Urząd Skarbowy Łódź Śródmieście

Urząd Skarbowy Łódź Śródmieście

Kategoria: Urząd Skarbowy

Województwo: łódzkie

Urząd Skarbowy Łódź Śródmieście

Urząd Skarbowy Łódź Śródmieście telefony kontaktowe, adres. Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego w Łodzi Śródmieście. Informacje w US Łódź Śródmieście

Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście

Urząd Skarbowy Łódź Śródmieście zlokalizowany jest przy ul. Dowborczyków 9/11.  Jest to jednostka  Krajowej Administracji Skarbowej, zajmująca się wszystkimi sprawami dotyczącymi opodatkowania. Jak każdy z urzędów skarbowych został powołany do obsługiwania niektórych rodzajów podatników, np. ze względu na to, kim podatnik lub ze względu na przedmiot opodatkowany. Podmiot może być bankiem, zakładem ubezpieczeń, funduszem emerytalnym itd. Urząd Skarbowy Łódź Śródmieście ul. Dowborczyków 9 11 zapewnia pomoc wszystkim podatnikom. Ze względu na tę funkcję pobiera od nich wszelkie opłaty będące podatkami wyliczonymi według przysługujących im ustaw. 

Urząd Skarbowy Łódź śródmieście kontakt

Urząd Skarbowy Łódź Śródmieście kontakt prowadzi przez rozmowę telefoniczną. Każde stanowisko w urzędzie posiada swój indywidualny numer telefonu. Adres e-mail jest kolejną opcją kontaktu z urzędem dla wszystkich klientów. Pracownicy jednostki są zobowiązani do wszelakiej pomocy oczekiwanej przez petentów oczekujących potrzebnych informacji. Droga mailowa jest czynna całodobowo, jednak odpowiedzi na wiadomości są tworzone w godzinach pracy urzędu. 

Urząd Skarbowy Łódź Śródmieście adres: ul. Dowborczyków 9/11;   
Urząd Skarbowy Łódź Śródmieście kod pocztowy: 90 019 Łódź; województwo łódzkie  
Urząd Skarbowy Łódź Śródmieście telefon: 

 • Wizyty: 42 25 30 679
 • Centrala:  42 25 30 600
 • Sekretariat:  42 25 30 700
 • Obsługa bezpośrednia:  42 25 30 615;  42 25 30 720
 • Informacja: 
  • PIT, VAT:  42 25 30 799;  42 25 30 632
  • CIT:  42 25 30 608
  • NIP:  42 25 30 657;  42 25 30 653;  42 25 30 654;  42 25 30 655
  • PCC, SD:  42 25 30 640;  42 25 30 653;  42 25 30 654;   42 25 30 655
 • Karta podatkowa:  42 25 30 622
 • Zaświadczenia:  42 25 30 607;  42 25 30 640

Wszystkie pozostałe numery telefonów konieczne do kontaktowania się z poszczególnymi oddziałami Urzędu Skarbowego w Łodzi są umieszczone na stronie internetowej instytucji. Jeżeli występują jakiekolwiek pytania odnośnie tego gdzie należy zadzwonić w danym przypadku, zaleca się skontaktowanie z centralą lub sekretariatem Urzędu Skarbowego w Łodzi.  
FAX:  +48 42 25 30 701; +48 42 25 30 703  
E-mail: [email protected]

Urząd Skarbowy Łódź Śródmieście godziny otwarcia:

 • Poniedziałek: 08:00-18:00
 • Wtorek: 08:00-15:00
 • Środa: 08:00-15:00
 • Czwartek: 08:00-15:00
 • Piątek: 08:00-15:00
 • Sobota: nieczynne
 • Niedziela: nieczynne

W placówce, jaką jest Urząd Skarbowy Łódź Śródmieście godziny pracy zostały dostosowane do średniej ilości klientów odwiedzających jednostkę.  Wcześniejsze umówienie wizyty powinno poprzedzać odwiedziny urzędu. KAS (Krajowa Administracja Skarbowa) namawia do sięgania po portal e-usługi i do kontaktowania się przez Elektroniczną Platformę Administracji Publicznej (ePUAP). 

Urząd skarbowy Łódź Śródmieście zasięg terytorialny

Urząd Skarbowy Łódź Śródmieście Dowborczyków obejmuję terytorium całego Śródmieścia w Łodzi. Wszystkie wyszczególnione ulice podlegają pod ten konkretny urząd. Spis ulic udostępniony jest w formie pdf w pliku poniżej.

Urząd Skarbowy Łódź Śródmieście wykaz ulic

Instytucji, którą jest Urząd Skarbowy Łódź Śródmieście informacja o aktualnych zmianach, czy rozporządzeniach jest zamieszczana w zakładce: Aktualności na platformie Urzędu Skarbowego Łódź Śródmieście.

Liczba wyświetleń: 2139Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS