Urząd Miasta Lubomierz – UM w Lubomierzu

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: dolnośląskie

Urząd Miasta Lubomierz kontakt – numery telefonu, adres, e-mail. Lubomierz Urząd Miasta wydziały, dowody osobiste. Godziny otwarcia Urzędu Miasta w Lubomierzu.

Kontakt Urząd Miasta Lubomierz

Adres: Plac Wolności 1, 59-623 Lubomierz

Telefon: 75 78 33 151, (4875) 7833166

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Miasta Lubomierz

Godziny otwarcia:

  • poniedziałek 8:00-16:00
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:00-15:00

Urząd Miasta w Lubomierzu

Lubomierz Urząd Miasta realizuje wiele spraw, które związane są z opieką nad mieszkańcami. Urząd Miasta w Lubomierzu odpowiada również za wydawanie zgód oraz pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. Jego zadaniem jest też zarządzanie nieruchomościami oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie całego Lubomierza.

Urząd Miasta Lubomierz dane kontaktowe

Interesanci miasta Lubomierz, którzy chcą skontaktować się z instytucją, powinni wiedzieć, że Urząd Miasta Lubomierz dane kontaktowe udostępnia na stronie internetowej. Podane zostały wszystkie numery telefonu, które przypisane są do odpowiednich wydziałów.

Urząd Miasta w Lubomierzu obsługuje również pocztę elektroniczną. Kontakt można łatwo uzyskać, wysyłając wiadomość e-mail na podany adres. Powinna ona jednak posiadać wymagane dane, ponieważ w innym przypadku interesant nie otrzyma informacji zwrotnej.

Urząd Miasta Lubomierz godziny otwarcia

Warto zapoznać się z godzinami otwarcia urzędu przed zrealizowaniem wizyty osobistej. Urząd Miasta Lubomierz godziny otwarcia ma ustalone według harmonogramu, który dostępny jest dla wszystkich petentów. W weekendy nie można odbyć wizyty w placówce ani uzyskać kontaktu zdalnego.

Urząd Miasta Lubomierz podatek od nieruchomości

Ważnym aspektem jest to, że w instytucji Urząd Miasta Lubomierz podatek od nieruchomości zobowiązani są płacić użytkownicy gruntów wieczystych, właściciele nieruchomości, posiadacze mienia publicznego, a także posiadacza samoistni nieruchomości.

Zwolnieni z płacenia tego podatku są właściciele budynków gospodarczych, które służą do działalności leśnej lub rybackiej. Nie muszą go płacić również osoby, które są właścicielami budynków położonych na gruntach gospodarstw rolnych.

Urząd Miasta w Lubomierzu dowody osobiste

Istniejący w Urzędzie Miasta Lubomierz Wydział Spraw Obywatelskich zajmuje się wydawaniem dowodów osobistych, czyli obowiązkowych dokumentów potwierdzających tożsamość. Urząd Miasta w Lubomierzu dowody osobiste może wydać dopiero po wcześniejszym złożeniu przez interesanta odpowiedniego wniosku. Petenci obowiązkowo powinni zabrać również ze sobą jedną kolorową fotografię o wymaganych wymiarach. Czas oczekiwania na odbiór dokumentu to maksymalnie trzydzieści dni.

Mapa Urząd Miasta Lubomierz

Liczba wyświetleń: 17Wyszukaj dodatkowe informacje: