Ślub Cywilny w Urzędzie Stanu Cywilnego

Urząd stanu cywilnego – ślub cywilny

Ślub cywilny, potrzebne dokumenty i formalności. Ile kosztuje ślub cywilny? Ślub cywilny koszty, cena. Organizacja Ślubu Cywilnego w plenerze oraz za granicą.

Ślub Cywilny

W Polsce ślub cywilny może wziąć każdy, kto nie jest w związku małżeńskim oraz jest osobą pełnoletnią. Pełnoletność jest pierwszym z wymagań jakie musi zostać spełnione. W przypadku kobiet, które nie ukończyły pełnoletności, sytuacja wygląda nieco inaczej. Za zgodą sądu kobieta, która ukończyła 16 rok życia według obowiązującego prawa może wziąć ślub cywilny. Czym w ogóle jest ślub cywilny? Zgodnie z obowiązującym prawem Ślub Cywilny to zawarcie aktu małżeństwa w odpowiedniej instytucji, jaką jest Urząd Stanu Cywilnego. Dla niektórych cywilny ślub jest jednym z najważniejszych momentów wkroczenia relacji dwojga ludzi na wyższy poziom, a jedynym miejscem, gdzie możliwa jest jego realizacja to właśnie Urząd Stanu Cywilnego. Wcześniej wspomniana placówka jest miejscem, gdzie rejestrowane są urodzenia, zawarte małżeństwa oraz zgony w odpowiadających mu rejonach. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z wybranym Urzędem Stanu Cywilnego.

Prawo jasno określa kto może wziąć ślub cywilny. Należy spełniać wymagania, aby urzędnik mógł przystąpić do ustalania terminu. 

Kto może wziąć ślub cywilny:

  • osoba pełnoletnia (w wyjątkowych przypadkach jeśli kobieta ukończyła 16 lat)
  • para niespokrewniona w linii prostej
  • para niespowinowacona w linii prostej 
  • osoby niebędące w stosunku przysposobienia

Ślub cywilny a kościelny

Interesanci którzy stoją przed decyzją dotyczącą wyboru sposobu przypieczętowania związku mogą zastanawiać się, jaka jest różnica między ślubem cywilnym a kościelnym. To częste zestawienie, które jest porównywane przez przyszłe małżeństwa. Niektóre pary decydują się na ślub cywilny, oraz kościelny. Taki zestaw formalności zwany jest ślubem konkordatowym. Jest to połączenie które polega na dopełnieniu formalności w kościele, a następnie dostarczenie dokumentów do Urzędu Stanu Cywilnego w odpowiednim terminie. Niektóre osoby mogą nie wiedzieć, iż ślub konkordatowy został wprowadzony do Polski dopiero w 1998. Przed tą datą pary które decydowały się na oba rodzaje ślubu musiały dokonać formalności najpierw w USC, a następnie w kościele. Informacje odnośnie tego jak wygląda ślub cywilny czy tego ile trwa ślub cywilny, najlepiej uzyskać kontaktując się bezpośrednio z Urzędem Stanu Cywilnego. Jeżeli chodzi o czas trwania ślubu cywilnego, należy wiedzieć, że w porównaniu do ślubu kościelnego, który zazwyczaj trwa do godziny czasu, ślub cywilny trwa od 15 do 20 minut.

Co zmienia ślub cywilny?

Tym, co zmienia ślub cywilny, jest na pewno status związku wobec prawa. W grę wchodzi też wspólność majątkowa małżeństwa, która automatycznie ustalona jest po zawarciu małżeństwa. Wyjątkiem jest moment, w którym małżeństwo podpisze wcześniej intercyzę. Kolejną zmianą może być zmiana nazwiska jednego z małżonków lub przyjęcie obu nazwisk. Więc co daje ślub cywilny? Kolejną rzeczą jest pierwszeństwo w dziedziczeniu majątku po śmierci partnera.

Dokumenty potrzebne do ślubu cywilnego

Ślub cywilny wymaga od petentów dostarczenia odpowiednich dokumentów do wybranego Urzędu Stanu Cywilnego. Najczęściej dokumenty potrzebne do ślubu cywilnego są niezmienne. Jedynie w niektórych wyjątkowych przypadkach petenci zobowiązani są do dopełnienia dodatkowych formalności. Potrzebny jest dowód osobisty lub inny dowód tożsamości takie jak paszport, akt urodzenia oraz inne dokumenty zależące od indywidualnej sytuacji. Wyjątkowym przypadkiem jest sytuacja w której osoba będąca wcześniej w związku małżeńskim chce ponownie wziąć ślub cywilny. W takiej sytuacji dokumenty potrzebne do ślubu cywilnego muszą zawierać również odpis aktu małżeńskiego potwierdzającego rozwód. Aby uzyskać zgodę na wzięcie ślubu cywilnego, należy spełniać pewne warunki. Kiedy przychodzi moment na ślub cywilny formalności są istotnym etapem, który trzeba przejść.

Ile kosztuje ślub cywilny?

Podobnie jak inne uroczystości, ślub cywilny wiąże się z różnego rodzaju wydatkami. Dlatego pytanie: ile kosztuje ślub cywilny, jest kolejnym, często zadawanym przez pary młode. Klasyczny ślub cywilny może około 100 zł. Chcąc wyjątkowy ślub cywilny cena może ulec zmianie. Osoby które decydują się na ślub cywilny w plenerze muszą liczyć się z dodatkowymi kosztami. W związku z tym została stworzona uogólniona lista kosztów, niezwiązana z różnego rodzaju dodatkami:

  • utworzenie aktu małżeństwa (ok. 90 zł)
  • skrócenie terminu oczekiwania na ślub (ok. 40 zł)
  • otrzymanie zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwa przez obywatela Polski za granicami kraju (ok. 40 zł)
  • sporządzenie dokumentu o braku przeciwwskazań do zawarcia aktu małżeństwa (ok. 40 zł) 

Opłata za ślub cywilny jest regulowana w Urzędzie Stanu Cywilnego. Już podczas pierwszego spotkania w instytucji podczas ustalania terminu ślubu, konieczne jest uiszczenie odpowiedniej opłaty skarbowej. Większość par szuka fotografa na ślub cywilny zdjęcia są jedną z najlepszych opcji uwiecznienia całego ślub. To jest dodatkowy wydatek w zależności od ustaleń indywidualnych, koszt może wahać się od 500 do 1000 zł.

Ślub cywilny w plenerze

Ślub cywilny w plenerze jest marzeniem nie jednej pary. Uroczystość na polanie, plaży przy szumie fal morza, a może między drzewami przy śpiewie ptaków. Z tego względu warto również wiedzieć, ile kosztuje ślub cywilny w plenerze? W wielu urzędach opłata za organizację takiego ślubu mieści się w granicach 1000 zł. W kosztach tych znajduje się organizacja uroczystości poza Urzędem Stanu Cywilnego.

Czas oczekiwania na ślub cywilny

Ile się czeka na ślub cywilny? Nie w każdym urzędzie okres oczekiwania na ślub cywilny jest taki sam. Jest to zależne od zainteresowania patentów.  Zazwyczaj jest to okres miesiąca, lecz ten czas podany jest jedynie orientacyjnie. W rzeczywistości może się różnić. Za dodatkowymi opłatami możliwe jest skrócenie terminu oczekiwania na ślub cywilny, powody tego przedsięwzięcia mogą być różne, tj. ciąża, choroba partnera itd.

Ślub cywilny za granicą

Niestety ślub cywilny za granicą rodzi nieco więcej problemów, które trzeba rozwiązać o wiele wcześniej jeszcze podczas pobytu w Polsce. Nawet dwa miesiące wcześniej. Obowiązkowo wymagana jest obecność polskiego urzędnika podczas zawierania małżeństwa, dlatego najlepiej wcześniej zawiadomić Urząd Stanu Cywilnego o chęci przystąpienia do ślubu cywilnego poza granicami Polski. Dodatkowo wymagane jest zebranie potrzebnych dokumentów. Wiele kwestii należy również ustalić z odpowiednikiem instytucji USC w wybranym kraju.

Ślub cywilny a świadkowie

Z ogólnych zasad ślub cywilny bez świadków nie jest możliwy. W Urzędzie Stanu Cywilnego przy podpisywaniu aktu małżeńskiego wymagana jest obecność dwóch świadków. Chcąc zawrzeć ślub cywilny świadkowie powinni być pełnoletni. Nie istnieją konkretne wymagania odnośnie ich płci. Świadkowie powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.

Liczba wyświetleń: 1397Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS