Urząd stanu cywilnego - ślub cywilny

Urząd stanu cywilnego - ślub cywilny

Wszystkie najważniejsze informacje, które musisz wiedzieć aby móc wziąć ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego.


Kto może wziąć ślub cywilny w Urzędzie Stanu Cywilnego?

Warunkiem wzięcia ślubu cywilnego jest spełnienie wymogów tj.

- pełnoletność (jeśli kobieta ukończyła 16 lat - może wziąść ślub jeśli uzyska na to zgode sądu) 

- brak spokrewnienia w lini prostej

- brak spowinowacenia w lini prostej

- osoby nie są w stosunku przysposobienia

 

Gdzie można wziąć ślub cywilny?

Ślub cywilny można wziąść w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego lub w wybranym miejscu np plenerze, oczywiście z zachowaniem uroczystej formy i bezpieczeństwa uczestników.

 

Formalności związane z ślubem cywilnym

Pierwszym krokiem w celu wzięcia ślubu cywilnego jest dokonanie opłaty skarbowej na właściwą kwotę na numer konta USC. Następnym krokiem jest skompletowanie wszystkich potrzebnych dokumentów tj.

- dowody osobiste

- dowód opłaty skarbowej

- pozwolenie sądu na zawarcie małżeństwa ( np. w przypadku gdy kobieta nie ma skonczone 18 lat)

Następnie wraz z kompletem dokumentów należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego i podpisać tzw. zapewnienie o tym, że żadna ze stron nie wie o istnieniu okoliczności, przez które ślub mógłby się nie odbyć. 

Ostatnim krokiem na około 2 tygodnie przed ślubem, należy donieść do Urzędu kartkę z danymi świadków.

 

Koszty ślubu w Urzędzie Stanu Cywilnego

Koszty jakie musimy podjąć w celu wzięcia ślubu cywilnego są następujące:

- Obowiązkowa opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84zł

- W przypadku ślubu poza urzędem dochodzi dodatkowa opłata wynosząca 1000zł

Dodatkowymi opłatami jakie mogą wystąpić są:

- Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa przez obcokrajowców - 38zł

- Opłata za wydanie decyzji o możliwości wcześniejszej daty ślubu - 39zł

Liczba wyświetleń: 165