Urząd Celny

Opublikowano:

Urząd Celny

Urząd Celny Warszawa, akcyza za samochód, zatrzymanie paczki przez Urząd Celny Kraków. Zwolnienie przesyłki przez Urząd Celny, oddziały instytucji w Polsce.

Urząd Celny — czym się zajmuje?

Co to Urząd Celny? Jest to aparat pomocniczy organu administracji publicznej. Warto wiedzieć, że Urząd Celny to instytucja państwowa i jednocześnie jednostka Krajowej Administracji Skarbowej. W instytucji mogą zostać dokonane formalności, które zostały opisane przez przepisy celne. Regulacje te dotyczą przywozu i wywozu towarów przez Polską granicę.

Co to jest urząd celno-skarbowy?

Urzędy celne wraz z Urzędami Kontroli Skarbowej w 2017 roku zostały przekształcone. Wynikiem tej zmiany jest urząd celno-skarbowy, który łączy w sobie kompetencje danych instytucji. Organ prowadzi działania mające na celu wyeliminowanie oszustw podatkowych, a także aktywnie działa prowadząc egzekucje należności celnych.

Zadania Urzędu Celnego

Główne zadanie urzędu celnego to udaremnianie oszustw podatkowych oraz egzekwowanie opłat celnych. Dodatkowo urząd celno-skarbowy wykonuje takie zadania jak:

 • kontrola podatkowa i celno-skarbowa
 • wsparcie płatnika i podatnika w prawidłowym opłacaniu podatków
 • wymiana informacji podatkowych z pokrewnymi urzędami innych państw Unii Europejskiej
 • egzekucja należności celnych
 • wykrywanie i zwalczanie przestępstw podatkowych i celnych.

Funkcje urzędów celnych w Polsce

Ważną informacją jest to, że nie każdy urząd celny ma takie same funkcje. W Polsce wyróżnia się 4 zasadnicze funkcje Urzędów Celnych. Co można załatwić w urzędzie celnym i kiedy należy udać się do urzędu celnego?

 • Urząd celny wyjazdu – tutaj należy przedstawić towary przed opuszczeniem danego obszaru celnego. Zostaną poddane kontroli celnej związanej z formalnościami wyjazdowymi.
 •  Urząd celny wjazdu – należy przywieźć tutaj towary wprowadzone na dany obszar celny. Zostaną poddane kontrolom wjazdowym, które opierają się na ocenie ryzyka.
 • Urząd celny wywozu – to tutaj zostają przeprowadzone formalności nadania towarom wywożonym z danego obszaru celnego przeznaczenia celnego.
 •  Urząd celny wwozu – zostają tu przeprowadzone formalności nadania towarom wwożonym na dany obszar celny przeznaczenia celnego.

Urząd celny akcyza za samochód

Sprowadzając pojazd z zagranicy wiele osób spodziewa się konieczności opłaty akcyzy. Warto wiedzieć, że do 1 marca 2017 r. w urzędzie celnym można było zapłacić akcyzę za samochód. Aktualnie opłatę akcyzową należy przesłać na konto odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Od chwili sprowadzenia pojazdu z zagranicy, w ciągu 14 dni należy wypełnić i złożyć deklarację AKC-U/S. Można to zrobić poprzez platformę usług elektronicznych skarbowo-celnych (PUESC). Akcyza za samochód to podatek, który trzeba zapłacić w przypadku sprowadzenia do Polski samochodu z zagranicy. Obowiązek opłacenia podatku akcyzowego dotyczy zarówno nowych, jak i używanych samochodów. Wysokość akcyzy za samochód, zależy od wartości pojazdu oraz pojemności silnika. Ustawa o podatku akcyzowym wspomina o dwóch stawkach podatku 3,1% i 18,6%.

Stawki akcyzy dla samochodów 

 • 3.1% ceny samochodu dla pojemności silnika 2000 cm^3
 • 18,6% ceny samochodu dla pojemności silnika 2000 cm^3

Stawki akcyzy dla samochodów o napędzie hybrydowym i elektrycznym

 • 0%  - zwolnienie z akcyzy dla hybryd PHEV i samochodów elektrycznych REX pojemności silnika do 2000cm3
 • 1,55% ceny samochodu dla pojemności silnika 2000 cm^3
 • 9,3% ceny samochodu dla pojemności silnika 2000 cm^3

Do zapłacenia akcyzy za samochód wymagana jest deklaracja AKC-U/S. Niezapłacenie akcyzy we właściwym terminie powoduje naliczanie odsetek od podatku. Gdy kwota ta przekroczy 7500, zostaje wszczęte postępowanie karno-skarbowe.

Zatrzymanie przez urząd celny poczta przychodząca

Paczka zatrzymana przez urząd celny – co dalej? W sytuacji, gdy nastąpi zatrzymanie paczki przez urząd celny, instytucja przesyła zawiadomienie o konieczności uiszczenia opłaty za VAT i cło. Zawiadomienie takie przesłane jest pocztą, a w liście  umieszczane są zdjęcie zatrzymanej paczki i dane na jej temat takie jak waga, numer, kraj pochodzenia. W dolnej części zawiadomienia znajdować się będzie tabelka, którą należy wypełnić. Aby dokonać zgłoszenia celnego, należy w ciągu 20 dni od daty otrzymania listu dostarczyć dokumenty do odpowiedniego Urzędu Celnego. Jak długo urząd celny może trzymać przesyłkę? W sytuacji, kiedy przesłane dokumenty i deklaracja będą poprawne, przesyłka zatrzymana przez urząd celny zostanie dostarczona drogą pocztową do 2 tygodni. Przy odbiorze należy uiścić opłaty celne oraz podatkowe.

Zwolnienie przesyłki przez urząd celny co to oznacza?

Do niedawna tylko nieliczne przesyłki były zatrzymywane celem dokonania odprawy i ewentualnego naliczenia należności. Z dniem 1 lipca 2021 r. na terenie Unii Europejskiej weszły w życie regulacje celno-podatkowe. Normy te określane są mianem pakietu e-Commerce, nakłada on VAT na prawie wszystkie paczki. Zwolnienie przesyłki przez urząd celny z cła i VAT następuje w przypadku, gdy wartość przesyłki nie przekracza 45 EUR i jest wysłana przez osobę fizyczną do osoby fizycznej, mieszkającej na obszarze Unii Europejskiej. O zwolnienie z cła można wnioskować, gdy przesyłka została wysłana z państwa niebędącego Członkiem Unii, ale zawiera towary o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro.

Urząd celny infolinia

Urząd celny informacja – dostępna dzięki Krajowej Informacji Skarbowej. Koszt połączenia na infolinię Krajowej Informacji Skarbowej liczony jest jak za połączenie lokalne lub według taryfy operatora. Dzwoniąc do Urząd celny infolinia na numer KIS można uzyskać wsparcie konsultantów telefonicznych oraz odpowiedzi na pytania w sprawie podatku i cła. Pracownicy infolinii Urzędu Celnego dostępni są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00 pod numerami:

 • Telefon 801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych)
 • Telefon 22 330 03 30 (dla połączeń z telefonów komórkowych)
 • Telefon +48 22 330 03 30 (dla połączeń z zagranicy)

Lista urzędów celnych w Polsce

Jak sprawdzić, pod jaki urząd celny podlega? W Polsce jest 16 urzędów celnych, po 1 w każdym województwie. Warto skorzystać ze strony urzad.info.pl gdzie dostępna jest lista Urzędów Celnych w Polsce, a także dane kontaktowe, zadania urzędów oraz aktualny kontakt instytucji.

 • Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu,
 • Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu,
 • Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej,
 • Lubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim,
 • Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi,
 • Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie,
 • Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie,
 • Opolski Urząd Celno-Skarbowy w Opolu,
 • Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu,
 • Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku,
 • Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni,
 • Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach,
 • Świętokrzyski Urząd Celno-Skarbowy w Kielcach,
 • Warmińsko-Mazurski Urząd Celno-Skarbowy w Olsztynie,
 • Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu,
 • Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie.

Główny Urząd Celny

W Polsce istnieje 16 urzędów celno-skarbowych. Nie istnieje jeden główny urząd celny. Do 2002 r. w Polsce istniał Główny Urząd Ceł. Był to centralny urząd administracji rządowej, wykonujący zadania z zakresu administracji celnej. Został powołany 14 lutego 1954 r., a zlikwidowany 30 kwietnia 2002 r. Na jego miejsce została utworzona Służba Celna.

Praca urząd celny

Praca jako celnik Służby Celno-Skarbowej to odpowiedzialne stanowisko, pełne zarówno wad jak i zalet. Celnik to funkcjonariusz celno-skarbowy. Zajmuje się sprawowaniem opieki nad przebiegiem odprawy celnej. Kontroluje towary, które wyjeżdżają z Polski, oraz te, które trafiają do kraju zza granicy. Służba celna należy do grupy służb mundurowych i podlega pod Ministerstwo Finansów. Wśród celników są osoby, które wykonują prace biurowe, ale też tacy, którzy pracują w terenie na granicy. O miejscu pracy decyduje Urząd Celny. Ogłoszenia w związku z wakatami w Służbie Celno-Skarbowej pojawiają się na lokalnych stronach Izby Administracji Skarbowej.

Różnica między Agencją Celną a Urzędem Celnym

Wiele osób może błędnie założyć, że Agencja Celna i Urząd Celny to ta sama instytucja. Pomimo że działają we wspólnej gałęzi gospodarczej, która związana jest z działalnością celną, są to dwa inne urzędy. Nie należy używać tych pojęć jako synonimy.

Agencja celna zajmuje się pomocą przy wszystkich formalnościach, które związane są z procesem celnym. Wspiera komunikację między różnymi podmiotami. Agencja celna współpracuje z Krajową Administracją Skarbową, do której należy Urząd Celny. Agencja w imieniu klienta zajmuje się sprawami, jakie czekają firmę podczas przewozu towarów między różnymi krajami. Przedsiębiorca może zatem liczyć na doradztwo oraz koordynację procesów. Pracownicy agencji celnej zgłaszają towary do odpraw celnych, przygotowują dokumenty związane z odprawą celną i obliczają należności celne. Warto również wiedzieć, że agent celny nie jest celnikiem, chociaż swoją działalność opiera na Kodeksie Celnym.

Zarówno Urząd Celny jak i Agencja Celna to pokrewne instytucje i wykonują podobne zadania. Warto jednak pamiętać, że nie jest to to samo, a pojęć tych nie należy stosować wymiennie. Obowiązki urzędów celnych są bardziej rozbudowane, a agencja celna to pośrednik między przedsiębiorcą a urzędem celnym.

Liczba wyświetleń: 2612Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS