Urząd Miasta Cegłów – UM w Cegłowie

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: mazowieckie

Urząd Miasta Cegłów – UM w Cegłowie

Urząd Miasta Cegłowa kontakt dla mieszkańców, telefony. Urząd Miasta Cegłów wydziały wewnętrzne instytucji. Godziny otwarcia Urzędu Miejskiego w Cegłowie.

Urząd Miasta Cegłów dane kontaktowe

Interesanci miasta Cegłów, którzy chcą skontaktować się z instytucją, powinni wiedzieć, że Urząd Miasta Cegłów dane kontaktowe udostępnia na stronie internetowej. Podane zostały wszystkie numery telefonu, które przypisane są do odpowiednich wydziałów.

Urząd Miasta w Cegłowie obsługuje również pocztę elektroniczną. Kontakt można łatwo uzyskać, wysyłając wiadomość e-mail na podany adres. Powinna ona jednak posiadać wymagane dane, ponieważ w innym przypadku interesant nie otrzyma informacji zwrotnej.

Urząd Miasta Cegłów godziny otwarcia

Warto zapoznać się z godzinami otwarcia urzędu przed zrealizowaniem wizyty osobistej. Urząd Miasta Cegłów godziny otwarcia ma ustalone według harmonogramu, który dostępny jest dla wszystkich petentów. W weekendy nie można odbyć wizyty w placówce ani uzyskać kontaktu zdalnego.

Kontakt Urząd Miasta Cegłów

Adres: ul. Tadeusza Kościuszki 4, 05-319 Cegłów

Telefon: 759 59 48, 758 63 85

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Miasta Cegłów:

 • Poniedziałek 8:00 - 18:00
 • Wtorek 8:00 - 16:00
 • Środa 8:00 - 16:00
 • Czwartek 8:00 - 16:00
 • Piątek 8:00 - 14:00

Urząd Miasta w Cegłowie

W Cegłowie Urząd Miasta zajmuje się zarządzaniem i administrowaniem miastem. Do głównych zadań Urzędu Miasta Cegłowa należą:

 • opieka nad mieszkańcami Cegłowa
 • prowadzenie spraw gospodarczych, kulturalnych i społecznych w Cegłowie
 • planowanie i realizacja inwestycji na terenie Cegłowa
 • zarządzanie infrastrukturą

Urząd Miasta Cegłów odpowiada też za wydawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie budynkami i nieruchomościami oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta. Pracownicy Urzędu Miasta Cegłowa są odpowiedzialni za wykonywanie wszystkich powierzonych im zadań, współpracę z innymi instytucjami i organizacjami, a także za komunikację z mieszkańcami.

Urząd Miasta Cegłów Wydział Komunikacji

Mieszczący się w jednostce organizacyjnej Urząd Miasta Cegłów Wydział Komunikacji realizuje wiele różnych spraw. Petenci mogą odebrać tam prawo jazdy oraz zezwolenia, które dotyczą przewozów ludzi i towarów. Ten wydział załatwia również sprawy związane z rejestracją pojazdu.

Urząd Miasta Cegłów dowody osobiste

W celu wyrobienia dowodu osobistego należy złożyć osobiście wymagany wniosek. Koniecznością jest również zabranie ze sobą jednej kolorowej fotografii. Powinna ona posiadać wymiary 35 mm x 45 mm. Całej procedury nie można zrealizować drogą elektroniczną. Wyjątek jest wtedy, kiedy dokument jest przeznaczony dla dziecka, które nie ukończyło jeszcze dwunastego roku życia. Urząd Miasta Cegłów dowody osobiste wydaje w Wydziale Spraw Obywatelskich.

Mapa Urząd Miasta Cegłów

Liczba wyświetleń: 197Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS