Ukrainki w Polsce. Tylko połowa Ukrainek, które przebywają w Polsce, pracuje

Opublikowano:
Ostatnia aktualizacja:

Ukrainki w Polsce: Tylko co druga pracuje

Tylko co druga Ukrainka w Polsce pracuje. Przeszkodą dla nich są problemy językowe i nisko płatna praca oraz nieuznanie dyplomu i praca poniżej kwalifikacji.

Ukrainki w Polsce: tylko co druga pracuje

Według najnowszych badań przeprowadzonych przez polskich naukowców, jedynie połowa Ukrainek przebywających w Polsce jest aktywna zawodowo. Przeprowadzone w okresie października i listopada 2023 r. badanie, w którym uczestniczyło 466 respondentek, dostarcza istotnych informacji dotyczących sytuacji zawodowej kobiet z Ukrainy przebywających w Polsce. Analiza sytuacji na polskim rynku pracy ujawnia szereg wyzwań stojących przed Ukrainkami. Największą przeszkodą w znalezieniu zatrudnienia jest bariera językowa, z którą boryka się aż 77% badanych. Dodatkowo połowa respondentek wskazuje na trudności związane z niskim wynagrodzeniem, a także na problem nieuznawania dyplomów, co z kolei zmusza je do podjęcia pracy poniżej swoich kwalifikacji.

Zgodnie z wynikami badania:

  • 63% Ukrainek pracuje bezpośrednio w Polsce,
  • 23% zatrudnionych pracuje zdalnie na Ukrainie,
  • 8% podjęło pracę w innym kraju,
  • 16% z respondentek nie pracuje z powodu konieczności opieki nad dziećmi.

Badanie to rzuca światło na trudności, z jakimi borykają się Ukrainki na polskim rynku pracy, podkreślając konieczność skoncentrowania się na eliminowaniu barier językowych, uznawaniu kwalifikacji oraz zagwarantowaniu uczciwych warunków zatrudnienia. W stosunku do poprzednich badań zaobserwowano wyraźną poprawę samodzielności oraz znajomości języka polskiego. Obecnie większość badanych mieszka w wynajętych mieszkaniach i są bardziej aktywne w rozwiązywaniu problemów psychicznych.

Profil ukraińskich uchodźczyń

W kontekście danych demograficznych, wyniki badania ujawniają, że średnia wieku badanych kobiet z Ukrainy przebywających w Polsce wynosi 44 lata. Co istotne, aż 83% z nich posiada wykształcenie wyższe, co przeważająco klasyfikuje je jako przedstawicielki ukraińskiej klasy średniej. Badanie dodatkowo wykazuje, że spośród respondentek, aż 53% przyjechało do Polski wraz z dziećmi. Ten aspekt podkreśla obecność rodzin na tle migracji kobiet z Ukrainy i wpływ, jaki to wywiera na ich sytuację zawodową oraz codzienne życie. Migracja z dziećmi może stanowić dodatkowe wyzwanie, zważywszy na konieczność zorganizowania opieki nad najmłodszymi członkami rodziny, co może wpływać na decyzje związane z zatrudnieniem i dostosowaniem się do warunków życia w nowym kraju.

Plan powrotu do kraju

Według badania, 42% badanych zamierza wrócić do Ukrainy, co pokazuje, że sytuacja migracyjna może być zmienna i zależna od osobistych planów życiowych oraz sytuacji na Ukrainie.

Polacy a Ukraińcy: Badanie wykazało również relacje międzyludzkie i społeczne między Polakami a Ukraińskimi uchodźczyniami, które są istotnym aspektem procesu integracji. Kwestia aktywizacji zawodowej i integracji Ukraińców w Polsce staje się coraz bardziej istotna, szczególnie w kontekście rosnącej liczby osób przybywających z tego kraju. To wyzwanie zarówno dla polityki społecznej, jak i dla całego rynku pracy w Polsce.

Liczba wyświetleń: 233Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS