Urząd Dzielnicy Włochy

Urząd Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: mazowieckie

Urząd Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy

Urząd Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, godziny otwarcia instytucji. Rejestracja pojazdów, Urząd Dzielnicy Włochy dowody osobiste. Urząd Dzielnicy Warszawa Włochy.

Urząd Dzielnicy Warszawa Włochy

Zgodnie z założeniami Urząd Miasta Warszawa posiada swoje oddziały na terenie każdej z dzielnic. Również w przypadku części miasta nazwanej Włochy Urząd Miasta Warszawa posiada swoją oddzielną siedzibę. Należy wiedzieć, że Urząd Dzielnicy Włochy jest zlokalizowany przy alei Krakowskiej 257. To właśnie pod tym adresem mieszkańcy Włoch mogą załatwiać potrzebne sprawy takie jak wyrobienie czy wymiana dowodu osobistego, rejestracja pojazdu. To Urząd Dzielnicy Włochy obsługuje formalności związane z podatkiem od nieruchomości czy wywozem śmieci.

Urząd Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy obsługuje jedynie mieszkańców zamieszkujących daną część miasta. Aby zachować porządek i usystematyzować cały proces obsługi petentów wprowadzono rejonizację w Urzędach Dzielnicy w Warszawie. W związku z tym Urząd Miasta Warszawa Włochy obsługuje jedynie mieszkańców dzielnicy.

Urząd Dzielnicy Włochy obsługuje kontakt przez telefon, ale również poprzez pocztę elektroniczną. Wybór metody kontaktu leży w gestii petentów. Ogólny telefon kontaktowy funkcjonuje dzięki pracy urzędników – 22 44 34 444. Należy jednak pamiętać, że jest to ogólny numer telefonu Urzędu Dzielnicy Włochy, istnieje również możliwość kontaktu bezpośrednio z wybranym wydziałem wewnętrznym.

Adres: al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
Telefon: 22 44 34 444
E-mail: [email protected]

W przypadku korzystania z poczty elektronicznej konieczne jest, aby wiadomość zawierała imię, nazwisko oraz adres zamieszkania nadawcy. Dodatkowo wymagane jest opatrzenie zapytania odpowiednim tematem. W przeciwnym przypadku wiadomość może zostać zignorowana przez pracowników instytucji. Istnieje również możliwość, iż petent uzyska odpowiedź jednak jednocześnie będzie poproszony o podanie wyżej wymienionych informacji.

Urząd Dzielnicy Włochy NIP: 5252248481 

Urząd Miasta Włochy godziny otwarcia

Godziny otwarcia instytucji mogą się różnić w zależności od wydziału. Z pewnością można stwierdzić, iż Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Włochy działa od 8:00 do 18:00 w poniedziałki oraz od 8:00 do 16:00 w pozostałe dni robocze. Najlepszym sposobem na uzyskanie aktualnych godzin otwarcia Urzędu Miasta Włochy jest bezpośredni kontakt z instytucją.

Warto również wspomnieć, iż osoby planujące odwiedzić oddział UM Warszawy w dzielnicy Włochy muszą umówić się na wizytę. Urząd Dzielnicy Włochy rezerwacje wizyt prowadzi online. Jest to optymalny sposób rezerwacji, petent ma wgląd do wszystkich dostępnych terminów, może również dokładnie wybrać cel wizyty. Rezerwacje wizyt online Urząd Dzielnicy Włochy prowadzi również ze względu na pracowników. Posiadają oni dokładny rozkład dnia który pozwala lepiej zaplanować pracę. Dodatkowo wcześniejsze zapowiadanie wizyt wiąże się ze zmniejszeniem kolejek.

Urząd Dzielnicy Włochy dowody osobiste

Dla mieszkańców dzielnicy Włochy w Warszawie wymiana dowodu osobistego w przypadku gdy stary stracił ważność lub wyrobienie pierwszego dokumentu będzie możliwe w odpowiedniej instytucji jaką jest Urząd Dzielnicy Włochy. Warto jednak pamiętać, że każdy urząd którego właściwości pozwalają na wydanie dowodu osobistego zezwala na założenie wniosku. Oznacza to, jednak że petenci odbiorą dokument w instytucji do której wniosek przesłali. Obecnie Urząd Dzielnicy Włochy dowody osobiste wydaje po złożeniu wniosku osobiście lub online. W obu przypadkach konieczne jest dołączenie aktualnego zdjęcia w odpowiednim rozmiarze 35 mm x 45 mm. 

Wniosek o dowód osobisty dla dziecka Urząd Dzielnicy Warszawa Włochy przyjmuje poprzez rodzica. Obywatel niepełnoletni nie może samodzielnie złożyć wniosku o dowód osobisty w Urzędzie Dzielnicy Włochy. Wyjątkiem jest sytuacja w której petent 30 dni przed osiemnastymi urodzinami składa wniosek o wydanie dowodu osobistego. W takim przypadku podanie jest przyjmowane. Urząd Dzielnicy Włochy dowody osobiste osobom które złożyły wniosek przed osiągnięciem pełnoletności przekazuje zwykle po 30 dniach od przekazania prośby.

Aby sprawdzić gotowość do odbioru, można skorzystać z funkcjonalności strony gov.pl. Wystarczy uzupełnić numer wniosku o dowód osobisty, by uzyskać dostęp do informacji. Narzędzie to jest dostępne dla każdego Urzędu Miejskiego również dla Urzędu Dzielnicy Włochy.

Urząd Dzielnicy Włochy Warszawa wydziały

Lepsza organizacja pracy związana jest z koniecznością rozdzielenia obowiązków. Urząd Dzielnicy Włochy podzielony jest na wydziały, nie każdy z nich prowadzi obsługę interesantów. Warto wspomnieć, iż możliwy jest kontakt bezpośrednio z wydziałem.

Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Włochy

Punkt informacyjny Wydziału Obsługi Mieszkańców mieści się w głównym budynku instytucji na parterze. WOM Urzędu Dzielnicy Włochy działa w tożsamych godzinach co cała instytucja. Ogólne zapytania można kierować pod poniższym numerem. Istnieje jednak możliwość rozmowy telefonicznej z konkretną częścią wydziału.  

Telefon: (+48) 22 443 44 44
E-mail: [email protected]

Sprawy związane z nieruchomościami, geodezją planowaniem zagospodarowaniem miasta oraz ochroną środowiska realizowane są w pokoju numer 1. Kontakt możliwy jest telefonicznie pod numerem (+48) 22 443 44 50 oraz 22 443 44 31.

Urząd Dzielnicy Włochy śmieci telefon: (+48) 22 443 44 50

Liczba wyświetleń: 21585Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS