Urząd Skarbowy Wyszków – US w Wyszkowie

Kategoria: Urząd Skarbowy

Województwo: mazowieckie

Urząd Skarbowy Wyszków kontakt, godziny otwarcia, numer konta. Jakie sprawy można załatwić w Urzędzie Skarbowym w Wyszkowie? US Wyszków telefon, adres.

Kontakt Urząd Skarbowy Wyszków

Adres: ul. Generała Józefa Sowińskiego 82, 07-200 Wyszków

Telefon: (29) 74 302 41,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Skarbowy Wyszków

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek-piątek: 8:00-15:00

Urząd Skarbowy w Wyszkowie

Urząd Skarbowy w Wyszkowie jest odpowiedzialny za zbieranie podatków oraz innych opłat publicznych. Do zadań Urzędu Skarbowego w Wyszkowie zalicza się również przeprowadzanie kontroli podatkowych, udzielanie porad podatkowych oraz rozpatrywanie skarg podatników. Dla mieszkańców miasta Wyszków Urząd Skarbowy jest odpowiednim miejscem do uiszczenia opłat i podatków. Pełen zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego w Wyszkowie dostępny jest na stronie placówki.

Urząd Skarbowy Wyszków kontakt

Jednym ze sposobów na skontaktowanie się z Urzędem Skarbowym w Wyszkowie jest poczta elektroniczna. Wyżej podany adres mailowy Urzędu Skarbowego w Wyszkowie może okazać się pomocny w przypadku wystąpienia wątpliwości które z formularzy wybrać. Poza tym sposobem Urząd Skarbowy Wyszków kontakt prowadzi również telefonicznie. Numer telefonu Urzędu Skarbowego w Wyszkowie działa w godzinach pracy placówki.

Godziny otwarcia Urzędu Skarbowego w Wyszkowie

Podobnie jak inne US w województwie, tak Urząd Skarbowy Wyszków godziny otwarcia ustalił tak aby maksymalnie dopasować je do potrzeb petentów. Telefoniczne, jak i osobiste załatwienie spraw w US w Wyszkowie możliwe jest we wszystkie dni robocze. Oczywiście dni ustawowo wolne od pracy stanowią wyjątek. Trzeba również pamiętać, że w placówce jaką jest Urząd Skarbowy Wyszków rezerwacja wizyt osobistych jest wymagana.

Urząd Skarbowy Wyszków numer konta

Urząd Skarbowy w Wyszków jest odpowiedzialny głównie za pobór podatków, dlatego posiada indywidualne numery kont bankowych. Aby opłacić należności podatkowe, należy dokonać przelewu na odpowiedni numer konta Urzędu Skarbowego w Wyszkowie. Numery tych kont oraz odpowiednie dopiski związane z rodzajem opłat znajdują się na stronie internetowej Urzędu Skarbowego. Nie wszystkie opłaty podatkowe powinny być przekazane na ten sam rachunek, dlatego ważne jest, aby skorzystać z odpowiedniego numeru konta.

Mapa Urząd Skarbowy Wyszków

Liczba wyświetleń: 84Wyszukaj dodatkowe informacje: