Urząd Miasta Międzyzdroje – UM w Międzyzdrojach

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: zachodniopomorskie

Kontakt z Urzędem Miasta Międzyzdrojów przez telefon i mail. Godziny otwarcia Urzędu Miasta w Międzyzdrojach, adres placówki. UM Międzyzdroje wydziały, dowód osobisty.

Kontakt Urząd Miasta Międzyzdroje

Adres: Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje

Telefon: +48 91 327 56 38,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Miasta Międzyzdroje

Godziny otwarcia:

  • poniedziałek 7:30-15:30
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-15:30

Międzyzdroje Urząd Miasta

Urząd Miasta Międzyzdrojów jest jednym z podstawowych organów administracji publicznej, którego głównym zadaniem jest realizacja polityki miejskiej i wykonywanie uchwał i decyzji rady miasta. Urząd Miasta Międzyzdroje odpowiada za wiele ważnych funkcji, takich jak: zarządzanie infrastrukturą, utrzymanie porządku publicznego, zapewnienie bezpieczeństwa, zarządzanie nieruchomościami, ochrona środowiska i zasobów naturalnych, a także planowanie i realizacja projektów miejskich.

Urząd Miejski w Międzyzdrojach pełni również rolę pośrednika między mieszkańcami a władzami i jest odpowiedzialny za świadczenie usług publicznych i pomoc w rozwiązywaniu problemów mieszkańców. W urzędzie można również zrealizować wiele formalności, takich jak rejestracja pojazdu, uzyskanie pozwolenia na budowę, czy wystąpienie o wydanie dokumentów. Urząd Miasta Międzyzdrojów jest kluczowym elementem funkcjonowania miasta i jego współpraca z mieszkańcami pozwala na lepsze i bardziej efektywne zarządzanie miastem.

Urząd Miasta Międzyzdroje telefon

Kontakt telefoniczny z Urzędem Miasta Międzyzdrojów jest najszybszą opcją na uzyskanie wsparcia pracowników. Aktualne Urząd Miasta Międzyzdroje telefon obsługuje w godzinach otwarcia placówki. Warto dodać, że podany numer telefonu Urzędu Miasta Międzyzdrojów jest jedynie numerem centrali. Istnieje również możliwość kontaktu z wybranymi wydziałami wewnętrznymi.

Oczywiście telefon nie jest jedynym kanałem kontaktu jaki Urząd Miasta Międzyzdroje oferuje. Zapytania można kierować również mailowo.

Urząd Miasta Międzyzdroje godziny otwarcia

Godziny otwarcia Urzędu Miasta Międzyzdrojów są stale dostępne online do wglądu dla petentów chcących odwiedzić placówkę osobiście. Warto dodać, że Urząd Miasta Międzyzdroje godziny otwarcia może zaktualizować, z tego względu przed planowaną wizytą, warto skontaktować się telefonicznie i potwierdzić informacje.

Urząd Miasta Międzyzdroje wydziały

W Urzędzie Miasta Międzyzdrojów działy są ustanowione w celu uproszczenia rozkładu obowiązków. Każdy z wydziałów Urzędu Miasta w Międzyzdrojach zajmuje się innym aspektem spraw. Ta organizacja pracy pozwala na szybsze załatwienie formalności przez petentów.

Wydziały Urzędu Miasta Międzyzdrojów to przykładowo:

  • Wydział Komunikacji
  • Wydział Spraw Obywatelskich
  • Wydział Nieruchomości
  • Wydział Ochrony Środowiska

Dostępne w placówce jaką jest Urząd Miasta Międzyzdroje wydziały zostały podzielone odpowiednio według realizowanych w nich spraw.

Urząd Miasta Międzyzdroje Wydział Komunikacji

W Urzędzie Miasta Międzyzdrojów jednym z najczęściej odwiedzanych wydziałów jest Wydział Komunikacji. Ten departament zajmuje się sprawami związanymi z prawem jazdy, takimi jak uzyskanie numeru PKK i odebranie dokumentu prawa jazdy. Mieszkańcy mogą odwiedzać ten wydział w godzinach dostępności Urzędu Miasta Międzyzdrojów i bezpośrednio się z nim skontaktować.

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Międzyzdrojów jest miejscem do którego kierują się mieszkańcy w celu rejestracji zakupionego pojazdu. W placówce można odebrać gotowe tablice rejestracyjne oraz dowód pojazdu. Trzeba pamiętać, że szybka realizacja sprawy w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Międzyzdrojów możliwa jest po wcześniejszej rezerwacji wizyty. Warto również sprawdzić, czy w placówce nie działa biletowy system kolejkowy.

Mapa Urząd Miasta Międzyzdroje

Liczba wyświetleń: 49Wyszukaj dodatkowe informacje: