Urząd Dzielnicy Ochota

Urząd Dzielnicy Ochota

Opublikowano:

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: mazowieckie

Urząd Dzielnicy Ochota

Urząd Dzielnicy Ochota kontakt dla mieszkańców, telefony kontaktowe, adres. Wydziały w Urzędzie Dzielnicy Ochota. Urząd Miasta Ochota godziny otwarcia, kasy.

Urząd Dzielnicy Ochota jest jednym z oddziałów Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Urząd działa w jednej lokalizacji przy ul. Grójeckiej 17A w Warszawie, gdzie udziela informacji o usługach, wydaje również  prawa jazdy, dowody osobiste i rejestracyjne, a także obsługuje petentów. Urząd Dzielnicy Warszawa Ochota obsługuje wyłącznie mieszkańców dzielnicy Ochota ze względu na dużą liczbę mieszkańców.

Urząd Dzielnicy Ochota kontakt

Mieszkańcy, którzy potrzebują skontaktować się z obsługą klienta w Urzędzie Dzielnicy Ochota, mogą skorzystać z podanych danych kontaktowych. Warto również wiedzieć, że Urząd Dzielnicy Ochota kontakt z mieszkańcami prowadzi tylko w godzinach pracy. Obecnie można się z nimi kontaktować telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej. Jeśli chodzi o kontakt z Urzędem Dzielnicy Ochota, ta instytucja, umożliwia kontakt z każdym z wydziałów osobno pod numerami telefonów podanymi poniżej. 

Adres: ul. Grójecka 17 a, 02-021 Warszawa
Telefon: 22 443 97 00
Fax: 22 57 83 553
E-mail: [email protected]

Urząd Dzielnicy Ochota NIP: 525 224 8481

Urząd Miasta Ochota godziny otwarcia

Urząd Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy godziny otwarcia dopasował do potrzeb interesantów. W zależności od wydziału, godziny pracy Urzędy Dzielnicy Ochota mogą się różnić. Wewnętrzne filie których zadaniem jest jedynie obsługa urzędu np. dział kadr działa od 8:00 do 16:00 we wszystkie dni robocze. Natomiast w przypadku wydziałów, często odwiedzanych przez interesantów takich jak Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, Urząd Dzielnicy Ochota godziny pracy odpowiednio wydłużył. 

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek-piątek: 8:00-16:00

W takich godzinach pracują:

 • Wydział Obsługi Mieszkańców
 • Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich
 • Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
 • Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

Pozostałe wydziały w Urzędzie Dzielnicy Ochota, a także kasy urzędowe pracują od 8:00 do 16:00 we wszystkie dni robocze.

Urząd Dzielnicy Ochota wydziały

 • Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy (WAG)
 • Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy (WAB)
 • Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy
 • Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy (WDG)
 • Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy (WIR)
 • Wydział Kadr dla Dzielnicy (WKD)
 • Wydział Kultury dla Dzielnicy (WKU)
 • Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy (WND)
 • Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy
 • Wydział Obsługi Rady Dzielnicy (WOR)
 • Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy (WOŚ) 
 • Wydział Organizacyjny dla Dzelnicy (WOD)
 • Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy (WOW)
 • Wydział Prawny dla Dzielnicy (WPR)
 • Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy (WKF)
 • Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy (WSZ)
 • Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy (WZP)
 • Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy (WZL)

Liczba wyświetleń: 6551Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS