Rząd przyjął program 'Aktywny Rodzic' – 1500 zł tzw. babciowego

Rząd przyjął program 'Aktywny Rodzic' – 1500 zł tzw. babciowego

Rząd przyjął program 'Aktywny Rodzic' – 1500 zł tzw. babciowego rodzice będą mogli wykorzystać na opiekę nad dzieckiem.Trzy rodzaje dofinansowania do opieki nad dziećmi do lat 3.

Program Aktywny Rodzic – nowa forma wsparcia dla rodzin od rządu

Program Aktywny Rodzic, wprowadzony przez rząd, to nowa inicjatywa mająca na celu wsparcie rodziców chcących powrócić do pracy i łączenia ról zawodowych z opieką nad dziećmi. Premier Donald Tusk podkreślił, że wszystkie dzieci w Polsce do 35 miesiąca życia mogą liczyć na pomoc państwa, niezależnie od sytuacji zawodowej rodziców.

1500 zł na opiekunkę dla aktywnych zawodowo rodziców

Rządowa propozycja przewiduje, że rodzice aktywni zawodowo może otrzymać 1500 zł na opiekunkę lub inny rodzaj zaopiekowania się dzieckiem. Premier podkreślił, że rodzice płacący składki i podatki będą mogli skorzystać z nowego świadczenia, którego wpływy mogą w dużym stopniu zrównoważyć nakłady na program. Program Aktywny Rodzic może przynieść korzyści zarówno dla rodziców, którzy będą mogli lepiej pogodzić życie zawodowe z rodziną, jak i dla gospodarki, poprzez zachęcanie do większej aktywności zawodowej rodziców, co może przynieść wzrost dochodów i zwiększenie wpływów podatkowych.

Jakie korzyści niesie Program Aktywny Rodzic?

  • Dodatkowe 1500 zł miesięcznie dla rodziców zatrudnionych, by pokryć koszty opieki nad dzieckiem.
  • Wzmocnienie zachęt do powrotu do pracy po urodzeniu dziecka.
  • Włączenie niepełnosprawnych dzieci – wyższe świadczenie w wysokości 1900 zł.
  • Możliwość zawarcia umowy uaktywniającej bez dodatkowych kosztów dla rodziców.
  • Wsparcie także dla rodziców, którzy zdecydują się pozostać z dziećmi w domu - 500 zł miesięcznie.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej za wolnością wyboru rodziców

Według ministry Agnieszki Dziemianowicz-Bąk rolą państwa jest umożliwić rodzicom swobodę w wyborach dotyczących ich życia zawodowego i rodzinnego. Program Aktywny Rodzic sprzyja wolności wyboru rodziców – dobór najlepszej formy opieki nad dzieckiem ma pozostawać w ich rękach.

Trzy warianty wsparcia w programie Aktywny Rodzic:

  1. Aktywnie w żłobku (1500 zł, dzieci z niepełnosprawnością - 1900 zł).
  2. Aktywni rodzice w pracy (1500 zł).
  3. Aktywnie w domu (500 zł od pierwszego dziecka).

Projekt zapewnia także dodatkowe korzyści dla opiekunów takich jak możliwość przeliczenia podstawy składek dla dziadków na emeryturze, celem otrzymania wyższych świadczeń. Wyjaśnia wiceministra Aleksandra Gajewska, nowy system świadczeń ma być dostępny, zrozumiały i intuicyjny dla rodziców.

Kiedy Program Aktywny Rodzic wejdzie w życie?

Jeśli Sejm i prezydent nie wprowadzą zmian, program ‘Aktywny Rodzic’ zostanie otwarty dla rodziców od 1 października. Rząd ma nadzieję, że inicjatywa przyczyni się do zwiększenia dzietności w Polsce oraz ułatwi rodzicom łączenie życia zawodowego z rodzinnym.

Liczba wyświetleń: 241Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS