Urząd Miasta Jarocin – UM w Jarocinie

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: wielkopolskie

Urząd Miasta Jarocin – UM w Jarocinie

Wydziały Urzędu Miasta w Jarocinie – Wydział Komunikacji, Wydział Spraw Obywatelskich. Urząd Miasta Jarocin godziny otwarcia, adres, kontakt.

Urząd Miasta Jarocin telefon

Jeśli chodzi o kontakt z Urzędem Miasta Jarocina, najlepszym rozwiązaniem jest telefoniczne zgłoszenie. Numery telefonów Urzędu Miejskiego w Jarocinie są aktywne w czasie otwarcia placówki. Należy jednak pamiętać, że numer telefonu udostępniony jest do centrali i można skontaktować się również z konkretnymi wydziałami wewnętrznymi.

Kontakt z Urzędem Miasta Jarocina nie ogranicza się jedynie do rozmowy telefonicznej. Można również skorzystać z opcji kontaktu mailowego.

Urząd Miasta Jarocin godziny otwarcia

Harmonogram pracy Urzędu Miejskiego w Jarocinie do wglądu online są dostępne całodobowo dla osób, które chcą odwiedzić placówkę osobiście. Należy pamiętać, że godziny otwarcia Urzędu Miasta Jarocin te mogą ulec zmianie, dlatego przed wizytą warto sprawdzić aktualne informacje kontaktując się telefonicznie.

Kontakt Urząd Miasta Jarocin

Adres: Aleja Niepodległości 10, 63-200 Jarocin

Telefon: 62 749 96 00,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Miasta Jarocin:

poniedziałek-piątek: 8:00-16:00

Jarocin Urząd Miasta

Urząd Miasta Jarocina jest jednym z kluczowych elementów administracji dla potrzebnym do prawidłowego funkcjonowania Jarocina. Urząd Miasta Jarocin posiada kilka funkcji. Instytucja prowadzi działania z zakresu zarządzania infrastrukturą, utrzymania porządku publicznego czy wydawania mieszkańcom dokumentów.

W celu umożliwienia dostępności Urzędu Miasta Jarocina dla wszystkich mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych, urząd jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oznacza to, że nie ma barier i przeszkód architektonicznych przykładowo dla osób poruszających się z wykorzystaniem wózka inwalidzkiego. Jeżeli w Urzędzie Miasta Jarocina występują utrudnienia, udostępniane są narzędzia które pozwolą w łatwy sposób je pokonać, takie jak winda czy rampa.

Urząd Miasta Jarocin wydziały

Urząd Miasta Jarocina jest instytucją składającą się z kilku oddzielnych wydziałów, każdy z nich odpowiedzialny jest za określony zakres spraw. Wydziały takie jak Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Jarocina czy Wydział Komunikacji Urzędu Miasta w Jarocinie, pełnią konkretne funkcje. Podział na wydziały umożliwia bardziej sprawne zarządzanie pracą, co z kolei prowadzi do szybszej i bardziej efektywnej obsługi petentów. Przed udaniem się do Urzędu Miasta Jarocina, zaleca się zapoznanie się z informacjami dotyczącymi każdego z wydziałów i ich zakresu odpowiedzialności.

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Jarocina

Jeżeli występuje potrzeba skorzystania z usług związanych z administracją publiczną warto skierować się do Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Jarocina. Wydział ten specjalizuje się w wydawaniu dokumentów, rejestracji obywateli i innych usługach administracyjnych. Aby uzyskać dowód osobisty lub tymczasowy dowód osobisty, należy bezpośrednio skontaktować się z Wydziałem Spraw Obywatelskich. Godziny pracy tego wydziału są takie same jak godziny pracy całego Urzędu Miasta Jarocina.

Mapa Urząd Miasta Jarocin

Liczba wyświetleń: 1385Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS