WORD Kielce - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach

Kategoria: WORD

Województwo: świętokrzyskie

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach

Dane kontaktowe WORD Kielce – telefon, e-mail, numer. Kontakt telefoniczny z WORD w Kielcach. Zmiana terminu egzaminu w WORD w Kielcach.

WORD Kielce

WORD Kielce to instytucja zajmująca się szkoleniem kierowców oraz podnoszeniem ich umiejętności z zakresu bezpiecznej jazdy. Ośrodek ten jest jednym z największych i najnowocześniejszych w Polsce. W skład Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach wchodzi kilkanaście torów szkoleniowych oraz sale wykładowe, gdzie odbywają się teoretyczne zajęcia związane z ruchem drogowym. Ośrodek prowadzi kursy dla kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy, a także szkolenia uzupełniające i doskonalące dla już posiadających prawo jazdy. Oczywiście głównym zadaniem WORD w Kielcach jest przeprowadzanie egzaminów na prawo jazdy, a także weryfikowanie umiejętności przyszłych kierowców.

W ośrodku prowadzone są również szkolenia dla pracowników firm, w zakresie bezpieczeństwa i technik jazdy, a także dla służb ratunkowych, policji i straży pożarnej. Jest on ważnym ośrodkiem szkoleniowym dla kierowców w regionie świętokrzyskim, ale także dla całej Polski. Dzięki nowoczesnej infrastrukturze i wysokiej jakości szkoleniom, absolwenci Ośrodka są dobrze przygotowani do bezpiecznego poruszania się po drogach i przestrzegania zasad ruchu drogowego.

WORD Kielce kontakt

Oczywiście Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach udostępnia kilka sposobów kontaktu dla osób zainteresowanych kursami i egzaminami prawa jazdy oraz szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jednym z najłatwiejszych sposobów kontaktu z ośrodkiem jest skorzystanie z oficjalnej strony internetowej, na której znajduje się formularz kontaktowy oraz wszelkie informacje dotyczące oferty szkoleniowej i egzaminacyjnej Ośrodka.

Udostępniany przez WORD Kielce kontakt jest możliwy również pod numerem infolinii. Realizując połączenie interesanci mogą bardzo szybko uzyskać wszystkie potrzebne informacje. Ośrodek udostępnia także adres e-mail, pod który można wysłać pytania lub zgłosić swoje potrzeby.

Aktualnie działający numer telefonu do Biura Obsługi WORD Kielce to: 41 368 03 50 oraz 41 368 03 51 oraz 41 368 03 52    
Adres e-mail: [email protected]

WORD Kielce adres: ul. Domaszowska 141B, 25-420 Kielce

Egzamin praktyczny WORD Kielce

Egzamin praktyczny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kielcach składa się z kilku etapów i polega na sprawdzeniu praktycznych umiejętności kierowcy. Na początku egzaminu, kierowca musi przedstawić swój dokument tożsamości. Następnie zdający egzamin na prawo jazdy w Kielcach sprawdza stan techniczny pojazdu, w tym między innymi oświetlenie, opony czy hamulce. W zależności od wylosowanego zadania musi zaprezentować on egzaminatorowi działanie wybranych komponentów pojazdu.

Po upewnieniu się, że pojazd spełnia wymagania techniczne, kierowca przechodzi do pierwszej części egzaminu, czyli jazdy po placu manewrowym. Zadanie można uznać za zaliczone po bezbłędnym przejechaniu łuku czy ruszeniu z miejsca na wzniesieniu. Egzaminator WORD Kielce ocenia sposób wykonania tych manewrów, a także ogólną płynność oraz umiejętności kierowcy.

Kolejnym etapem egzaminu jest jazda po drodze publicznej, gdzie kierowca musi wykazać się umiejętnością prowadzenia pojazdu w różnych warunkach drogowych. Egzaminator ocenia zachowanie kierowcy w ruchu drogowym, jego umiejętność przestrzegania przepisów i sygnalizowania zmian kierunku jazdy oraz zachowanie właściwej odległości od innych pojazdów i przestrzeganie ograniczeń prędkości.

Na zakończenie egzaminu, kierowca otrzymuje od egzaminatora informację o wyniku egzaminu oraz ewentualne uwagi i wskazówki do poprawy swoich umiejętności. Realizowany przez WORD Kielce egzamin praktyczny jest wymagającym testem, który ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa na drodze i przygotowanie kierowców do samodzielnej jazdy.

Egzamin teoretyczny WORD Kielce

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kielcach składa się z pytań testowych dotyczących wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Należy wiedzieć, że egzamin teoretyczny WORD Kielce zawiera pytania, w formie wielokrotnego wyboru, a kandydat ma do dyspozycji kilka odpowiedzi, spośród których musi wybrać tę, która jest odpowiednia.

Pytania egzaminacyjne są zróżnicowane pod względem trudności, a ich treść dotyczy między innymi znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej, pierwszeństwa przejazdu, zasad wyprzedzania czy jazdy na autostradzie. Po zakończeniu testu przyszły kierowca otrzymuje informację o wyniku egzaminu. W przypadku uzyskania wyniku pozytywnego osoba otrzymuje zaświadczenie o zdaniu egzaminu teoretycznego, które jest niezbędne do przystąpienia do egzaminu praktycznego. Jeśli egzamin nie został zdany istnieje możliwość powtórzenia testu po upłynięciu pewnego okresu czasu i ponownym uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej.

WORD Kielce zmiana terminu egzaminu

Możliwa w WORD Kielce zmiana terminu egzaminu wymaga spełnienia pewnych warunków. W przypadku chęci zmiany terminu egzaminu kierowca powinien skontaktować się z WORD w Kielcach i poinformować o swoich potrzebach. W zależności od sytuacji Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach może zaproponować nowy termin egzaminu lub podać dostępne terminy do wyboru.

Ważne jest jednak, aby zgłosić zmianę terminu egzaminu z odpowiednim wyprzedzeniem, aby WORD Kielce miał czas na podjęcie decyzji i organizację egzaminu w nowym terminie. Ponadto zmiana terminu egzaminu w WORD Kielce może wiązać się z dodatkowymi opłatami lub utratą części opłaty za egzamin. Warto pamiętać, że zmiana terminu egzaminu może wpłynąć na cały harmonogram nauki jazdy i opóźnić uzyskanie prawa jazdy. Dlatego ważne jest, aby kierowca był dobrze przygotowany i dokładnie zaplanował swoją naukę jazdy oraz termin egzaminu.

WORD Kielce samochody

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach posiada nowoczesną flotę samochodową, która jest wykorzystywana w procesie szkolenia kierowców oraz w przeprowadzaniu egzaminów praktycznych. WORD Kielce dysponuje różnymi typami pojazdów, dopasowanymi do potrzeb szkoleniowych dla każdej kategorii prawa jazdy. Wśród samochodów używanych w ośrodku znajdują się między innymi osobowe, ciężarowe, autobusy, motocykle oraz samochody z przyczepami. Wszystkie pojazdy są regularnie serwisowane i poddawane przeglądom technicznym, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo podczas jazdy.

W ośrodku WORD Kielce samochody posiadają dodatkowe elementy zwiększające bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów, takie jak podwójne pedały hamulca i gazu czy lusterka dodatkowe dla instruktora. Dzięki temu kierowcy zdają egzaminy w kontrolowanych warunkach. 

W czasie egzaminów praktycznych kierowcy korzystają z pojazdów wyposażonych w dodatkowe kamery i rejestratory jazdy, które pomagają w ocenie przebiegu egzaminu i zwiększają jego wiarygodność. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach dba o jakość floty samochodowej, aby umożliwić kursantom i egzaminowanym maksymalne bezpieczeństwo i wygodę podczas nauki jazdy i zdawania egzaminów praktycznych.

Liczba wyświetleń: 1639



Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS