Urząd Skarbowy Wadowice

Urząd Skarbowy Wadowice

Kategoria: Urząd Skarbowy

Województwo: małopolskie

Urząd Skarbowy Wadowice

AKtualne godziny otwarcia Urzędu Skarbowego w Wadowicach. Podatek PCC-3, jak opłacić w US Wadowice. Adres instytucji, Urzad Skarbowy Wadowice kontakt.

Urząd Skarbowy Wadowice godziny otwarcia 

Jakie są godziny otwarcia Urzędu Skarbowego w Wadowicach? Obecnie Urząd Skarbowy w Wadowicach świadczy swoje usługi podatnikom którzy mieszkają w jego zasięgu terytorialnym od poniedziałku do piątku. Dodatkowo Urząd Skarbowy Wadowice godziny otwarcia dopasował do potrzeb interesantów, którzy nie mogą stawić się osobiście w instytucji w tradycyjnych godzinach ze względu na pracę czy inne obowiązku. Z tego względu godziny otwarcia Urzędu Skarbowego w Wadowicach w poniedziałki różnią się od tych obowiązujących w pozostałe dni robocze. 

poniedziałek 08:00-18:00
wtorek-piątek 08:00-15:00

Należy pamiętać, że godziny otwarcia Urzędu Skarbowego w Wadowicach mogą się różnić, szczególnie w okresie przedświątecznym. W przypadku wątpliwości dotyczących godzin otwarcia Urzędu Skarbowego w Wadowicach warto skontaktować się z centralą jednostki.

Urząd Skarbowy Wadowice kontakt 

Aby skontaktować się z obsługą podatkową Urzędu Skarbowego w Wadowicach, można skorzystać z dostępnych kanałów kontaktu. Obecnie jednym z najszybszych sposobów kontaktu z Urzędem Skarbowym w Wadowicach jest kontakt telefoniczny. Warto wiedzieć, że w Urzędzie Skarbowym w Wadowicach funkcjonuje centrala telefoniczna, a także każde ze stanowisk, do których mogą zgłaszać się osoby, obsługuje połączenia telefoniczne. Urząd Skarbowy Wadowice kontakt obsługuje również za pomocą poczty elektronicznej. Wszyscy podatnicy, którzy rozliczają się w Urzędzie Skarbowym, mogą przesyłać dodatkowe pytania na adres e-mail instytucji. Warto pamiętać, że Urząd Skarbowy Wadowice kontakt z wykorzystaniem poczty elektronicznej prowadzi jedynie z osobami które odpowiednio zredagują wiadomość. Zapytanie skierowane pocztą elektroniczną musi zawierać dane kontaktowe nadawcy – imię, nazwisko, adres –  oraz temat ogólny zapytania. 

Adres: ul. Legionów 22, 34-100 Wadowice 
Centrala: 33 872 39 00 
Sekretariat: 33 872 39 70 
E-mail: [email protected]

Urząd Skarbowy Wadowice telefon

Mimo iż w Urzędzie Skarbowym w Wadowicach funkcjonuje sekretariat i centrala telefoniczna, kontakt telefoniczny z petentami jest ważny dla pracowników instytucji. Z tego względu każde stanowisko w instytucji jaką jest Urząd Skarbowy Wadowice telefon kontaktowy obsługuje w godzinach pracy. Oznacza to, że interesanci mogą skontaktować się bezpośrednio z urzędnikiem obsługującym daną sprawę. 

Rezerwacja wizyty: 33 872 39 32, 33 872 39 33

 • PIT: 33 872 39 41, 33 872 39 42
 • VAT: 33 872 39 36, 33 872 39 45
 • CIT: 33 872 39 37, 33 872 39 43
 • Podatek akcyzowy: 12 681 71 33
 • Spadki/darowizny: 33 872 39 58, 33 872 39 57
 • PCC: 33 872 39 43, 33 872 39 41
 • Rejestracja podatników: 33 872 39 28, 33 872 39 38
 • Egzekucja administracyjna: 33 872 39 20, 33 872 39 22
 • Rachunkowość podatkowa: 33 872 39 83, 33 872 39 85
 • Komórka wierzycielska: 33 872 39 53, 33 872 39 82

Dodatkowo w Urzędzie Skarbowym Wadowice telefony obsługiwane są w każdym z wydziałów. Numery telefonów obsługiwane są przez kierowników wydziałów, którzy mogą przekierować połączenie do konkretnej osoby. Oczywiście w oddziale Krajowej Administracji Skarbowej jakim jest Urząd Skarbowy Wadowice telefony są obsługiwane przez urzędników jedynie w godzinach otwarcia.

Urząd Skarbowy Wadowice podatek od kupna samochodu PCC-3

Po zakupie samochodu konieczne jest, aby opłacić podatek od kupna samochodu. W Urzędzie Skarbowym w Wadowicach PCC-3 można opłacić poprzez przelew na odpowiednie konto. Jak zapłacić podatek PCC-3 w Urzędzie Skarbowym Wadowice? Konieczne jest pobranie ze strony internetowej odpowiedniego formularza PCC-3, dokument dostępny jest również stacjonarnie w instytucji. Następnie druk należy wypełnić, złożyć w urzędzie skarbowym, przesłać pocztą lub z wykorzystaniem ePUAP. Następnie kwotę podatku należy przelać na numer konta Urzędu Skarbowego Wadowice.

Liczba wyświetleń: 2179Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS