Wakacje kredytowe – jest decyzja Sejmu

Wakacje kredytowe – ważna dla kredytobiorców decyzja Sejmu

12 kwietnia Sejm uchwalił nowelę ustawy o wsparciu kredytobiorców. Przedłużenie tzw. wakacji kredytowych na 2024 rok. To oznacza, że raty kredytu mieszkaniowego będzie można zawiesić dwukrotnie w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia oraz dwukrotnie między 1 września a 31 grudnia.

Sejm RP zdecydował o przedłużeniu wakacji kredytowych dla posiadaczy kredytów hipotecznych. Nowe regulacje, które zaczynają obowiązywać od 1 czerwca 2024 roku, pozwalają na dwukrotne zawieszenie spłat rat kredytowych – w lipcu i sierpniu każdego roku. To odpowiedź na trudną sytuację ekonomiczną wielu Polaków, którzy zmierzyć muszą się z rosnącymi kosztami życia i inflacją.

Nowa ustawa o wakacjach kredytowych

Zgodnie z uchwalonymi przepisami, kredytobiorcy będą mogli skorzystać z możliwości zawieszenia spłat rat w określonych miesiącach. Sejm zatwierdził tę zmianę większością głosów, co pokazuje wsparcie dla polskich rodzin w obliczu ekonomicznych wyzwań. Warto również zwrócić uwagę na mechanizmy kontroli i warunki, jakie muszą być spełnione, aby skorzystać z tej opcji.

Odpowiedź rządu na potrzeby społeczne

Decyzja o przedłużeniu wakacji kredytowych jest częścią większej strategii rządowej mającej na celu wsparcie obywateli w trudnych czasach ekonomicznych. Rząd reaguje na rosnące obciążenia finansowe, które odczuwają polskie gospodarstwa domowe, oferując konkretne rozwiązania mające na celu zmniejszenie krótkoterminowego napięcia finansowego.

Kto może skorzystać z wakacji kredytowych?

Chociaż wakacje kredytowe przynoszą natychmiastową ulgę, istnieje także debata na temat długoterminowych skutków takich działań. Eksperci podkreślają potrzebę równoważenia pomocy krótkoterminowej z planowaniem finansowym na przyszłość, aby zapewnić stabilność ekonomiczną na dłuższą metę. Osoby kwalifikujące się do skorzystania z wakacji kredytowych mogą wstrzymać płatności kredytowe czterokrotnie w roku, dwa razy latem i dwa razy w okresie jesienno-zimowym. Prawo do skorzystania z tej opcji mają kredytobiorcy, którzy przeznaczają na raty kredytowe ponad 30% swojego miesięcznego dochodu (średnia z ostatnich trzech miesięcy) lub wychowują co najmniej troje dzieci.

Pomoc finansowa dla kredytobiorców

Nowelizacja ustawy zwiększa maksymalną pomoc dla kredytobiorców z 2 tys. zł do 3 tys. zł, wydłużając również okres pomocy z 36 do 40 miesięcy. Pomoc będzie udzielana w formie pożyczki, z możliwością rozłożenia spłaty na 200 rat, zamiast poprzednich 144. Całkowita wartość pożyczki może wynieść do 120 tys. zł.

Funduszu Wsparcia Kredytobiorców dla kogo?

Kredytobiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej, w tym kredytobiorcy walutowi, którzy przeznaczają na raty więcej niż 40% swojego dochodu, mogą ubiegać się o wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Wsparcie to jest dostępne, gdy dochód netto gospodarstwa domowego, pomniejszony o koszty kredytu, nie przekracza 2,5-krotności limitów określonych przez ustawę o pomocy społecznej.

Liczba wyświetleń: 222Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS