Będą zmiany w Podatku Belki – Ministerstwo ujawnia szczegóły

Będą zmiany w Podatku Belki – Ministerstwo ujawnia szczegóły

Ministerstwo Finansów ujawniło szczegóły zmian w 'podatku Belki'. Zmiany będą dotyczyły dochodów z rachunków terminowych lokat oszczędnościowych oraz z obligacji zapisanych w wyodrębnionym pakiecie oszczędnościowym, osobno prowadzonym dla obligacji i osobno dla lokat terminowych.

Zmiany w podatku Belki: Ministerstwo Finansów ujawnia szczegóły

Zmiany w podadku belki zapowiadane były już kilka miesięcy temu. Aby wiedzieć co się zmieni, warto mieć świadomość czym jest ta danina oraz jakie zmiany w podatku Belki były zapowiadane. Podatnicy mogą spodziewać się istotnych zmian w zakresie opodatkowania dochodów z oszczędności i inwestycji kapitałowych, które są powszechnie znane jako podatek Belki. Ministerstwo Finansów podjęło kroki, aby ujawnić planowane modyfikacje, które mają przynieść ulgę podatnikom.

Co się zmieni w podatku Belki?

Zgodnie z deklaracjami Ministerstwa, planowane reformy dotyczą przede wszystkim zwolnienia z podatku od dochodów z pewnych rodzajów oszczędności oraz z inwestycji kapitałowych.

  • Zwolnienie z ‘podatku Belki’ objęte będzie dochodami z rachunków terminowych lokat oszczędnościowych oraz z obligacji o zapadalności co najmniej rok, które będą zapisane w wyodrębnionym pakiecie oszczędnościowym.
  • Limit zwolnienia będzie odpowiadać rocznym dochodom z lokat i obligacji, zgromadzonych w wyodrębnionym pakiecie.

Wiceminister finansów Jarosław Neneman szczegółowo wyjaśnił, że instytucje finansowe będą prowadziły wyodrębnione pakiety oszczędnościowe, w ramach których nie będą pobierane podatki do określonego limitu. Przychody przekraczające ustaloną kwotę będą opodatkowane jednolitą stawką 19%.

Kwota wolna od podatku – jaki będzie limit?

Ministerstwo Finansów zapowiedziało wprowadzenie rocznej kwoty wolnej od podatku, zarówno w zakresie oszczędności, jak i inwestycji kapitałowych. Kwota ta miałaby być ściśle powiązana ze stopą depozytową NBP i wynosić iloczyn tej stopy oraz 100 000 zł. Daje to obecnie kwotę wolną w wysokości 5250 zł.

Reasumując nadchodzące zmiany

Projektowane zmiany mają na celu nie tylko ograniczenie obciążeń podatkowych, ale także zachęcenie Polaków do oszczędzania. Ministerstwo Finansów podkreśla, że obecnie nie są planowane żadne inne modyfikacje w zakresie opodatkowania kapitałów pieniężnych poza opisanymi.

Propozycje te mają wpłynąć na zachowanie aktywów finansowych przez Polaków oraz na rynek kapitałowy w Polsce, dając podatnikom większą motywację do inwestowania i oszczędzania dzięki nowym przepisom podatkowym.

Przedstawione zmiany są częścią szerszego planu reform gospodarczych, którego celem jest stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju osobistych inwestycji oraz wspieranie polskiej gospodarki.

Liczba wyświetleń: 53Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS