Urząd Miasta Małogoszcz – UM w Małogoszczu

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: świętokrzyskie

Urząd Miasta Małogoszcz – UM w Małogoszczu

Urząd Miasta Małogoszcza godziny otwarcia, numery telefonu, kontakt, adres. Małogoszcz Urząd Miasta wydziały – Wydział Spraw Obywatelskich Małogoszcz.

Urząd Miasta Małogoszcz kontakt

W celu uzyskania kontaktu z Urzędem Miasta Małogoszcz należy skorzystać z danych kontaktowych, które zostały opublikowane na jego głównej stronie internetowej. Urząd Miasta Małogoszcz kontakt zdalny oferuje zainteresowanym osobom w formie telefonicznej, a także przesyłając wiadomość mailową za pośrednictwem poczty elektronicznej. Udostępniany przez Urząd Miasta Małogoszcz telefon jest najszybszym kanałem kontaktowym, dzięki któremu natychmiast można uzyskać potrzebne informacje oraz odpowiedzi na nurtujące pytania.

Urząd Miasta Małogoszcz godziny otwarcia

Harmonogram dotyczący godzin otwarcia Urzędu Miasta Małogoszcza opublikowany jest na głównej stronie internetowej instytucji. W tych godzinach interesanci mają możliwość odbycia osobistej wizyty w placówce oraz uzyskania kontaktu zdalnego.

Kontakt Urząd Miasta Małogoszcz

Adres: ul. Jaszowskiego 3a, 28-366 Małogoszcz

Telefon: (041) 38 551 35, (041) 38 60 160

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Miasta Małogoszcz:

  • poniedziałek 7:00-15:00
  • wtorek 8:00-16:00
  • środa 7:00-15:00
  • czwartek 7:00-15:00
  • piątek 7:00-15:00

Urząd Miasta w Małogoszczu

W Małogoszczu istnieje instytucja o nazwie Urząd Miasta, która jest odpowiedzialna za administrowanie i zarządzanie miastem. Główne obowiązki tej instytucji to troska o mieszkańców Małogoszcza, prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem, planowanie i realizacja inwestycji oraz zarządzanie infrastrukturą.

Urząd Miasta Małogoszcza jest również odpowiedzialny za udzielanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami, a także utrzymywanie czystości i porządku w mieście. Pracownicy Urzędu Miasta Małogoszcza wykonują powierzone im zadania, współpracują z innymi instytucjami i organizacjami oraz utrzymują kontakt z mieszkańcami. W Urzędzie Miasta Małogoszcza realizowane są formalności z szerokiego zakresu.

Urząd Miasta Małogoszcz opłata skarbowa

Opłata skarbowa w Urzędzie Miasta Małogoszcza powinna zostać uiszczona na różne konta bankowe w zależności od rodzaju załatwianej sprawy. Wykaz kont bankowych jest publicznie udostępniany dla zainteresowanych osób. Warto dokładnie sprawdzić aktualność danych ze względu na ich możliwe aktualizacje.

Urząd Miasta Małogoszcza podatek od nieruchomości

W sytuacji, gdy w jednostce administracyjnej, którą jest Urząd Miasta Małogoszcza podatek od nieruchomości nie zostanie opłacony w terminie to narastają na niego odsetki. Należy pamiętać, że im wyższy podatek od nieruchomości i im dłuższa zaległość, tym większe stają się odsetki.

Mapa Urząd Miasta Małogoszcz

Liczba wyświetleń: 120Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS