Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej

Opublikowano:

Urząd Patentowy

Czym zajmuje się Urząd Patentowy? UPRP wyszukiwarka, zadania. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, kontakt. Europejski Urząd Patentowy.

Polski Urząd Patentowy

Obecne czasy wymagają od twórców zwiększonej ostrożności przy publikowaniu swojej pracy intelektualnej. Tyczy się to jednakowo zdjęć, logo, znaków towarowych oraz oczywiście wynalazków. Chcąc odpowiednio ochronić własność intelektualną, należy skierować się do Urzędu Patentowego i uregulować potrzebne kwestie prawne. 

Urząd Patentowy co to jest?

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej jest instytucją centralną administracji rządowej. Głównym zadaniem UPRP jest przydzielanie praw na przedmioty własności osobowej. To właśnie Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej jest instytucją do której należy się zgłosić w celu nałożenia ochrony na własność intelektualną czy wynalazki. To, czym zajmuje się Urząd Patentowy zostało określone odpowiednimi aktami prawnymi. Każda osoba zainteresowana działalnością Polskiego Urzędu Patentowego może zapoznać się z ustawami.

Pod kogo podlega Urząd Patentowy? W związku z faktem, iż Polski Urząd Patentowy jest centralnym organem administracji rządowej jest on podległy bezpośrednio Radzie Ministrów. Dokładne informacje dotyczące procesu powoływania prezesa instytucji, a także metod jej działania można uzyskać na stronie uprp pl.

Zadania Urzędu Patentowego

Wszystkie zadania UPRP regulowane są aktami prawnymi. Do obowiązków instytucji zaliczane jest:

 • przydzielanie prawnej ochrony na wynalazki, znaki towarowe, patenty itp.
 • przyjmowanie zgłoszeń przesłanych przez interesantów, dotyczących wzorów, wynalazków, patentów, znaków towarowych, topografii układów scalonych i oznaczeń geograficznych.
 • badania zgłoszeń petentów, a także orzekanie w tych kwestiach
 • rozstrzyganie sprzeciwów
 • prowadzenie, uzupełnianie baz danych i zbiorów opisów patentowych

Urząd Patentowy Warszawa

Instytucja główną siedzibę posiada zlokalizowaną w Warszawie. Chcąc skontaktować się z obsługą klienta Urzędu Patentowego, można wykorzystać pocztę elektroniczną lub tez telefon. UPRP kontakt telefoniczny prowadzi pod numerem (22) 579 05 55. Połączenia obsługuje konsultant Centrum Informacji o Ochronie Własności Intelektualnej. Jeżeli chodzi o pocztę elektroniczną Urząd Patentowy kontakt z wykorzystaniem tej metody prowadzi pod adresem [email protected].

Adres: al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa 
Telefon: (22) 579 05 55
E-mail: [email protected]

Podane powyżej dane kontaktowe UPRP są obsługiwane w każdej sprawie związanej z działalnością instytucji. Dodatkowo Urząd Patentowy w Warszawie udostępnia numery telefonu, które obsługiwane są jedynie w konkretnych sprawach. Zagadnienia związane z rozpowszechnianiem wydawnictw można konsultować ze specjalistą pod numerem (22) 579 01 07, (22) 579 01 13 lub (22) 579 02 24.

UPRP wyszukiwarka

Na stronie Urzędu Patentowego udostępniono różnego rodzaju wyszukiwarki. Najczęściej wybieraną jest wyszukiwarka prosta. To narzędzie pozwala uzyskać wiele informacji na temat zarejestrowanych praw w Urzędzie Patentowym. Każdy zarejestrowany przez urząd patentowy znak towarowy znajduje się w wyszukiwarce wraz z danymi osoby rejestrującej, datami złożenia i przyjęcia wniosku. Wyszukiwarka UPRP wyposażona jest w kryteria, które użytkownik dostosowuje do swoich potrzeb. Istnieje możliwość wyszukiwania jedynie określonych kategorii praw własności przemysłowej np. wynalazki, patenty europejskie czy znaki towarowe.

Chcąc skorzystać z usługi jaką jest publikowana przez UPRP wyszukiwarka znaków, należy skorzystać z wyszukiwarki prostej, a następnie dostosować kryteria wyszukiwania. Wyszukiwanie jedynie zarejestrowanych znaków towarowych polega na odznaczeniu wszystkich innych rodzajów PWP. Odwiedzając internetowy Urząd Patentowy wyszukiwarka znaków może okazać się najszybszym sposobem na odnalezienie zajętych już znaków towarowych w aktualnej bazie. 

Oczywiście, aby narzędzie zadziałało po wybraniu odpowiednich filtrów, konieczne jest interesującej frazy. Wymagane jest podanie minimum trzech znaków, aby wyszukiwarka zadziałała.

Europejski Urząd Patentowy wyszukiwarka

W porównaniu do UPRP wyszukiwarka EUIPO składa się z większej ilości narzędzi. Wyszukiwarka znaków towarowych TMview umożliwia dużo większe manipulowanie wynikami. Istnieje możliwość ograniczenia co do terytorium, kategorii towaru i usługi. Dodatkowo przygotowana przez Europejski Urząd Patentowy wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie zdjęciem.

Jeżeli chodzi o wspólnotowe znaki towarowe, odpowiednim narzędziem będzie eSearch plus. Wyszukiwarka posiada wiele możliwości indywidualnego dopasowywania wyników. Wymienione narzędzia nie są jedynymi. Użytkownicy mogą skorzystać również z:

 • Similarity
 • WIPO Madrid Monitor
 • Madrid System Goods & Services Manager
 • Global Brand Database

Urząd Patentowy zastrzeżenie znaku towarowego

Jak zastrzec znak towarowy w Urzędzie Patentowym? Warto wiedzieć jak przebiega procedura zastrzegania znaku towarowego. Przed przystąpieniem do procesy rejestracji znaku, najpierw należy sprawdzić, czy takowy nie jest już zajęty przez inne przedsiębiorstwo lub osobę. Warto zastrzegać znaki towarowe, ze względu na prawa autorskie. Po procesie rejestracji osoba zgłaszająca otrzymuje wyłączne prawo do posługiwania się danym znakiem. Oczywiście uniemożliwia to konkurencji do korzystania ze znaku, a także dużo łatwiej wykazać swoje prawa w przypadku ewentualnego sporu sądowego.

Jakie znaki można zastrzec?

 • graficzne
 • słowno-graficzne
 • przestrzenne
 • pozycyjne
 • dźwiękowe
 • kolory
 • desenie
 • ruchome
 • multimedialne
 • hologramy

Urząd Patentowy zastrzeżenie nazwy realizuje po spełnieniu przez petenta wymagań, a także złożeniu dokumentów. Chcąc zastrzec znak towarowy w Urzędzie Patentowym pierwszym krokiem powinno być sprawdzenie definicji znaku towarowego, co nie może uzyskać ochrony ze strony UPRP. Kolejnym krokiem jest przeglądniecie baz danych, w celu sprawdzenia, czy identyczny lub podobny znak towarowy nie został już zgłoszony. Po wykonaniu tych kroków można przystąpić do procedury rejestracji znaku towarowego. 

Zgłoszenie znaku towarowego krok po kroku:

 1. Wypełnienie podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, wykazu towarów i usług zgodnie z klasyfikacją nicejską.
 2. Wniesienie opłaty za zgłoszenie.
 3. Ujawnienie zgłoszenia w e-Wyszukiwarce
 4. W przypadku braku przeszkód znak towarowy jest publikowany w Biuletynie urzędu Patentowego
 5. Od daty publikacji przez 3 miesiące inne osoby mogą wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia.
 6. Po upływie tego czasu Urząd Patentowy wydaje decyzję na temat udzielenia lub odmowy przyznania prawa ochronnego.
 7. Po otrzymaniu decyzji należy dokonać opłaty za ochronę znaku towarowego i publikacje.
 8. W Wiadomościach Urzędu Patentowego zostanie opublikowana decyzja.

Prowadzone przez Urząd Patentowy zastrzeżenie logo czy innego znaku towarowego nie jest skomplikowane jednak cały proces jest czasochłonny. Oczywiście jest to konieczne w celu dokładnego sprawdzenia znaku. W przypadku odmowy rejestracji warto skierować do instytucji wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy Urząd Patentowy.

Wszystkie zastrzeżone nazwy Urząd Patentowy umieszcza w wyszukiwarce. Rozwiązanie to pozwala na uprzednie sprawdzenie przed przystąpieniem do rejestracji.

Przy temacie jakim jest zastrzeżenie nazwy Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej może być instytucją do której zgłosi się interesant. Istnieje jednak możliwość rejestracji znaku towarowego w Europejskim Urzędzie Patentowym. Po rejestracji zastrzeżenie nazwy obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Rejestracja w EUIPO wiąże się to z większymi kosztami.

Ile kosztuje zastrzeżenie nazwy w Urzędzie Patentowym?

Urząd Patentowy znaki towarowe zastrzega na okres 10 lat. ten czas należy wziąć pod uwagę przy rozliczaniu kosztów. Obecnie całkowity koszt zastrzeżenia nazwy w Urzędzie Patentowym to 3000 zł. Kwota może wydawać się duża jednak w przeliczeniu na 10 lat ochrony, okazuje się, że koszt roczny to 300 zł. Wszystkie opłaty Urząd Patentowy przyjmuje na swoim koncie bankowym. Numer konta UP udostępnia instytucja każdej osobie zainteresowanej.

Jak wspomniano wcześniej rejestracja znaku towarowego, może być przeprowadzona w Europejskim Urzędzie Patentowym. Koszty takiego procesu są niemal dwukrotnie wyższe, ponieważ całkowita kwota jaką musi uiścić wnioskodawca to 5500 zł. Jednak w tym przypadku należy wziąć pod uwagę nie tylko roczny koszt ochrony znaku towarowego który wynosi 550 zł, ale również fakt, iż zastrzeżenie obowiązuje we wszystkich krajach europejskich.

Liczba wyświetleń: 1579Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS