Urząd Miasta Lębork

Urząd Miasta Lębork

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: pomorskie

Urząd Miasta Lębork numer telefonu, adres, godziny otwarcia, mail. Lębork Urząd Miasta wydziały, podatek od nieruchomości, dowody osobiste, opłata.

Urząd Miasta Lębork kontakt

Interesanci, którzy chcą uzyskać z instytucją Urząd Miasta Lębork kontakt, mogą to zrealizować za pomocą numeru telefonu, a także poprzez wysłanie wiadomości mailowej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Z Urzędem Miasta w Lęborku zainteresowane osoby kontaktować mogą się wyłącznie w czasie godzin jego otwarcia. 

Urząd Miasta Lębork numery telefonu: 

 • Burmistrz Miasta: 59 86 22 267
 • Sekretariat Burmistrza Miasta: 59 86 37 757
 • I Zastępca Burmistrza Miasta: 59 86 37 769
 • II Zastępca Burmistrza Miasta: 59 86 37 758
 • Sekretarz Miasta: 59 86 37 754
 • Urząd Stanu Cywilnego: 59 86 37 736
 • Biuro Rady Miejskiej: 59 86 37 727
 • Wydział Finansowo-Budżetowy: 59 86 37 740, 59 86 37 739, 59 86 37 773
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami: 59 86 37 748, 59 86 37 770, 59 86 37 750
 • Wydział Architektury: 59 86 37 718, 59 86 37 716
 • Wydział Realizacji Inwestycji: 59 86 37 725, 59 86 37 749, 59 86 37 766
 • Referat Utrzymania Dróg i Terenów Komunalnych: 59 86 37 822, 59 86 37 827, 59 86 37 842
 • Stanowisko do spraw Budownictwa Mieszkaniowego: 59 86 37 847
 • Wydział Ochrony Środowiska: 59 86 37 706, 59 86 37 708
 • Wydział Współpracy i Rozwoju: 59 86 37 752, 59 86 37 711, 59 86 37 761
 • Wydział Oświaty i Spraw Społecznych: 59 86 37 721, 59 86 37 701
 • Wydział Organizacyjny: 59 86 37 744, 59 86 37 712
 • Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego: 59 86 37 772, 59 86 37 781
 • Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy: 59 86 37 720
 • Inspektor Ochrony Danych: 59 86 37 733
 • Audytor Wewnętrzny: 59 86 37 829
 • Pełnomocnik do spraw Zamówień Publicznych: 59 86 37 837
 • Straż Miejska: 59 86 22 911 

Urząd Miasta Lębork adres e-mail: [email protected]
Urząd Miasta Lębork adres: ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork

Urząd Miasta Lębork godziny otwarcia

Osoby planujące odbyć osobistą wizytę lub skorzystać z kontaktu zdalnego muszą wiedzieć, że Urząd Miasta Lębork godziny otwarcia ma codziennie takie same. Lębork Urząd Miasta obsługuje petentów od 7:00 do 15:00. W soboty oraz niedziele Urząd Miasta w Lęborku jest nieczynny.

Urząd Miasta Lębork godziny pracy:
Poniedziałek: 7:00-15:00
Wtorek: 7:00-15:00
Środa: 7:00-15:00
Czwartek: 7:00-15:00
Piątek: 7:00-15:00
Sobota: Zamknięte
Niedziela: Zamknięte

Urząd Miasta Lębork dowody osobiste

W Urzędzie Miasta Lębork interesanci mogą wyrobić dokument, jakim jest dowód osobisty. W celu zrealizowania całej procedury należy osobiście w Urzędzie wypełnić odpowiedni wniosek oraz złożyć jedną kolorową fotografię o wymaganych wymiarach. Warto wiedzieć, że Urząd Miasta Lębork dowody osobiste wydaje w Wydziale Spraw Obywatelskich do 30 dni. 

Urząd Miasta Lębork podatek od nieruchomości

W jednostce Urząd Miasta Lębork podatek od nieruchomości musi zapłacić:

 • właściciel nieruchomości
 • posiadacz samoistnych nieruchomości
 • użytkownik gruntów wieczystych
 • posiadacz mienia publicznego

Opłata za podatek może zostać uiszczona osobiście, a także za pomocą przelewu w wyznaczonym terminie. Numer konta bankowego Urząd Miasta Lębork udostępnił na głównej stronie internetowej. 

Liczba wyświetleń: 2078Wyszukaj dodatkowe informacje: