WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Opublikowano:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej WFOŚiGW

WFOŚiGW – zadania instytucji. Kto może się ubiegać o wsparcie Funduszu? Uzyskaj informacje o tym jak wypełnić wniosek do WFOŚiGW. Portal beneficjenta WFOŚiGW.

WFOŚiGW zadania

WFOŚiGW to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zajmuje się przede wszystkim finansowym wsparciem rozwiązań i działań przyczyniających się do ochrony środowiska. Jakie zadania ma WFOŚiGW? Do misji tej instytucji należy regulacja prawa ochrony środowiska oraz zarządzanie funduszami. Aktywnie wypełniają oni zobowiązania ekologiczne, na które Polska zgodziła się wchodząc do Unii Europejskiej. Dofinansowywanie inwestycji, które według instytucji ponad wszelką wątpliwość pomagają w ochronie środowiska są częścią odpowiedzialnego zarządzania finansami. Do spraw priorytetowych WFOŚiGW można zaliczyć ochronę atmosfery, edukację ekologiczną, racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi i odpowiednie gospodarowanie odpadami. Lista priorytetowych przedsięwzięć oraz zadania organizacji są co roku aktualizowane.

Kto może się ubiegać o wsparcie Funduszu? Ubiegać się o otrzymanie dotacji lub pożyczki może osoba fizyczna, stowarzyszenia nieprowadzące działalności gospodarczej, fundacje oraz  przedsiębiorcy. Dla każdego beneficjenta, w ramach konkretnego programu, kryteria są takie same.

WFOŚiGW Czyste Powietrze

Jest to program z budżetem 103 miliarda złotych, mający na celu poprawę jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Osiągnięcie celu ma umożliwić wymiana źródeł ciepła i poprawienie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Program Czyste Powietrze jest skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych, bądź lokali z wyodrębnioną księgą wieczystą. Zgodnie z założeniami dotacja może wynosić do 30 000 zł  dla podstawowego poziomu, 37 000 zł dla podwyższonego lub nawet do 69 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Obejmuje ono wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych.

Program Mój Elektryk WFOŚiGW

Program Mój elektryk ma na celu realizację dopłat do zakupu lub leasingu samochodów elektrycznych. Z zakupu takiego samochodu wynika multum korzyści takich jak niskie koszty eksploatacji, niższa awaryjność, czy też największa korzyść dla środowiska, jaką jest redukcja emisji spalin. Mimo tego, samochody elektryczne wciąż zyskują na popularności i według platformy analityczno-badawczej UCE Research aż 61% Polaków deklaruje chęć posiadania takiego samochodu, to wciąż przeszkodą jest wysoka cena. Mój elektryk program chcąc wyeliminować te trudności, oferuje dopłaty do zakupu lub mój elektryk leasing dla takiego samochodu.  Program miał swoją premierę w 2020 roku, jednak przez niską wartość samochodu, którą obejmował program (125 000 zł), nie zdobył on dużej popularności, a na finalny zakup zdecydowało się zaledwie 241 osób. Przewidywana nowa dopłata rządowa mój elektryk ma być przeznaczona dla samochodów o wartości nawet 225 000 zł. Jest to prawie dwu krotność poprzedniej dotacji.

Mój elektryk dla firm, czyli część programu kierowana do przedsiębiorstw do duża część beneficjentów, a mój elektryk dla firm leasing stanowi większość z tych zakupów. Dofinansowanie dla przedsiębiorców, którzy nie zamierzają deklarować podwyższonego przebiegu wynosi 18 750 zł, a dla tych, którzy taką deklarację złożą, jest to aż 27 000 zł. W wypadku samochodów dostawczych na podobnej zasadzie kwoty te będą wynosiły kolejno 50 000 zł i 70 000 zł. Na identyczne dofinansowanie mogą również liczyć osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Według założeń nowej wersji programu listę potencjalnych beneficjentów mój elektryk dla firm leasing mogą stanowić: osoby fizyczne, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych, stowarzyszenia i fundacje, spółdzielnie, organizacje religijne, osoby prawne i instytuty badawcze.

Mój elektryk wniosek online zgodnie z założeniami ma być maksymalnie łatwy do uzupełnienia przy zachowaniu minimum formalności. W celu uzyskania dotacji należy pobrać, uzupełnić i bezpośrednio wysłać wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami wniosek do NFOŚiGW. Dokument musi być podpisany Profilem Zaufanym lub w innym wypadku podpisem elektronicznym. Podpisany elektronicznie wniosek przekształca się w umowę pozwalającą wypłacić środki finansowe, a sama decyzja o jego akceptacji trwa średnia miesiąc. Sytuacja różni się lekko w przypadku leasingu. Wniosek mój elektryk leasing należy zanieść do wybranej firmy leasingowej. Po pozytywnej weryfikacji należy podpisać umowę zarówno o leasing jak i dotację. Istotne jest to, że data zakupu samochodu nie mogła odbyć się przed 1 maja 2020 roku.

Portal beneficjenta WFOŚiGW

Portal beneficjenta umożliwia śledzenie na bieżąco złożonych wniosków oraz stanu ich realizacji. Ponadto pozwala na uzyskanie informacji o nadchodzących programach i płatnościach. WFOŚiGW portal beneficjenta jest uzależniony od województwa, w jakim konkretny wniosek został złożony. Oznacza to, że chcąc z niego skorzystać, należy wybrać stronę internetową odpowiedniego oddziału. „Moja woda” to program, którego celem jest ochrona zasobów wodnych w Polsce. Jako termin jego realizacji przyjmuje się lata 2020-2024. Poprzez zwiększenie poziomu retencji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych walczy on ze zjawiskiem suszy w Polsce. Program jest realizowany indywidualnie dla każdego województwa. Więcej informacji można uzyskać wpisując frazę moja woda portal beneficjenta, dodając nazwę województwa.

Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie

Czyste powietrze wniosek można złożyć na dwa sposoby: w wersji elektronicznej przez internet lub w formie papierowej w urzędzie. W pierwszej kolejności należy zorientować się, do którego WFOŚiGW złożyć wniosek. Jest to zależne od terenu województwa, w którym budynek/lokal się znajduje. W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną wystarczy wejść na portal gov.pl, znaleźć zakładkę „Nieruchomości i środowisko”, a następnie wybrać opcję „Skorzystaj z programu Czyste Powietrze”. Trzeba kliknąć przycisk „Złóż wniosek”, a następnie czyste powietrze logowanie zrealizować na nowo otwartej stronie gwd.nfosigw.gov.pl. Po zalogowaniu się lub zarejestrowaniu za pomocą login.gov.pl musimy utworzyć i uzupełnić wniosek. Następnie wymagane jest dodanie odpowiednich załączników w formie skanów lub dokumentów. Należy jeszcze podpisać wniosek za pomocą profilu zaufanego lub za pomocą podpisu kwalifikowanego. Cały wniosek wraz z załącznikami koniecznie należy wysłać, a później oczekiwać na potwierdzenie złożenia wniosku wysłanego na osobisty e-mail. Czyste powietrze wniosek w formie papierowej składany jest w urzędzie. Należy zalogować się na Portalu Beneficjenta dostępnym na stronie internetowej odpowiedniego województwa. Trzeba pobrać formularz w formie PDF z możliwością edycji, a następnie go wypełnić i sprawdzić. Wniosek powinno się złożyć na skrzynkę podawczą Portalu Beneficjenta. Wniosek należy wydrukować, dołączyć odpowiednie załączniki, podpisać, a gdy wszystko jest poprawnie zrobione, WFOŚiGW wniosek o dofinansowanie albo wniosek o kredyt trzeba zanieść osobiście lub wysłać drogą pocztową bądź kurierem do konkretnego WFOŚiGW. Można też wysłać gotowy wniosek do oddziału WFOŚiGW lub gminy, która zawarła porozumienie dotyczące realizacji programu.

WFOŚiGW a NFOŚiGW – czym się różnią?

Poszukując wzorów formularzy w Internecie, można natknąć się na dwie podobne do siebie instytucje. Czym tak naprawdę różni się Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej? Podstawowa różnica to skala działania – WFOŚiGW to fundusz, którego zakres kompetencji obejmuje jeden z wielu regionów. Każde województwo posiada swój własny fundusz, którego lokalne cele mogą się znacząco różnić. Narodowy Fundusz stanowi natomiast centralne narzędzie do realizacji polityki ochrony środowiska w kraju. Charakteryzuje się również największymi możliwościami finansowymi. To właśnie Narodowy Fundusz udziela dofinansowań i pożyczek zainteresowanym samorządom.  

Liczba wyświetleń: 1037Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS