Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli. Nowelizacja Karty Nauczyciela.

Opublikowano:

Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli – jakie kryteria trzeba spełnić?

Zapadła decyzja o przywróceniu wcześniejszych emerytur dla nauczycieli. Kiedy pedagodzy będą mogli przejść na wcześniejsze emerytury? Nowelizacja Karty Nauczyciela

Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki, oraz Dariusz Piontkowski, Sekretarz Stanu w MEiN, odbyli spotkanie z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych. Podczas dyskusji omawiano kwestię przywrócenia uprawnień do emerytury nauczycielskiej.

Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli? Jakie kryteria będzie trzeba spełnić? 

Obowiązujący w Polsce ustawowy wiek przejścia na emeryturę wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jednakże, po zaakceptowaniu nowelizacji Karty Nauczyciela przez Sejm (obecnie oczekującej na podpis prezydenta), nauczyciele będą mieli możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę zgodnie z określonymi warunkami przed osiągnięciem wieku ustawowego. Jacy nauczyciele będą mogli przejść na wcześniejszą emeryturę?

Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli, będą obowiązywały jedynie tych, którzy spełniają następujące kryteria:

  • Rozpoczęli swoją pracę na stanowisku pracownika pedagogicznego przed 1 stycznia 1999 roku.
  • Posiadają udokumentowany okresy aktywności zawodowej obejmujący co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat pracy nauczycielskiej.
  • Wysokość ich świadczenia będzie wyliczona tak, aby nie było ono niższe niż minimalna kwota emerytury.

Od kiedy będzie możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę?

Daty, kiedy pedagodzy będą mogli przejść na wcześniejsze emerytury, zostały ustalone w następujący sposób:

  1. Emerytura na szczególnych zasadach od 1 września 2024 r. - nauczyciele urodzeni przed 1 września 1966 r.
  2. Emerytura na szczególnych zasadach od 1 września 2025 r. - nauczyciele urodzeni po 31 sierpnia 1966 r.
  3. Emerytura na szczególnych zasadach od 1 września 2026 r. - nauczyciele urodzeni po 31 sierpnia 1969 r.

Warto podkreślić, że podstawę do obliczenia emerytury stażowej stanowić będzie suma składek zewidencjonowanych na koncie pedagoga, środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych zewidencjonowanych na subkoncie oraz kapitału zakładowego.

Jak przejść na wcześniejszą emeryturę?

W celu przejścia na wcześniejszą emeryturę nauczyciele będą musieli złożyć wniosek o rozwiązanie swojego stosunku pracy. Jednak to nie oznacza, że nie będą mieli możliwości podjęcia dalszego zatrudnienia.

Nadal będą mieli szansę na podjęcie pracy, ale tylko w przypadku, gdy zachodzi potrzeba związana z organizacją nauczania lub koniecznością zastępstwa dla nieobecnego nauczyciela. Oczywiście, aby być zatrudnionym, nauczyciel będący na emeryturze na szczególnych zasadach (i nieosiągający jeszcze wieku emerytalnego) będzie musiał uzyskać zgodę kuratora. Warto zaznaczyć, że zatrudniony nauczyciel na wcześniejszej emeryturze będzie miał ograniczenie w wymiarze zajęć, nieprzekraczające połowy wymiaru obowiązkowego.

Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli. Co warto wiedzieć o nowelizacji Karty Nauczyciela?

Warto mieć na uwadze, że nowelizacja Karty Nauczyciela rozszerza zakres osób uprawnionych do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, które stanowi odpowiednik emerytur pomostowych. Zmiany w ustawie poszerzają grono uprawnionych o nauczycieli zatrudnionych w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Przed wprowadzeniem noweli, świadczenia kompensacyjne przysługiwały jedynie nauczycielom pracującym w szkołach, przedszkolach, placówkach kształcenia ustawicznego, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych.

Emerytura dla nauczyciela – ile wynosi?

Zgodnie z obliczeniami Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN), nauczyciel, który ma 56 lat i przepracował 30 lat (w tym 20 lat pracy nauczycielskiej), otrzyma emeryturę w wysokości 2520 zł brutto miesięcznie. Natomiast 58-letnia nauczycielka, która ma taki sam staż pracy, będzie mogła liczyć na emeryturę w wysokości niecałych 2800 zł brutto.

Liczba wyświetleń: 332Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS