Urząd Miasta Chorzów

Urząd Miasta Chorzów - UM w Chorzowie

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: śląskie

Urząd Miasta Chorzów - UM w Chorzowie

Urząd Miasta Chorzów wydział komunikacji, aktualności. Godziny otwarcia UM Chorzów. Dowody osobiste. Mieszkania. Wydział Działalności Gospodarczej.

Urząd Miasta Chorzów

Urząd Miasta Chorzów jest jednostką budżetową, organizacyjną gmin oraz jednocześnie nietypową. Pomaga w działalności Prezydenta, Rady Miasta, Komisji Rady Miasta i innych organów urzędu, które pełnią ważną rolę w działaniu miasta. Wykonuje zadania na podstawie porozumienia z wieloma jednostkami administracyjno- rządowymi. Pomaga wszystkim organom podlegającym pod Chorzów Urząd Miasta w wykonywaniu przydzielonych im zadań.  Umożliwia im składanie wniosków i skarg oraz korzystanie z budżetu miasta. W Chorzów Urząd Miasta praca w formie ofert jest zamieszczana na stronie internetowej urzędu. Dzielą się na oferty pracy w jednostkach organizacyjnych: posiadających osobowość prawną, nieposiadających osobowości prawnej oraz nieposiadających osobowości prawnej (edukacja). Urząd Miasta Chorzów aktualności o zmianach w funkcjonowaniu urzędu informuje na stronie internetowej placówki. W Chorzów mieszkania Urząd Miasta udostępnia do wynajmu osobom znajdującym się na liście uprawnionych do wynajmu interesantów. W przypadku chęci uzyskania informacji na temat przetargów zaleca się zaglądnięcie na stronę: Urząd Miasta Chorzów przetargi na mieszkania.

Urząd Miasta Chorzów wydział komunikacji

W jednostce, jaką jest Urząd Miasta Chorzów Wydział Komunikacji posiada indywidualne godziny otwarcia.  Do głównych zadań Wydziału Komunikacji należy:

 • rejestracja pojazdów
 • rejestracja czasowa pojazdu
 • wyrejestrowywanie pojazdu
 • dopisywanie, skreślanie współwłaściciela
 • zmiana tablic rejestracyjnych pojazdu
 • wydawanie indywidualnych tablic rejestracyjnych
 • wydawanie dowodu rejestracyjnego
 • i inne

Rejestracji w Wydziale Komunikacji w Urząd Miasta Chorzów można dokonać, korzystając z internetowej opcji.

Urząd Miasta Chorzów dowody osobiste

Każda osoba, która ukończyła 18 rok życia ma obowiązek złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych, czyli takich, które nie posiadają zdolności do czynności prawnych (osoby chore psychiczne, posiadające niedorozwój umysłowy), wniosek składa opiekun. Aktualnie dowód osobisty osób dorosłych i dzieci mających więcej niż 12 lat posiada 10-letni termin ważności. Jeśli dziecko ma mniej niż 12 lat, uzyskuje dowód na okres 5 lat. W Urząd Miasta Chorzów dowody osobiste są bardzo ważnym dokumentem potwierdzającym tożsamość, ponieważ zawiera: Imię i nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, rok i miejsce urodzenia, numer i serię dowodu, datę wydania dokumentu i utraty jego ważności, a także informacje przez kogo został wydany. Po złożeniu wniosku w Urząd Miasta Chorzów dowód osobisty odbiór odbywa się w jego siedzibie, w okresie 30 dni od złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego. 

Urząd Miasta Chorzów kontakt

Kontaktowanie się interesantów z Urzędem Miasta w Chorzowie jest naprawdę proste. W Urząd Miasta Chorzów kontakt odbywa się przez uzyskiwanie połączeń telefonicznych z pracownikami jednostki w godzinach jej pracy. Wszystkie wydziały posiadają przynajmniej po kilka numerów telefonów, pod które można dzwonić. Dla osób nielubiących rozmawiać przez telefon istnieje opcja prowadzenia korespondencji mailowej. W Urząd Miasta Chorzów kasa czynna jest w godzinach otwarcia placówki.

Urząd Miasta Chorzów adres: ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów   
NIP: 627-273-38-08   
REGON: 276255306   
E-mail: [email protected]   
Urząd Miasta Chorzów telefon: 

 • Prezydent Miasta:  32 416 52 08
 • Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej: 32 416 53 34 
 • Wydział Budżetu i Analiz:  32 416 51 08
 • Urząd Miasta Chorzów Wydział Działalności Gospodarczej: 32 416 50 15
 • Wydział Edukacji: 32 416 50 00
 • Wydział Egzekucji i Windykacji:  32 416 51 34
 • Urząd Miasta Wydział Geodezji: 32 416 50 00
 • Wydział Informatyki: 32 416 53 04
 • Urząd Miasta Chorzów Wydział Komunalny: 32 416 54 38
 • Wydział Księgowości: 32 416 51 05
 • Wydział Kultury, Sportu i Turystyki:  32 416 53 13
 • Wydział Obsługi Technicznej: 32 416 53 28
 • Wydział Organizacyjny i Kadr: 32 416 53 07
 • Wydział Podatków i Opłat Lokalnych: 32 416 50 00
 • Wydział Polityki Społecznej: 32 416 52 26
 • Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej: 32 416 52 20
 • Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych: 32 416 50 00
 • Wydział Spraw Obywatelskich: 32 416 50 00
 • Wydział Usług Komunalnych i Ekologii:   32 416 54 11
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności:  32 416 59 88
 • Wydział Zarządzania Nieruchomościami: 32 4165 4 25
 • Wydział Zasobów Komunalnych: 32 416 51 21
 • Wydział Zdrowia: 32 416 52 38
 • Kancelaria Rady Miasta: 32 416 52 05
 • Straż Miejska: 32 241 61 45
 • Urząd Stanu Cywilnego, ul. Dąbrowskiego: 32 241 27 49
 • Biuro Audytu i Kontroli: 32 416 50 00 
 • Biuro Inspektora Ochrony Danych Osobowych: 32 416 543 2
 • Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków: 32 416 50 00
 • Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów: 32 416 54 20
 • Pion Ochrony: 32 416 52 29  
   

Urząd Miasta Chorzów Wydział Komunikacji godziny otwarcia:

Poniedziałek08:00-16:00 
Wtorek08:00-16:00 
Środa 08:00-16:00
Czwartek 08:00-17:00 
Piątek08:30-13:00 
SobotaZamknięte 
NiedzielaZamknięte 

Urząd Miasta Chorzów godziny otwarcia pozostałych wydziałów:

Poniedziałek07:30-15:00
Wtorek07:30-15:00  
Środa07:30-15:00
Czwartek 07:30-17:00 
Piątek 07:30-13:00
SobotaZamknięte
NiedzielaZamknięte
Urząd Miasta Chorzów śmieci

Śmieci są odpadami komunalnymi, które należy w odpowiedni sposób zagospodarować. Każdy właściciel posiadający nieruchomość ma obowiązek zorganizowania wyposażenia na zbiórkę odpadów. Zbieranie odpadów może odbywać się w sposób selektywny lub nieselektywny. W jednostce, jaką jest Urząd Miasta Chorzów śmieci są kolejnym podmiotem, wokół którego prowadzi się odpowiednie działania. Osoby posiadające obowiązek złożenia deklaracji śmieciowej mają okres 14 dni na jej złożenie od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca w nieruchomości.

Liczba wyświetleń: 3622Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS