Urząd Miasta Dobrodzień – UM w Dobrodzieniu

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: opolskie

Urząd Miasta Dobrodzień – UM w Dobrodzieniu

Kontakt mailowy do Urzędu Miasta Dobrodzień, numer telefonu, adres. Czym zajmuje się Wydział Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Dobrodzienia?

Urząd Miasta Dobrodzień dane kontaktowe

Jeśli występuje potrzeba uzyskania kontaktu z Urzędem Miasta w Dobrodzieniu, warto zapoznać się z dostępnymi kanałami kontaktu. Aktualnie Urząd Miasta Dobrodzień kontakt to zrobić telefonicznie lub mailowo w godzinach otwarcia instytucji. Dane kontaktowe dostępne są powyżej. Przy próbie kontaktowania się z UM Dobrodzień telefonicznie, warto pamiętać aby mieć dostęp do potrzebnych dokumentów w razie, gdyby konieczna była weryfikacja danych.

Godziny otwarcia Urzędu Miasta w Dobrodzieniu

Urząd Miasta Dobrodzień jest czynny w wybranych godzinach od poniedziałku do piątku. W weekendy Urząd Miasta Dobrodzienia nie świadczy usług petentom, jednak mogą wystąpić sytuacje w których zostanie uruchomiony dodatkowy dyżur w sobotę. Urząd Miasta Dobrodzień godziny otwarcia ustanowił tak aby umożliwić skorzystanie z usług jak największej ilości osób.

Kontakt Urząd Miasta Dobrodzień

Adres: Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień

Telefon: +48 343 575 100,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Miasta Dobrodzień:

  • poniedziałek 7:30-17:00
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-14:30

Dobrodzień Urząd Miasta

W mieście Dobrodzień Urząd Miasta prowadzi wiele działań, które dotyczą między innymi utrzymania porządku publicznego, zarządzania infrastrukturą, a także wydawania petentem różnych zgód oraz dokumentów. Urząd Miasta w Dobrodzieniu odpowiedzialny jest za zarządzenie budynkami oraz nieruchomościami. Pracownicy tej instytucji posiadają wysokie kwalifikacje oraz utrzymują kontakt z mieszkańcami.

Urząd Miasta Dobrodzień dowody osobiste

Zainteresowane osoby, które w jednostce, jaką jest Urząd Miasta Dobrodzień chcą wyrobić dowód osobisty, powinny w tym celu złożyć odpowiedni wniosek. Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć jedną kolorową fotografię o wymaganych wymiarach. Drogą elektroniczną całą procedurę można zrealizować wyłącznie wtedy, gdy dokument jest przeznaczony dla dziecka, które nie ukończyło jeszcze dwunastego roku życia. Urząd Miasta Dobrodzień dowody osobiste wydaje do trzydziestu dni roboczych.

Urząd Miasta Dobrodzień opłata skarbowa

Wiele formalności, które interesanci załatwiają w urzędzie wymaga uiszczenia opłaty skarbowej. W jednostce Urząd Miasta Dobrodzień opłata skarbowa może zostać uregulowana przelewem na podany rachunek bankowy.

Mapa Urząd Miasta Dobrodzień

Liczba wyświetleń: 324Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS