Wydział Komunikacji Wadowice

Kategoria: Wydział Komunikacji

Województwo: małopolskie

Wydział Komunikacji Wadowice

Wydział Komunikacji Wadowice rezerwacja wizyty, upoważnienie, pełnomocnictwo. Wydział Komunikacji w Wadowicach wniosek o wydanie prawa jazdy, druki.

Wydział Komunikacji Wadowice kontakt

Interesanci, którzy nie mogą udać się osobiście do placówki mają możliwość skorzystania z kontaktu zdalnego. Wydział Komunikacji Wadowice kontakt z petentem realizuje na wiele sposobów. Jedną z opcji, która umożliwia skontaktowanie się z obsługą jednostki jest przesłanie wiadomości mailowej korzystając z poczty elektronicznej. Pracownicy wydziały na wszystkie otrzymane zapytania odpowiadają w jak najkrótszym czasie. Warto zaznaczyć, że najszybszym sposobem na uzyskanie kontaktu z Wydziałem Komunikacji w Wadowicach jest zrealizowanie połączenia pod podanym numerem telefonu. Wszelkie informacje dotyczące tego jak Wydział Komunikacji Wadowice kontakt z klientami prowadzi udostępniono powyżej. Biorąc pod uwagę fakt, że Wydział Komunikacji Wadowice jest wewnętrzną sekcją, można skontaktować się również z placówką nadrzędną.

Wydział Komunikacji Wadowice rezerwacja wizyty

Coraz częściej wykorzystywana jest oferowana przez Wydział Komunikacji Wadowice rezerwacja wizyty. Jest to bardzo duże udogodnienie, ponieważ korzystając z tej opcji petenci nie muszą poświęcać swojego czasu na czekanie w kolejce. Wizytę można zarezerwować telefonicznie, a także przez Internet. Osoby, które wybierają drugą opcję, zobowiązane są wpisać swoje imię, nazwisko, a także numer PESEL. Oczywiście rezerwacja wizyty w Wydziale Komunikacji Wadowic może być uskuteczniona po podaniu daty i godziny wizyty. Trzeba pamiętać, że placówka cieszy się dużym zainteresowaniem petentów. Z tego względu Wydział Komunikacji Wadowice rezerwacje wizyty umożliwia ze sporym wyprzedzeniem.

Kontakt Wydział Komunikacji Wadowice

Adres: Stefana Batorego 2, 34-100 Wadowice

Telefon: 33 873 42 82,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Wydział Komunikacji Wadowice:

  • Poniedziałek 7:30-15:00
  • Wtorek 7:30-16:00
  • Środa 7:30-15:00
  • Czwartek 7:30-15:00
  • Piątek 7:30-14:00

Wydział Komunikacji Wadowice

Zainteresowane osoby, które chcą załatwić wszelkie sprawy komunikacyjne powinny w tym celu udać się do odpowiedniego wydziału. Wydział Komunikacji Wadowice prowadzi zadania związane z rejestracją oraz wyrejestrowaniem pojazdów, legalizacją tablic rejestracyjnych, wymianą dowodu rejestracyjnego, a także przedłużeniem ważności prawa jazdy. Wydział Komunikacji w Wadowicach przyjmuje zawiadomienia o zbyciu oraz nabyciu pojazdu, kieruje na badania techniczne, przyjmuje zawiadomienia o zmianie danych w uprawnieniach oraz wydaje zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. Zajmuje się także dokonywaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodek Szkolenia Kierowców, a także sprawdza Stacje Kontroli Pojazdów.

Wydział Komunikacji Wadowice wniosek o wyrejestrowanie pojazdu

Procedura wyrejestrowania pojazdu jest konieczna do zrealizowania wy wypadku kradzieży, oddania do kasacji, wywiezienia za granicę czy trwałego utracenia. W instytucji Wydział Komunikacji Wadowice wniosek o wyrejestrowanie pojazdu musi obowiązkowo zawierać wszystkie potrzebne informacje. Przyjmowany przez Wydział Komunikacji Wadowice wniosek o wyrejestrowanie powinien zawierać dane właściciela pojazdu, dane techniczne pojazdu, a także powód wyrejestrowania oraz dokument, który upoważnia do złożenia wniosku.

Wydział Komunikacji Wadowice prawo jazdy

Interesanci powinni wiedzieć, że Wydział Komunikacji Wadowice prawo jazdy wydaje po złożeniu wymaganego wniosku. W urzędzie należy opłacić również wszystkie należności związane z wydaniem dokumentu. Po dopełnieniu formalności w placówce konieczne będzie odczekanie około 2 tygodni. W tym czasie Wydział Komunikacji Wadowice prawo jazdy wyda do rąk własnych lub prześle pocztą na adres zamieszkania interesanta. Ile się czeka na prawo jazdy w Wadowicach? Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na prawo jazdy i złożeniu wniosku o wydanie prawa jazdy w Wydziale Komunikacji w Wadowicach można zastanawiać się w jakim czasie blankiet zostanie wyrobiony. Zwykle Wydział Komunikacji Wadowice prawo jazdy wydaje w czasie od dwóch tygodni do maksymalnie miesiąca. Jeżeli czas miałby zostać wydłużony, petent zostanie o tym odpowiednio poinformowany.

Mapa Wydział Komunikacji Wadowice

Liczba wyświetleń: 256Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS