Urząd Miasta Jastrowie – UM w Jastrowiu

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: wielkopolskie

Urząd Miasta Jastrowie – UM w Jastrowiu

Kto jest zobowiązany płacić podatek od nieruchomości w Urzędzie Miasta Jastrowia? Urząd Miasta Jastrowia kontakt telefoniczny, adres e-mail, telefon.

Urząd Miasta Jastrowie kontakt

Chcąc skontaktować się z Urzędem Miasta Jastrowia można skorzystać z udostępnionych danych kontaktowych. Obecnie Urząd Miasta Jastrowie kontakt zdalny prowadzi z interesantami przez telefon, a także przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. Należy pamiętać, że kontakt z jednostką można uzyskać wyłącznie w czasie godzin otwarcia.

Urząd Miasta Jastrowie godziny otwarcia

Warto znać aktualne godzin otwarcia Urzędu Miasta w Jastrowiu w przypadku chęci uzyskania kontaktu zdalnego lub odbycia wizyty osobistej. Urząd Miasta Jastrowie godziny otwarcia ma adekwatne do godzin obsługi zainteresowanych osób. Harmonogram dotyczący otwarcia urzędu został opublikowany na głównej stronie internetowej. Placówka otwarta jest wyłącznie od poniedziałku do piątku w określonych godzinach.

Kontakt Urząd Miasta Jastrowie

Adres: ul. Gdańska 79, 64-915 Jastrowie

Telefon: 67 266 22 11,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Miasta Jastrowie:

  • poniedziałek 7:00-16:00
  • wtorek 7:00-15:00
  • środa 7:00-15:00
  • czwartek 7:00-15:00
  • piątek 7:00-14:00

Urząd Miasta w Jastrowiu

Urząd Miasta Jastrowia jest głównym centrum administracyjnym, które zapewnia mieszkańcom Jastrowia szeroki zakres usług i informacji. Z tego miejsca mieszkańcy miasta mają dostęp do władz samorządowych, a także ważnych dokumentów i informacji związanych z miastem. Kierując się do siedziby Urzędu Miejskiego w Jastrowiu można uzyskać wsparcie w zakresie spraw dotyczących spraw obywatelskich, komunikacji, nieruchomości czy ochrony środowiska.

Urząd Miasta Jastrowie opłata skarbowa

W instytucji Urząd Miasta Jastrowie opłata skarbowa może zostać uiszczona osobiście, a także przelewem na rachunek konta bankowego. W tytule przelewu należy dokładnie zaznaczyć, za co wykonywana jest opłata, aby nie wynikły żadne nieporozumienia.

Urząd Miasta Jastrowie podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości w Urzędzie Miasta Jastrowia są zobowiązani zapłacić samoistni posiadacze nieruchomości w postaci gruntów czy budynków, użytkownicy wieczyści, a także właściciele nieruchomości. Zdarzają się sytuacje gdzie obciążeni tym podatkiem są również posiadacze zależni nieruchomości lub ich części, które stanowią własność Skarbu Państwa.

Mapa Urząd Miasta Jastrowie

Liczba wyświetleń: 261Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS