Urząd Miasta Lubliniec

Urząd Miasta Lubliniec

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: śląskie

Urząd Miasta Lubliniec

Urząd Miejski Lubliniec adres placówki, kontakt telefoniczny, wnioski oraz opłaty skarbowe. Dowody osobiste UM Lubliniec BIP, wydział ochrony środowiska.

Lubliniec Urząd Miasta

Udostępniony przez Urząd Miasta Lubliniec kontakt telefoniczny, daje możliwość załatwienia prostych spraw bez opuszczania domu. Pracownicy placówki zawsze są chętni do niesienia pomocy oraz rad dla mieszkańców. Dzwoniąc z konkretną sprawą, można kontaktować się bezpośrednio z odpowiednim wydziałem.

Jako dodatkową formę kontaktu Urząd Miasta Lubliniec umożliwił poprzez główną stronę internetową UM Lubliniec BIP – logując się do panelu, również można załatwić sprawy urzędowe. Wybierając tę formę kontaktu z placówką, należy mieć na uwadze, iż wszelkie składane formularze oraz wniosku muszą posiadać tzw. podpis elektroniczny petenta. Jest to jedna z nowszych form kontaktu oraz załatwiania spraw urzędniczych.

Adres: ul. Paderewskiego 7, 42-100 Lubliniec
Lubliniec Urząd Miasta telefon: 34 35 10 500

Urząd Miasta Lubliniec godziny pracy: poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

Urząd Miasta Lubliniec Wydziały

Znajdujący się w mieście Lubliniec Urząd Miasta jako placówka administracji publicznej, posiada w swojej strukturze podział na komórki. Organizacja pracy w ten sposób, pozwala w łatwiejszy sposób odnaleźć petentom odwiedzającym Urząd Miejski Lubliniec wydziały związane z ich sprawą.

Urząd Miasta Lubliniec wydziały podział:

 • Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego,
 • Wydział Komunikacji, Drogownictwa i Transportu,
 • Wydział Informacji, Promocji i Kultury,
 • Wydział Edukacji,
 • Wydział Budownictwa i Architektury,
 • Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
 • Wydział Geodezji i Kartografii,
 • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem,
 • Wydział Obsługi Rady Zarządu Polityki Społecznej i Zdrowia,
 • Wydział Organizacji,
 • Wydział Funduszy i Rozwoju,
 • Wydział finansowy.

Urząd Miasta Lubliniec opłata skarbowa

W instytucji, jaką jest Urząd Miasta Lubliniec opłata skarbowa, pobierana jest m.in za wydawanie zaświadczeń czy zezwoleń – przykładowo na wycinkę drzew. Wysokość opłaty skarbowej jest stała i jest określona w Ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Urząd Miasta Lubliniec dowody osobiste

Urząd Miasta Lubliniec dowody osobiste wydaje na wniosek obywatela, w ciągu 30 dni roboczych od złożenia poprawnie wypełnionego formularza, zaakceptowanego przez urzędnika. Bardzo istotne jest, aby przy odbiorze dokumentu stawić się osobiście, gdyż aktualnie dokument tożsamości posiada również podpis elektroniczny oraz odcisk linii papilarnych właściciela.

Posiadając takowy dokument, właściciel jest w stanie, nie wychodząc z domu załatwić większość spraw urzędowych. Tak również, udostępnione przez Urząd Miasta Lubliniec wnioski, petent jest w stanie „podpisać” - dzięki elektronicznemu podpisowi. Formularze można pobrać z głównej strony internetowej BIP UM Lubliniec

Urząd Miasta Lubliniec Śmieci

Ochrona środowiska jest bardzo istotna. Świadomość związana z racjonalnym gospodarowaniem odpadów, jak i wykorzystywaniem alternatywnych źródeł energii pozwoli na spowolnienie ocieplenia klimatu. Związana z tym edukacja od najmłodszych lat na temat segregacji odpadów, to tylko kropla w morzu potrzeb. Urząd Miasta Lubliniec śmieci wywozi za pośrednictwem podwykonawców, zgodnie z przygotowanym i przedstawionym wcześniej harmonogramem, udostępnionym na stronie internetowej placówki. Urząd Miejski Lubliniec prowadzi również mobilne zbiórki selektywnych odpadów.

Urząd Miasta Lubliniec na głównej stronie internetowej udostępnia również dokumenty do wglądu petentów. Są to m.in Akty prawa miejscowego. Dokument ten opisuje obowiązki i zasady spisane w regulamin, dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Lubliniec.

Liczba wyświetleń: 1351Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS