pracowników stało się dla wielu firm wyzwaniem na miarę naszych czasów. Trend ten jest widoczny również w Polsce, gdzie przedsiębiorstwa, szczególnie te zlokalizowane we wschodniej i południowej części kraju, borykają się z problemem bezprecedensowego niedoboru talentów. Dane z przeprowadzonego badania ukazują, że największymi trudnościami w zatrudnieniu pracowników o pożądanych kompetencjach borykają się organizacje zatrudniające od 250 do 999, a także powyżej 5 tys. pracowników. Problem ten jest rozproszony i nie oszczędza żadnego regionu Polski.

Regionalne różnice na rynku pracy

Analiza sytuacji na rynku pracy ujawnia znaczące różnice regionalne. Na obszarze wschodnim deklaruje się niedobór talentów na poziomie 76%, podczas gdy południowe regiony borykają się z problemami na poziomie 73%. Zarówno południowo-zachodnie, jak i północno-zachodnie rejony odczuwają niedostatek pracowników na poziomie 67%. W centralnej Polsce i na północy odnotowuje się odpowiednio 61% i 56% deklaracji niedoboru. Te statystyki obrazują zróżnicowane wyzwania związane z dostępnością pracowników w różnych częściach kraju.

Analiza sytuacji na rynku pracy wykazuje istotne różnice regionalne. Wśród wyróżnionych obszarów kraju:

  • Obszar wschodni deklaruje niedobór talentów na poziomie 76%.
  • Południe boryka się z problemami na poziomie 73%.
  • Południowo-zachodnie oraz północno-zachodnie regiony odczuwają niedobór na poziomie 67%.
  • Centralna Polska i północ mają odpowiednio 61% i 56% deklaracje niedoboru.

Przyczyny Niedoboru Pracowników

Transformacja gospodarki oraz zbyt niska dostępność kandydatów to główne przyczyny niedoboru pracowników. Polska gospodarka dynamicznie się zmienia, a sektory takie jak logistyka czy produkcja elektrycznych samochodów wymagają nowych kompetencji u pracowników. Ta sytuacja zbiega się z tak zwaną zieloną transformacją, która stwarza potrzebę nowych talentów w obszarze usług i przemysłu.

Brak odpowiednich kompetencji przy jednoczesnym rozwoju nowych technologii wymusza na firmach adaptację do zmieniającego się rynku i poszukiwanie pracowników, którzy będą w stanie sprostać nowym wyzwaniom.

Zmagania firm z rekrutacją

Organizacje stają przed koniecznością dostosowania się do zmieniającego się środowiska biznesowego. Firmy, które posiadają w strukturach od 250 do 999 pracowników oraz te zatrudniające powyżej 5 tys. osób, zgłaszają największe problemy z wypełnieniem luki kompetencyjnej. Mniejsze przedsiębiorstwa także doświadczają trudności, aczkolwiek w mniejszym stopniu. Widać więc, że rynku pracy ciągle jeszcze wiele brakuje do ideału. Prawidłowe dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku, jak również ciągłe inwestowanie w rozwój kompetencji obecnych i przyszłych pracowników, pozostaje kluczowym wyzwaniem dla polskiej gospodarki.

Liczba wyświetleń: 176Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS