Zlecający transport sprawdzi licencję przewoźnika. Będą zmiany w przepisach

Zlecający transport sprawdzi licencję przewoźnika. Będą zmiany w przepisach

Rząd szykuje nowe przepisy – zwiększenie kontroli rynku transportowego, zapobieganie nieuczciwej konkurencji ze strony zagranicznych przedsiębiorców transportowych.

Zmiany w przepisach: Weryfikacja licencji przewoźników obowiązkowa

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, zakładająca istotne zmiany dla przewoźników i spedytorów, wprowadzi nowe zobowiązania dla zlecających transport. Zgodnie z proponowanymi regulacjami, zleceniodawca transportu będzie zobowiązany do dokładnej weryfikacji posiadania przez przewoźnika niezbędnych uprawnień, takich jak ważne zezwolenie czy licencja. Nowe przepisy dot. transportu drogowego mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i skuteczności transportu drogowego poprzez wprowadzenie surowszych kontroli i wymagań dotyczących kwalifikacji przewoźników. Zlecający transport będzie musiał upewnić się, że wybrany przewoźnik spełnia wszystkie normy i wymogi prawne, co obejmuje posiadanie aktualnych dokumentów potwierdzających zgodność z przepisami branżowymi.

Dodatkowo nowelizacja przepisów transportowych może przewidywać karne sankcje dla zlecających transport, którzy nie będą przestrzegać nowych obowiązków weryfikacyjnych. Wprowadzenie takich środków ma skłonić do większej staranności przy wyborze partnerów transportowych oraz promować uczciwą konkurencję w branży. Jednym z kluczowych elementów zmian może być również rozbudowa zakresu informacji, jakie zlecający transport będzie musiał uzyskać od przewoźnika przed zawarciem umowy. Wprowadzenie tego rodzaju środków ma na celu zwiększenie transparentności działań przewoźników oraz ułatwienie monitorowania i kontroli przez organy regulacyjne.

W rezultacie, nowelizacja ustawy o transporcie drogowym stanowić będzie krok w kierunku usprawnienia sektora transportu, poprawy bezpieczeństwa na drogach, oraz zabezpieczenia interesów zarówno przewoźników, jak i zlecających transport. Wprowadzone zmiany mają na celu stworzenie bardziej zrównoważonego i bezpiecznego środowiska dla wszystkich uczestników rynku transportowego.

Do czego będą zobligowane podmioty zlecające przewozy?

  • Do zlecania przewozów tylko i wyłącznie tym podmiotom, które mają odpowiednie uprawnienia.
  • Do wystawiania dokumentu potwierdzającego zlecenie przewozu.
  • Do przechowywania dokumentów związanych z uprawnieniami przewoźnika i ładunkiem przez okres 5 lat.
  • Do prezentowania tych dokumentów na żądanie organów kontrolnych.

Zapowiedziano również wprowadzenie kar pieniężnych za niestosowanie się do nowych obowiązków. Zmiany te mają na celu wyeliminowanie nieuczciwych praktyk i zapewnienie równych szans w transporcie drogowym.

Reakcja rynku na planowane zmiany

Wprowadzenie zmian w regulacjach związanych z transportem drogowym stanowi odpowiedź na postulaty i obawy przewoźników, którzy wyrazili niezadowolenie z istniejącej sytuacji nierównej konkurencji, zwłaszcza w kontekście przedsiębiorców transportowych z Ukrainy. Przewoźnicy zwrócili uwagę na istniejące nierówności w zakresie wymagań oraz warunków działalności, co wpływało negatywnie na ich konkurencyjność na rynku. Zdaniem przewoźników, przedsiębiorcy transportowi z Ukrainy mieli łatwiejszy dostęp do rynku z powodu różnic w przepisach regulujących ich działalność w porównaniu do krajowych przewoźników. To zjawisko prowadziło do nieuczciwej konkurencji, co negatywnie wpływało na kondycję krajowej branży transportowej.

W odpowiedzi na te postulaty, wprowadzone zmiany w regulacjach mają na celu zrównoważenie warunków konkurencji, eliminując istniejące różnice regulacyjne między krajowymi a zagranicznymi przewoźnikami. Nowe przepisy mogą uwzględniać bardziej jednolite standardy i wymogi, co pozwoli na stworzenie równych warunków dla wszystkich uczestników rynku transportowego. Ponadto, nowelizacja może obejmować środki mające na celu monitorowanie i egzekwowanie przestrzegania nowych przepisów, co z kolei zwiększy skuteczność działań regulacyjnych. To może pomóc w zapewnieniu rzetelności i uczciwości w konkurencji, jednocześnie chroniąc interesy krajowych przewoźników.

Wprowadzenie tych zmian ma także na celu poprawę ogólnej sytuacji w branży transportowej, zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz promowanie uczciwych praktyk handlowych. Ostatecznie, odpowiedzią na postulaty przewoźników jest dążenie do stworzenia stabilnego i zrównoważonego środowiska dla wszystkich przedsiębiorców działających w sektorze transportu drogowego.

Zmiany w ustawie o delegowaniu kierowców

Planowane są także nowelizacje ustawy o delegowaniu kierowców, w tym obowiązek rejestracji przewoźników zagranicznych w systemie SENT, co ma przyczynić się do skuteczniejszej kontroli zezwoleń zagranicznych i eliminacji nadużyć związanych z wielokrotnym używaniem zezwoleń jednorazowych.

Projektowane zmiany w prawie transportowym są reakcją na potrzeby rynku i mają zapewnić większe bezpieczeństwo i uczciwość w branży. Przedsiębiorcy w sektorze transportu drogowego powinni śledzić rozwój sytuacji i przygotować się do dostosowania swojej działalności do nowych przepisów.

Liczba wyświetleń: 172Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS