Samochody pościgowe CANARD pod lupą prokuratury

Samochody pościgowe CANARD pod lupą prokuratury

Śledztwo w sprawie Samochodów Pościgowych CANARD - Analiza wydatkowania środków publicznych na zakup 33 pojazdów, w tym 22 wyposażonych w ręczne urządzenia do mierzenia prędkości.

Samochody pościgowe CANARD pod lupą prokuratury

Samochody pościgowe marki CANARD znalazły się pod lupą prokuratury, która prowadzi śledztwo w sprawie potencjalnych nieprawidłowości przy zakupie tych pojazdów. Główny Inspektor Transportu Drogowego, Artur Czapiewski, podczas niedawnego briefingu wyraził obawy co do możliwej niegospodarności środków publicznych związanej z realizacją zamówień publicznych na pojazdy służące do pościgów i kontroli prędkości na drogach.

Śledztwo koncentruje się na zakupie 33 pojazdów CANARD, z czego 22 z nich wyposażono w ręczne urządzenia do mierzenia prędkości, pierwotnie przeznaczone do stacjonarnej kontroli. Prokuratura bada, czy decyzje dotyczące tych zakupów były racjonalne i zgodne z zasadami gospodarnego gospodarowania publicznymi środkami. Istnieje podejrzenie, że nieprawidłowości mogły wystąpić w procesie zamówień publicznych, co skłania prokuraturę do bliższego przyjrzenia się sprawie.

Kontrowersje wokół projektu CANARD

Projekt CANARD, współfinansowany przez Unię Europejską oraz budżet państwa, miał na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach przez eliminację niebezpiecznych zachowań kierowców. Do osiągnięcia tych celów przewidziano zakup specjalistycznych pojazdów, jednakże koszt tych inwestycji, wynoszący około 12 milionów złotych, oraz sposób przeprowadzenia postępowań przetargowych wzbudziły wątpliwości.

  • 22 pojazdy pościgowe zakupione za kwotę przewyższającą oczekiwane potrzeby.
  • Kwestionowane decyzje o zakupie i procedura odbioru pojazdów.
  • Potencjalne naruszenie zasad oszczędnego wydatkowania środków publicznych.

Możliwe konsekwencje i dalsze działania GITD

Obecne kierownictwo Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD) nie wyklucza możliwości skierowania kolejnych zawiadomień do prokuratury w związku z postępami analizy innych wydatków związanych z projektami, które były nadzorowane przez poprzednie władze. Decyzja ta wynika z podejrzeń dotyczących potencjalnych nieprawidłowości związanych z wydatkami publicznymi, które mogły wystąpić w ramach różnych inicjatyw transportowych. Jednocześnie trwają intensywne czynności mające na celu pełne wyjaśnienie okoliczności zakupu samochodów pościgowych marki CANARD. Kierownictwo GITD skupia się na zrozumieniu wpływu tych pojazdów na skuteczność i efektywność przeprowadzanych kontroli drogowych. Analizowane są zarówno aspekty techniczne pojazdów, jak i ich zastosowanie w praktyce, aby ocenić, czy zakup był uzasadniony i zgodny z obowiązującymi standardami.

Liczba wyświetleń: 125Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS