Zmiany w prawie budowlanym 2023

Zmiany w prawie budowlanym 2023

Zmiany w prawie budowlanym od stycznia 2023. Budowa domu jednorodzinnego bez pozwolenia, kooperatywy mieszkaniowe, cyfryzacja systemu budowlanego.

Prawo budowlane to zbiór przepisów dotyczących budowy i utrzymania obiektów budowlanych, w tym domów, budynków użyteczności publicznej, bloków mieszkalnych wiatraków i innych konstrukcji takich jak zbiorniki wodne. Zawiera ono informacje na temat tego, jakie są wymagania dotyczące projektowania i budowy obiektów budowlanych, jakie są wymagania dotyczące uzyskania pozwolenia na budowę, jakie są obowiązki właścicieli obiektów budowlanych i wiele innych. Jest to ważne prawo, ponieważ ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania obiektów budowlanych. Obowiązujące prawo budowlane w Polsce jest dosyć skomplikowane. Co ważne od 2023 prawo budowlane ulegnie modyfikacjom, zapisy zostaną uproszczone, a liczba koniecznych do załatwienia formalności zmniejszona.

Zmiany w prawie budowlanym 2023

Zaplanowane zmiany w prawie budowlanym na 2023 rok mają uprościć procedury, czyli zmniejszyć skalę obciążeń administracyjnych. Towarzyszące budowie domu formalności jakie musi zrealizować w urzędzie petent są dosyć czasochłonne. Z tego względu uproszczenie prawa budowlanego do 2023 roku cieszy wiele osób planujących rozpocząć budowę.

Nie brak opinii, że zmiany mają jedynie na celu przeniesienie odpowiedzialności z urzędników administracji państwowej na kierowników budowy, projektantów czy właścicieli.

Czego dotyczą nowe przepisy budowlane na 2023 rok? Zmiany w obejmują między innymi:

  • braku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego, bez względu na metraż
  • możliwość rozpoczęcia budowy bez pozwolenia na użytkowanie
  • elektroniczny dziennik budowy oraz cyfryzacja całego procesu budowlanego
  • aktualizację obowiązków kierownika budowy
  • Nowe prawo zagospodarowania przestrzennego 2023
  • Likwidacja użytkowania wieczystego 2023
  • Nowe gospodarowanie nieruchomościami 2023

W nowym roku zostanie udostępniona również baza darmowych projektów budowlanych.

Dom jednorodzinny bez pozwolenia

Na obecny czas bez pozwolenia na budowę można wznieść mieszkalny budynek jednorodzinny o powierzchni zabudowy do 70 mkw. Dodatkowym warunkiem jest ilość kondygnacji, nie może być ona większa niż 2. W przepisach istnieje również zapis, że taka budowa możliwa jest jedynie na własny użytek mieszkaniowy. Od 2023 nowe roku prawo budowlane ma znieść wymóg co do powierzchni zabudowy. Oznacza to, że pod nadzorem profesjonalnego kierownika budowy można rozpocząć budowę domu jednorodzinnego bez pozwolenia. W przypadku budynków mniejszych niż 70 mkw obecność kierownika nie jest obligatoryjna.

Oczywiście budowa domu jednorodzinnego bez pozwolenia może być przeprowadzona jedynie w granicach działki.

Jeżeli budowa domu bez pozwolenia zostanie zakończona, organ nadzorczy może wnieść sprzeciw przy zgłaszaniu budynku do zamieszkania. Nie trzeba się jednak tym martwić, jeżeli obiekt nie naruszył żadnych założeń przepisowych. Kiedy może zostać wniesiony sprzeciw? Problemy ze zgłoszeniem budynku jako gotowego do zamieszkania mogą mieć deweloperzy którzy rozpoczęli budowę w celu dalszej odsprzedaży, czy osoby które zdecydowały się postawić budynek posiadający więcej niż dwa piętra.

Budowa domu bez decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i zawiadomienie o oddaniu do użytkowania

Przygotowane na 2023 rok nowe prawo budowlane przewiduje możliwość użytkowania budynku bez konieczności uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wymagane będzie jedynie złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie ma być obligatoryjna dla osób które pragną użytkować dom przed zakończeniem budowy. Jeżeli petent wystąpi o taką decyzję to właśnie na niego zostaje przeniesiona odpowiedzialność za stan budynku.

W 2023 roku oddanie budynku do użytku będzie miało miejsce w momencie złożenia przez kierownika budowy oświadczenia o zakończeniu budowy. Warto jednak dodać, że wymagane będzie złożenie oświadczenia projektu technicznego, dokumentacji geodezyjnej, protokołów przyłączeń instalacji, poświadczenia zgodności budynku z planem zagospodarowania przestrzennego, dokumentacji fotograficznej procesu budowlanego.

Elektroniczny dziennik budowy

Idąc naprzód, w nowym prawie budowlanym rozpoczęto cyfryzację polskiego budownictwa. Dziennik budowy w wersji elektronicznej będzie dobrowolny do roku 2030. W późniejszych latach taka forma jego prowadzenia będzie obowiązkowa. Dodatkowo utworzono Elektroniczną Książkę Obiektu Budowlanego która do 2027 roku będzie funkcjonowała w wersji przejściowej.

Zarówno Elektroniczny Dziennik Budowy, jak i Elektroniczna Książka obiektu Budowlanego po wyznaczonym terminie nie będą obowiązywały w formie papierowej.

Baza projektów budowlanych

Na stronie instytucji jaką jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego rozpoczęto pracę nad bazą projektów domów jednorodzinnych. Z założeń wynika, że zamieszczone na stronie projekty będą udostępnione bezpłatnie. Każda osoba której nie zależy na indywidualnie sporządzonym projekcie może skorzystać z bazy. Jednocześnie pozwoli to obniżyć koszty budowy.

Kooperatywa mieszkaniowa

Już w marcu 2023 roku zacznie obowiązywać kooperatywa mieszkaniowa. Kooperatywy mieszkaniowe – grupy przyszłych lokatorów – składające się z minimum trzech osób będą miały umożliwione stawianie budynku mieszkaniowego na własne potrzeby. Taka sposobność przeznaczona będzie dla osób które będą działały zgodnie z zawartą ze sobą umowę spółki cywilnej. Dokument będzie musiał zawierać w sobie nie tylko informacje na temat inwestycji, ale również te dotyczące liczby lokatorów, lokali czy domów. Wymagane będzie również określenie czasu trwania umowy, planowanych kosztów.

Liczba wyświetleń: 1306Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS