Urząd Miasta Duszniki-Zdrój – UM w Dusznikach-Zdroju

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: dolnośląskie

Urząd Miasta Duszniki-Zdrój – UM w Dusznikach-Zdroju

Urząd Miasta Duszniki-Zdrój kontakt – numery telefonu, adres, e-mail. Duszniki-Zdrój Urząd Miasta wydziały, dowody osobiste. Godziny otwarcia Urzędu Miasta w Dusznikach-Zdroju.

Urząd Miasta Duszniki-Zdrój dane kontaktowe

Dane kontaktowe dotyczące Urzędu miasta w Dusznikach-Zdroju interesant może odszukać na głównej stronie internetowej instytucji. Osoby, które pilnie potrzebują uzyskać wszelkie informacje powinny wybrać telefoniczny kontakt z Urzędem Miasta Dusznik-Zdroju. Kontakt można uzyskać również przesyłając wiadomość mailową, jednak wybierając tę formę kontaktu na odpowiedź zwrotną trzeba zaczekać trochę dłużej.

Godziny otwarcia Urzędu Miasta w Dusznikach-Zdroju

Odbycie osobistej wizyty w instytucji, a także uzyskanie kontaktu zdalnego możliwe jest wyłącznie w godzinach urzędowania. Godziny otwarcia Urzędu Miasta w Dusznikach-Zdroju są zaplanowane według ustalone harmonogramu. Wszystkie zainteresowane osoby mogą go znaleźć na głównej stronie internetowej urzędu.

Kontakt Urząd Miasta Duszniki-Zdrój

Adres: ul. Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój

Telefon: 74 869 76 60,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Miasta Duszniki-Zdrój:

  • poniedziałek 7:30-15:30
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-15:30

Urząd Miasta w Dusznikach-Zdroju

W Dusznikach-Zdroju Urząd Miasta jest odpowiedzialny za administrowanie i zarządzanie miastem. Jego główne obowiązki to: opieka nad mieszkańcami, zarządzanie sprawami gospodarczymi, kulturalnymi i społecznymi, planowanie i realizacja inwestycji, zarządzanie infrastrukturą. Urząd Miasta w Dusznikach-Zdroju również odpowiada za udzielanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie budynkami i nieruchomościami oraz utrzymywanie porządku i czystości w mieście. Pracownicy Urzędu Miasta Dusznik-Zdroju są odpowiedzialni za wykonywanie powierzonych im zadań, współpracę z innymi instytucjami i organizacjami, a także za komunikację z mieszkańcami.

Urząd Miasta Duszniki-Zdrój wnioski

Wnioski oraz formularze do pobrania Urząd Miasta Duszniki-Zdrój publikuje na stronie internetowej. Każda osoba, która ma dostęp do Internetu ma do nich wgląd. Istnieje też możliwość składania wniosków drogą elektroniczną. Jest to o wiele wygodniejszy sposób, ponieważ całą procedurę można zrealizować bez konieczności osobistej wizyty w Urzędzie Miasta Dusznik-Zdroju.

Urząd Miasta Dusznik-Zdroju podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości w Urzędzie Miasta Dusznik-Zdroju płaci się za grunty, które nie są gruntami rolnymi lub lasem, za mieszkanie lub lokal użytkowy, które są wyodrębnione prawnie, a także za budynek. Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej nie są zobowiązane płacić podatku od nieruchomości za budynki gospodarcze lub ich części, grunty i budynki, które są wpisane do rejestru zabytków oraz za nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione oraz zakrzewione.

Mapa Urząd Miasta Duszniki-Zdrój

Liczba wyświetleń: 343Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS