Urząd Miasta Biała Podlaska

Urząd Miasta Biała Podlaska - UM w Białej Podlaskiej

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: lubelskie

Urząd Miasta Biała Podlaska - UM w Białej Podlaskiej

Urząd Miasta Biała Podlaska podatek od nieruchomości, kontakt, adres. Wywóz śmieci w UM Biała Podlaska. Przetargi, dowody osobiste, druki do pobrania.

Urząd Miasta Biała Podlaska

Struktura Organizacyjna instytucji: Urząd Miasta Biała Podlaska jest bardzo ciekawa, ze względu na ilość wydziałów i referatów pracujących w godzinach pracy jednostki. W Urząd Miasta Biała Podlaska praca jest dobrze zorganizowana, przez co placówka każdego dnia może przyjmować i obsługiwać wielu interesantów. Każda dziedzina życia społecznego jest przydzielona do odpowiedniego wydziału,  w którym każdy interesant może załatwić swoje sprawy.

Urząd Miasta Biała Podlaska wydziały:

 • Prezydent Miasta
  • Rzecznik Prasowy
  • Gabinet Prezydenta
  • Urząd Miasta Biała Podlaska Wydział Edukacji, Kultury i Sportu (Referat Spraw Społecznych, Referat Kultury i Sportu)
  • Urząd Stanu Cywilnego
  • Referat Prawny
  • Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli
  • Referat Zarządzania Kryzysowego
  • Referat Lokali Mieszkalnych
  • Straż Miejska
  • Miejski Rzecznik Konsumentów
  • Stanowisko ds. BHP
  • Koordynator ds. Dostępności i Osób z Niepełnosprawnościami
  • Inspektor Ochrony Danych
 • Zastępca Prezydenta Miasta
  • Referat Urbanistyki
  • Referat Architektury i Budownictwa
  • Referat Gospodarki Nieruchomościami
  • Referat Geodezji
  • Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (Referat Gospodarki Odpadami)
  • Wydział Dróg (Referat Budowy Dróg, Referat Utrzymania Dróg)
  • Wydział Rozwoju Miasta (Referat Wspierania Przedsiębiorczości)
  • Wydział Inwestycji
  • Referat Zamówień Publicznych
 • Skarbnik Miasta
  • Referat Finansowy
  • Referat Podatków i Opłat Lokalnych
 • Sekretarz Miasta
  • Wydział Organizacyjny i Kadr (Referat Obsługi Mieszkańców, Referat Komunikacji, Referat Transportu)
  • Referat Administracyjny
  • Referat Informatyki i Łączności

Urząd Miasta Biała Podlaska wywóz śmieci prowadzi według ustalonego przez jednostkę harmonogramu. Urząd Miasta Biała Podlaska przetargi organizuje co jakiś czas. Informacje odnośnie ich terminów są udostępniane w instytucji. Biuletyn Informacji Publicznej BIP Biała Podlaska Urząd Miasta zawiera wszystkie informacje dotyczące adresu, kontaktowania się i działania jednostki. 

Urząd Miasta Biała Podlaska Wydział Komunikacji

W Wydziale Komunikacji Urząd Miasta Biała Podlaska Piłsudskiego 3 można załatwić wszystkie sprawy dotyczące komunikacji. Do jego zadań należą między innymi:

 • rejestracja pojazdów (Urząd Miasta Biała Podlaska rejestracja pojazdów)
 • wydawanie tablic rejestracyjnych
 • kierowanie ruchem na drogach gminnych i powiatowych
 • wydawanie kart dla pojazdów samochodowych
 • wysyłanie pojazdów na badania techniczne
 • itd

Urząd Miasta Biała Podlaska Wydział Komunikacji wydaje wszystkie dokumenty na podstawie wcześniej złożonych przez interesantów wniosków. Urząd Miasta Biała Podlaska druki do pobrania odnoszące się do wniosków składanych w Wydziale Komunikacji są udostępnione na stronie internetowej placówki.

Urząd Miasta Biała Podlaska podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości płaci każda osoba będąca m.in. właścicielem i posiadaczem samoistnym gruntów. Opłata jest nakładana za posiadanie gruntów, które nie są gruntami rolnymi i leśnymi, za budynek czy również mieszkanie i lokal pełniący funkcje użytkowe. Jeśli podatnik nie posiada działalności gospodarczej,  to w niektórych sytuacjach jest zwolniony z płacenia podatku od nieruchomości. Urząd Miasta Biała Podlaska podatek od nieruchomości nakłada po uzupełnieniu druku IN-1 i złożeniu go w urzędzie. Wysokość podatku jest zależna od wielkości gruntów i stawki podatku. Urząd Miasta Biała Podlaska wnioski potrzebne przy rozliczaniu podatku od nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu.

Urząd Miasta Biała Podlaska kontakt

Urząd Miasta w Białej Podlaskiej korzysta z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. Jest to miejsce, gdzie interesant może wypełnić i złożyć potrzebne mu wnioski i podania. Platforma służy również do efektywnego kontaktowania się z instytucją. Oprócz takiej drogi komunikacji Urząd Miasta Biała Podlaska kontakt umożliwił dzięki łączeniu się z pracownikami przez numery telefonów. Spis wszystkich potrzebnych numerów jest udostępniony w zakładce telepołączeń  witryny internetowej: Urząd Miasta w Białej Podlaskiej.

Urząd Miasta Biała Podlaska adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska
Fax: 83 343 70 64
E-mail: [email protected]
NIP: 537-00-11-205
REGON: 000524045
Urząd Miasta Biała Podlaska telefon: 

 • Centrala: 83 341 61 00
 • Sekretariat prezydenta: 83 341 61 23
  Urząd Miasta Biała Podlaska godziny otwarcia (sala obsługi):
 Poniedziałek 07:30-17:00
Wtorek   07:30-17:00
Środa   07:30-17:00
Czwartek   07:30-17:00
Piątek   07:30-17:00
Sobota  Zamknięte
Niedziela  Zamknięte 

Pozostali pracownicy urzędu pracują od poniedziałku do piątku w godzinach: 07:30-15:30.

Urząd Miasta Biała Podlaska dowody osobiste

W Polsce każda osoba mająca ukończone 18 lat obowiązkowo powinna posiadać dowód osobisty, który jest dokumentem potwierdzającym tożsamość. Urząd Miasta Biała Podlaska dowody osobiste wydaje po złożeniu wniosku przez osobę chcącą uzyskać ten dokument. Aktualnie dowody osobiste są wydawane na okres 10 lat (w przypadku osób dorosłych i dzieci mających więcej niż 12 lat). Po upływie terminu ważności dokumentu zobowiązany jest do ponownego złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego. 
Jak złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego w Białej Podlaskiej?
Do prawidłowo wypełnionego wniosku należy załączyć odpowiednio wykonaną fotografię osobistą. Zdjęcie powinno być wykonane w kolorze w odpowiednich wymiarach. Wypełnione dokumenty odpowiedni skompletowane należy złożyć do siedziby: Biała Podlaska Urząd Miasta. Termin oczekiwania na wydanie dowodu osobistego to około 30 dni liczone od dnia złożenia wniosku. W Urząd Miasta Biała Podlaska opłata skarbowa za wydanie dowodu osobistego jest wpłacana na rachunek konta bankowego placówki.

Liczba wyświetleń: 1378Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS