Urząd Miasta Międzylesie – UM w Międzylesiu

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: dolnośląskie

Urząd Miasta Międzylesie – UM w Międzylesiu

Międzylesie Urząd Miasta kontakt, adres. Wydziały w Urzędzie Miasta Międzylesia. Telefon kontaktowy Urzędu Miasta w Międzylesiu, godziny otwarcia.

Urząd Miasta Międzylesie kontakt

Chcąc skontaktować się z Urzędem Miasta w Międzylesiu warto skorzystać z danych kontaktowych udostępnionych przez placówkę. Aktualnie Urząd Miasta Międzylesie kontakt z mieszkańcami prowadzi zdalnie przez telefon i pocztę elektroniczną. Trzeba pamiętać, że możliwość kontaktu z Urzędem Miasta w Międzylesiu jest dostępna jedynie w godzinach otwarcia placówki.

Godziny otwarcia Urzędu Miasta w Międzylesiu

Aktualne godziny otwarcia Urzędu Miasta Międzylesia są zawsze dostępne na stronie placówki administracyjnej. Urząd Miasta Międzylesie godziny otwarcia zaleca zweryfikować przed wizytą w oddziale. Obsługa klientów w podanych godzinach prowadzona jest we wszystkie dni robocze. Urząd Miasta Międzylesia pozostaje nieczynny w dni ustawowo wolne od pracy.

Kontakt Urząd Miasta Międzylesie

Adres: plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie

Telefon: +48748126327,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Miasta Międzylesie:

  • poniedziałek 7:15-15:15
  • wtorek 8:00-16:00
  • środa 7:15-15:15
  • czwartek 7:15-15:15
  • piątek 7:15-15:15

Międzylesie Urząd Miasta

Urząd Miasta Międzylesia jest jednym z podstawowych organów administracji publicznej, którego głównym zadaniem jest realizacja polityki miejskiej i wykonywanie uchwał i decyzji rady miasta. Urząd Miasta Międzylesie odpowiada za wiele ważnych funkcji, takich jak: zarządzanie infrastrukturą, utrzymanie porządku publicznego, zapewnienie bezpieczeństwa, zarządzanie nieruchomościami, ochrona środowiska i zasobów naturalnych, a także planowanie i realizacja projektów miejskich.

Urząd Miejski w Międzylesiu pełni również rolę pośrednika między mieszkańcami a władzami i jest odpowiedzialny za świadczenie usług publicznych i pomoc w rozwiązywaniu problemów mieszkańców. W urzędzie można również zrealizować wiele formalności, takich jak rejestracja pojazdu, uzyskanie pozwolenia na budowę, czy wystąpienie o wydanie dokumentów. Urząd Miasta Międzylesia jest kluczowym elementem funkcjonowania miasta i jego współpraca z mieszkańcami pozwala na lepsze i bardziej efektywne zarządzanie miastem.

Wydziały Urzędu Miasta Międzylesia

Urząd Miasta w Międzylesiu podzielony jest na kilka wydziałów wewnętrznych, z których każdy ma swoje indywidualnie przydzielone zadania. Dla przykładu Wydział Spraw Obywatelskich Międzylesie jest odpowiedzialny za wydawanie dokumentów tożsamości. W placówce funkcjonuje również Wydział Komunikacji czy Wydział Nieruchomości.

Urząd Miasta Międzylesie Wydział Spraw Obywatelskich

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Międzylesia zajmuje się zagadnieniami związanymi z prawami i obowiązkami obywateli, np. rejestracją i aktualizacją danych mieszkańców, wydawaniem dowodów osobistych, wystawianiem zaświadczeń, udzielaniem informacji o prawach i obowiązkach obywateli. Petenci którzy składają wniosek o dowód osobisty w Urzędzie Miasta Międzylesia mogą liczyć na szybką realizację formalności. Trzeba wiedzieć, że dowód osobisty Urząd Miasta Międzylesie wydaje w terminie do 30 dni od złożenia potrzebnych dokumentów.

Mapa Urząd Miasta Międzylesie

Liczba wyświetleń: 252Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS