Urząd Skarbowy Słupsk

Urząd Skarbowy Słupsk

Kategoria: Urząd Skarbowy

Województwo: pomorskie

Urząd Skarbowy Słupsk

Aktualne godziny otwarcia Urzędu Skarbowego w Słupsku. Aktualny kontakt Urząd Skarbowy Słupsk telefon, adres. Zadania instytucji US Słupsk.

Urząd Skarbowy Słupsk jest podległy do Urzędu Skarbowego w Gdańsku. Do zadań Urzędu Skarbowego w Słupsku należy m.in. obsługa podatników, przeprowadzanie kontroli podatkowych, egzekwowanie zaległości podatkowych oraz zapewnienie wpływów do budżetu państwa z tytułu płaconych podatków. Urząd Skarbowy w Słupsku zajmuje się zadaniami związanymi z szeroko rozumianymi finansami państwa.

Urząd Skarbowy Słupsk kontakt

Urząd Skarbowy w Słupsku prowadzi stacjonarną obsługę interesantów w oficjalnym oddziale instytucji. Warto wiedzieć, że dla osób które chcą skontaktować się z obsługą klienta przygotowano wiele możliwości. Aktualnie Urząd Skarbowy Słupsk kontakt realizuje telefonicznie. W US Słupsk funkcjonuje centrala, informacja oraz sekretariat. 

Informacja: 59 844 73 42
Centrala: 59 844 73 00
Sekretariat: 59 844 73 12

Poza możliwością rozmowy telefonicznej z obsługą podatnika Urząd Skarbowy Słupsk kontakt umożliwia także z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Na adres mailowy można skierować zapytania wchodzące w zakres obowiązków pracowników urzędu. Ważną kwestią która dotyczy mailowego kontaktu z US w Słupsku jest konieczność umieszczenia w wiadomości danych kontaktowych nadawcy.

Urząd Skarbowy Słupsk adres

ul. Szczecińska 59, 76-200 Słupsk

Urząd Skarbowy Słupsk godziny otwarcia

Obsługa klienta w Urzędzie Skarbowym w Słupsku możliwa jest wyłącznie w wybranych godzinach. Od wtorku do piątku instytucja działa od 8:00 do 15:00. Natomiast w poniedziałki godziny otwarcia Urzędu Skarbowego w Słupsku zostały wydłużone o trzy godziny.

poniedziałek 8:00-18:00
wtorek-piątek 8:00-15:00

Słupsk Urząd Skarbowy w tym czasie obsługuje interesantów stacjonarnie, jedynie po wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty. Osoby które nie zawiadomiły o wizycie telefonicznie pod numerem 59 8447 337, 59 8447 336 lub internetowy nie zostaną obsłużone.

Urząd Skarbowy Słupsk informacja podatkowa

Urząd Skarbowy Słupsk telefon

Każdy z wydziałów który obsługuje podatników udostępnia dla zainteresowanych telefon kontaktowy. Warto wiedzieć, że Urząd Skarbowy Słupsk telefon obsługuje w podanych powyżej godzinach otwarcia. Lista numerów telefonów zawiera jedynie ostatnią część numeru. Aby połączenie do wybranego działu zakończyło się sukcesem należy wybrać numer 59 8447 + ..., w miejsce kropek wstawić wybrany sufiks. 

PIT (podatnik i płatnik): 342, 399, 401, 402, 403, 405, 446, 453, 455, 447, 445
PIT dochody zagraniczne: 380, 453
VAT: 342, 372, 371, 308, 439, 423, 424
JPK: 378, 379
VIES: 375
CIT: 400, 444, 440, 455, 452
Podatek akcyzowy: 442, 454
Podatek akcyzowy (nabycie pojazdu osobowego za granicą): 345
Spadki: 355, 451
Darowizny, podatek od czynności cywilnoprawnych: 343, 448
Rejestracja podatników (osoby fizyczne): 358, 359, 360
Rejestracja podatników (osoby prawne): 361
Egzekucja administracyjna: 386, 392, 391
Rachunkowość podatkowa:366
Komórka wierzycielska (stan zaległości): 427, 429, 430, 436
Komórka wierzycielska  (ulgi ): 428, 432,435
Karta podatkowa: 447, 445
Sprzedaż nieruchomości: 445, 446, 453, 447
Kancelaria: 336
Kasy fiskalne: 347
Zaświadczenia: 351, 352
Działania specjalne: 440, 455, 452, 444
Najem prywatny: 440, 444, 452

Liczba wyświetleń: 2289Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS