Ślub konkordatowy – jakie dokumenty do ślubu konkordatowego? Koszty uroczystości

Ślub konkordatowy

Co to jest ślub konkordatowy? Ślub konkordatowy dokumenty, świadkowie. Opłata za ślub konkordatowy i odpis aktu małżeństwa. Ślub konkordatowy Urząd Stanu Cywilnego.

Co to jest ślub konkordatowy?

Ślub konkordatowy to forma zawarcia małżeństwa, która jest uregulowana umową między państwem a Kościołem Katolickim. Jest to rodzaj ceremonii, w której para młoda składa ślubowanie przed duchownym katolickim oraz przed urzędnikiem stanu cywilnego. W takiej ceremonii obecni są zwykle goście oraz członkowie rodziny młodej pary. Konkordatowy ślub jest uznanym przez państwo i Kościół Katolicki sposobem zawarcia małżeństwa. Zgodnie z umową konkordatową, państwo przestrzega prawa Kościoła Katolickiego dotyczącego zawierania małżeństw, a Kościół Katolicki uznaje śluby konkordatowe za prawomocne i wiążące.

Należy zaznaczyć, że w Polsce jest on jednym z rodzajów zawierania małżeństwa, obok ślubu cywilnego oraz ślubu kościelnego nieobjętego umową konkordatową. W przypadku zawarcia małżeństwa w formie konkordatowej, para młoda zobowiązuje się do przestrzegania zasad życia małżeńskiego według nauki katolickiej oraz do wychowywania dzieci w duchu katolickim. Udzielany przez Urząd Stanu Cywilnego ślub konkordatowy jest objęty pewnymi ograniczeniami. Przede wszystkim, nie każde państwo posiada konkordat z Kościołem Katolickim, co oznacza, że nie we wszystkich krajach możliwe jest zawarcie małżeństwa w tej formie. Ponadto, osoby, które wcześniej rozwiodły się lub które żyją w konkubinacie, nie mogą zawrzeć małżeństwa konkordatowego.

Ślub konkordatowy a ślub kościelny

Przede wszystkim ślub konkordatowy i ślub kościelny to dwie różne formy zawarcia małżeństwa. Choć wiele elementów obu ceremonii jest podobnych, istnieją pewne istotne różnice. Podczas ślubu kościelnego para młoda składa ślubowanie przed duchownym, zwykle kapłanem katolickim, bezpośrednio w kościele. Podczas tej ceremonii nie jest wymagane podpisanie zaświadczenia o zawarciu małżeństwa, jednak para młoda jest zobowiązana dostarczyć do kościoła skrócony odpis aktu małżeństwa wydany przez urząd stanu cywilnego. Podobnie jak w przypadku ślubu konkordatowego, ślub kościelny jest uznanym przez Kościół Katolicki sposobem zawarcia małżeństwa, jednak nie ma on formalnego uznania ze strony państwa.

W Polsce małżeństwa kościelne są uregulowane przez prawo kanoniczne Kościoła katolickiego. Istnieją również pewne różnice między wymaganiami Kościoła katolickiego w przypadku obu ceremonii. W Polsce większość par decyduje się na ślub kościelny lub ślub cywilny, a ślub konkordatowy jest stosunkowo rzadko spotykany. Wybór odpowiedniej formy ceremonii zależy od indywidualnych preferencji i przekonań pary młodej, a także od obowiązujących przepisów prawa.

Opłata za ślub konkordatowy

Godnym uwagi jest fakt, że opłata za ślub konkordatowy to jedna z kwestii, na której para młoda musi się skoncentrować podczas organizacji swojego ślubu. Cena takiego ślubu zależy od wielu czynników, takich jak oraz inne dodatkowe koszty. Jeśli młodzi planują ślub konkordatowy i jest w trakcie organizacji budżetu, warto zarezerwować około 1500 złotych na ten cel. Jest to jednak jedynie orientacyjna kwota, która może się różnić w zależności od okoliczności. Należy pamiętać, że cena ślubu konkordatowego nie jest jednoznaczna z kwotą, którą duchowieństwo pobiera za udział w ceremonii. Często koszt ten obejmuje także dodatkowe usługi, takie jak przygotowanie dokumentów, pomoc w organizacji ceremonii czy wynajem organisty.

Stałym kosztem ślubu konkordatowego jest opłata za odpis aktu małżeństwa. Urząd Stanu Cywilnego ślub konkordatowy, a także formalności z tym związane realizuje bezpłatnie. Jedyny koszt to wspomniana wcześniej opłata za odpis aktu małżeństw za wysokości 84 zł. W przypadku części kościelnej koszty nie są jasno określone jednak można mieć pewność, że rzeczy takie jak nauki przedmałżeńskie czy samo przeprowadzenie ceremonii jest płatne.

Ślub konkordatowy krok po kroku

Ślub konkordatowy to ważne wydarzenie w życiu każdej pary, wymagające od organizatorów wielu formalności i przygotowań. Aby ceremonia mogła odbyć się bez problemów, należy przestrzegać określonej kolejności działań, które krok po kroku poprowadzą parę młodą do celu. Przede wszystkim, należy pamiętać o obowiązku ukończenia nauk przedmałżeńskich. Są one organizowane kilka razy w roku, a ich ukończenie jest niezbędne do zawarcia ślubu konkordatowego. Warto wcześniej zapisać się na szkolenie, ponieważ po jego ukończeniu otrzymuje się bezterminowe zaświadczenie.

Następnie para młoda powinna udać się na spotkanie w poradni życia rodzinnego, która udzieli porad związanych z życiem małżeńskim. W kolejnym kroku trzeba dokonać rezerwacji terminu w kościele, w którym ma odbyć się ślub konkordatowy. W przypadku, gdy para chce zawrzeć małżeństwo w innej parafii, niż ta, do której należy, konieczne jest uzyskanie zgody proboszcza. Następnie obowiązkowo trzeba udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w celu uzyskania ważnego przez 6 miesięcy zaświadczenia o stanie cywilnym. Otrzymane zaświadczenie będzie potrzebne przy zgłoszeniu ślubu w kościele. Wraz z zaświadczeniem z USC, świadectwem chrztu i bierzmowania, a także innymi dokumentami, para młoda zgłasza się do proboszcza parafii, w której odbędzie się konkordatowy ślub. W niektórych parafiach wymagane jest także zaświadczenie ze spowiedzi świętej, złożonej tuż przed ślubem.

W dniu ślubu konkordatowego para młoda składa ślubowanie przed duchownym katolickim oraz przed urzędnikiem stanu cywilnego, co nadaje ceremonii wymiar prawnie ważnego wydarzenia. Warto pamiętać, że ślub to bardzo ważne wydarzenie w życiu pary młodej i należy podchodzić do jego organizacji z należytą starannością.

Ślub konkordatowy potrzebne dokumenty

Ślub konkordatowy wymaga od organizatorów wielu formalności i przygotowań. Jednym z kluczowych elementów przygotowania do ślubu konkordatowego jest zebranie odpowiednich dokumentów. Bez ich posiadania, nie jest możliwe zawarcie małżeństwa w ramach tej formy. Jeśli chodzi o ślub konkordatowy potrzebne dokumenty to: 

  • dowód osobisty
  • skrócony odpis aktu urodzenia
  • akt zgonu małżonka w przypadku wdowca czy wdowy 
  • dowód opłaty skarbowej
  •  zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa – jeśli jest potrzebne

Pozew o rozwód – ślub konkordatowy

Pozew o rozwód to niełatwa decyzja, która może wynikać z wielu przyczyn. W przypadku małżeństw zawartych w ramach ślubu konkordatowego, tak jak w przypadku małżeństw cywilnych, rozwód jest możliwy i postępowanie rozwodowe nie różni się znacznie od standardowego postępowania rozwodowego. W sprawie rozwodowej nie ma żadnych proceduralnych różnic, które miałyby odmiennie traktować małżonków, którzy zawarli związek małżeński wyłącznie w sposób cywilny, od tych, którzy wzięli ślub konkordatowy.

Postępowanie rozwodowe rozpoczyna się złożeniem przez jedną ze stron pozwu o rozwód, w którym należy wskazać przyczyny rozwodu oraz żądanie alimentów lub podziału majątku. Wniosek o rozwód w przypadku ślubu konkordatowego składa się do sądu powszechnego, który ma kompetencje w sprawach rozwodowych. Należy pamiętać, że proces rozwodowy jest często trudny emocjonalnie i wymaga od małżonków zaangażowania i współpracy.

Kto powinien zdecydować się na ślub konkordatowy?

Należy zaznaczyć, że ślub konkordatowy to forma zawarcia małżeństwa, która może być atrakcyjna dla osób wyznających wiarę katolicką. Decydując się na ten rodzaj ślubu, para młoda składa ślubowanie przed duchownym katolickim oraz przed urzędnikiem stanu cywilnego, co nadaje ceremonii wymiar prawnie ważnego wydarzenia. Jednym z głównych powodów, dla których warto ten rodzaj ślubu, jest fakt, że nie trzeba planować dwóch oddzielnych uroczystości, co jest nie tylko problematyczne, ale przede wszystkim, mogłoby się wiązać z dodatkowymi kosztami. W przypadku ślubu konkordatowego, para młoda ma możliwość zawarcia jednej uroczystości, która ma wymiar religijny i prawny.

Liczba wyświetleń: 726Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS