Urząd Miasta Kobyłka

Urząd Miasta Kobyłka

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: mazowieckie

Urząd Miasta Kobyłka

Urząd Miasta Kobyłka godziny otwarcia, numery telefonu, adres, e-mail, kontakt. Kobyłka Urząd Miasta wydziały, dowody osobiste, praca, wywóz śmieci, forum.

Urząd Miasta Kobyłka praca

Urząd Miasta Kobyłka jest jednostką organizacyjną gminy. Przede wszystkim świadczy on pomoc Wójtowi dotyczącą realizacji uchwał, a także innych zadań, za które jest odpowiedzialny. W instytucji, jaką jest Urząd Miasta Kobyłka praca jest bardzo stabilna, ale też odpowiedzialna. Wszystkie zatrudnione w tym Urzędzie osoby, powinny posiadać bardzo dobrą znajomość prawa oraz ustaw. Każdy w Urzędzie Miasta Kobyłka pracownik posiada duże doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje. W jednostce organizacyjnej Urząd Miasta Kobyłka wywóz śmierci odbywa się według ustalonego harmonogramu, który jest dostępny dla każdego interesanta na głównej stronie internetowej. Urząd Miasta Kobyłka przetargi prowadzi głównie dotyczące zamówień publicznych. Na stronie Urząd Miasta Kobyłka forum znajdują się różne ciekawe informacje.

Urząd Miasta Kobyłka godziny otwarcia

W instytucji, którą jest Urząd Miasta Kobyłka godziny otwarcia znacznie różnią się od godzin obsługiwania kas. Kobyłka Urząd Miasta obsługuje zainteresowane osoby wyłącznie od poniedziałku do piątku. W weekendy instytucja jest zamknięta. Petenci, którzy planują odbyć osobistą wizytę w Urzędzie Miasta Kobyłka, mogą dokonać wcześniejszej rezerwacji terminu.

Urząd Miasta Kobyłka godziny otwarcia: 
Poniedziałek: 9:00-19:00
Wtorek: 8:00-16:00
Środa: 8:00-16:00
Czwartek: 8:00-16:00
Piątek: 8:00-14:00
Sobota: Nieczynne
Niedziela: Nieczynne

Urząd Miasta Kobyłka – godziny obsługi kas
Poniedziałek: 9:00-18:00
Wtorek: 8:00-15:00
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-13:00
Sobota: Nieczynne
Niedziela: Nieczynne

Urząd Miasta Kobyłka kontakt

W celu skontaktowania się z Urzędem Miasta Kobyłka można wykorzystać numer telefonu oraz pocztę elektroniczną. Interesanci, którzy mają pilną do załatwienia sprawę, powinni skorzystać z kontaktu telefonicznego, ponieważ jest to najszybszy sposób na zdobycie niezbędnych informacji. Warto pamiętać, że Urząd Miasta Kobyłka kontakt z petentem umożliwia wyłącznie w czasie godzin otwarcia.

Urząd Miasta Kobyłka numery telefonu:

 • Kancelaria: 22 760 70 08
 • Sekretariat Burmistrza: 22 760 70 45
 • Sekretarz Miasta: 22 760 70 58
 • Skarbnik Miasta: 22 760 71 01
 • Urząd Stanu Cywilnego: 22 760 70 07
 • Dowody osobiste: 22 760 70 02
 • Działalność gospodarcza: 22 760 70 03
 • Biuro Rady Miasta: 22 760 70 60
 • Wydział Administracji: 22 760 70 13
 • Wydział Oświaty: 22 760 70 40
 • Wydział Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia: 22 760 70 39
 • Wydział Zamówień Publicznych: 22 760 70 53
 • Wydział Promocji i Informacji: 22 760 70 72
 • Wydział Kadr i Płac: 22 760 70 48
 • Ochrona Zwierząt: 22 760 70 16
 • Kasa: 22 760 71 09
 • Bilet Metropolitalny - doładowanie: 22 760 70 01
 • Wydział Budżetu i Planowania: 22 760 71 00
 • Wydział Podatków i Opłat: 22 760 70 84
 • Wydział Inwestycji: 22 760 70 90 
 • Wydział Gospodarki Przestrzennej: 22 760 70 96
 • Gospodarka nieruchomościami: 22 760 70 95 
 • Planowanie przestrzenne: 22 760 70 93 
 • Archiwum: 22 760 70 14
 • Wydział Infrastruktury: 22 760 70 30
 • Mieszkania komunalne: 22 760 70 28
 • Wydział Gospodarczy: 22 760 70 35
 • Wydział Ochrony Środowiska: 22 760 70 20
 • Opłaty, wezwania: 22 760 70 19

Urząd Miasta Kobyłka adres e-mail: [email protected]
Urząd Miasta Kobyłka adres: ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka
Urząd Miasta Kobyłka NIP: 1251332390

Urząd Miasta Kobyłka numer konta bankowego udostępnia na głównej stronie internetowej. Ze względu na częste aktualizacje danych interesanci powinni sprawdzać, czy podane informacje są aktualne.

Urząd Miasta Kobyłka wydziały

W instytucji Urząd Miasta Kobyłka wydziały są obsługiwane wyłączne przez osoby posiadające wiedzę w danym zakresie. Są one podzielone ze względu na różnorodność realizowanych zadań. Wydziały w Urzędzie Miasta Kobyłka są następujące:

 • Wydział Administracji 
 • Wydział Oświaty
 • Wydział Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia
 • Wydział Zamówień Publicznych
 • Wydział Promocji i Informacji
 • Wydział Kadr i Płac
 • Wydział Budżetu i Planowania
 • Wydział Podatków i Opłat
 • Wydział Inwestycji
 • Wydział Gospodarki Przestrzennej
 • Wydział Infrastruktury
 • Wydział Gospodarczy
 • Wydział Ochrony Środowiska
Urząd Miasta Kobyłka dowody osobiste

Osoby, które chcą wyrobić dokument tożsamości, jakim jest dowód osobisty, mogą zrealizować to w Urzędzie Miasta Kobyłka. Aby tego dokonać, należy złożyć osobiście w Urzędzie wszystkie potrzebne dokumenty oraz jedną kolorową fotografię w odpowiednich wymiarach. W przypadku dzieci, które nie ukończyły jeszcze 12 roku życia, wnioski można składać drogą elektroniczną. Warto pamiętać, że Urząd Miasta Kobyłka dowody osobiste wydaje do 30 dni roboczych od daty złożenia wniosku.

Liczba wyświetleń: 6820Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS